Mekke döneminde inmiştir. 30 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Fecr” kelimesinden almıştır. Fecr, tan yerinin ağarması vakti demektir.


أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿٦﴾


FECR SURESİ 6. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

e lem tera keyfe feale rabbu-ke bi âdin
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
e lem tera görmedin mi?
keyfe nasıl
feale yaptı
rabbu-ke senin rabbin
bi âdin Ad kavmini

Rabbinin Ad kavmini nasıl yaptığını görmedin mi?

FECR SURESİ 6. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(6-10) (Ey Muhammed!) Rabbinin, (Hûd’un kavmi) Âd’e, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem’e, vadide kayaları oyan (Salih’in kavmi) Semûd’a, kazıklar sahibi Firavun’a ne yaptığını görmedin mi?

Diyanet İşleri

Görmedin mi Rabbin neler yaptı Âd'a?

Abdulbaki Gölpınarlı

Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine?

Adem Uğur

Görmedin mi Rabbin nasıl yaptı, Ad'a (Hud'un toplumu),

Ahmed Hulusi

Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmini?

Ahmet Tekin

Rabbinin Ad (kavmin)'e ne yaptığını görmedin mi?

Ahmet Varol

Rabbinin Ad (kavmin)e ne yaptığını görmedin mi?

Ali Bulaç

Görmedin mi, Rabbin nasıl (azab) etti (Hûd peygamberin kavmi) Âd’a:

Ali Fikri Yavuz

(6-8) Rabbinin, hicbir memlekette benzeri ortaya konmayan sutunlara sahip Irem sehrinde oturan Ad milletine ne ettigini gormedin mi?

Bekir Sadak

Görmedin mi Rabbin, Âd kavmine ne yaptı ?

Celal Yıldırım

(6-8) Rabbinin, hiçbir memlekette benzeri ortaya konmayan sütunlara sahip İrem şehrinde oturan Ad milletine ne ettiğini görmedin mi?

Diyanet İşleri (eski)

(6-14) Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine; direkleri (yüksek binaları) olan, ülkelerde benzeri yaratılmamış İrem şehrine, o vadide kayaları yontan Semûd kavmine, kazıklar (çadırlar, ordular) sahibi Firavun'a! Ki onların hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler. Oralarda kötülüğü çoğalttılar. Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı. Çünkü Rabbin (her an) gözetlemededir.

Diyanet Vakfi

Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad halkına?

Edip Yüksel

Görmedin mi rabbın nasıl yaptı Ad'e?

Elmalılı Hamdi Yazır

Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine?

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Görmedin mi Rabbin ne yaptı Âd kavmine?

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine?

Seyyid Kutub

Rabbinin Ad (kavmin)e ne yaptığını görmedin mi?

Gültekin Onan

Görmedin mi, Rabbin nice yapdı «Aad» e,

Hasan Basri Çantay

Görmedin mi Rabbin, Âd (kavmin)e nasıl (azâb) etti?

Hayrat Neşriyat

Görmez misin, Rabbın nasıl yaptı Ad'a?

İbni Kesir

Bilmez misin Rabbin neler yaptı Ad (halkın)a,

Muhammed Esed

(6-7) Görmedin mi ki Rabbin Âd'e nasıl yaptı? Direk sahibi olan İrem cemaatine.

Ömer Nasuhi Bilmen

Görmez misin Rabbin nasıl yaptı Âd'e?

Ömer Öngüt

Ad kavmine Rabbin neler yaptı, görmedin mi?

Şaban Piriş

(6-10) Beldeler içinde benzeri yaratılmamış ve yüksek binalarla dolu İrem şehrinde oturan Âd milletine. Vâdideki kayaları oyup yontarak sağlam evler yapan Semud milletine, Çadırlı ordugâhlar, piramitler sahibi Firavun’a, Rabbinin ne yaptığını görmedin mi?

Suat Yıldırım

Görmedin mi Rabbin ne yaptı Âd (kavmin)e?

Süleyman Ateş

Rabbinin Ad (kavmin)e ne yaptığını görmedin mi?

Tefhim-ul Kuran

Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine?

Ümit Şimşek

Görmedin mi ne yaptı Rabbin Âd kavmine?

Yaşar Nuri Öztürk

Bilmez misin Rabbin neler yaptı Âd halkına.

Abdullah Parlıyan

Görmedin mi Rabbin nasıl yaptı ‘Âd kavmine,

Bayraktar Bayraklı

(6-10) Rabbinin, Ad kavmine (Hûd peygamberin toplumuna), şehirler içinde benzeri kurulmamış sütunlarla dolu olan İrem şehrine, vadide kayaları yontan (Salih'in kavmi) Semûd'a ve direk gibi sağlam orduları olan Firavun'a neler yaptığını görmedin mi?

Cemal Külünkoğlu

Rabbinin Ad kavmine ne yaptığını görmedin mi?

Kadri Çelik

Gör bak, Rabbin ne yaptı Âd (kavmine);

Ali Ünal

Rabbinin Âd’a ne yaptığını görmedin mi?

Harun Yıldırım

Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine,

Mustafa İslamoğlu

Rabbinin ad kavmine ne yaptığını görmedin mi?

Sadık Türkmen

Rabbinin Ad milletine yaptıkları nasıl olmuş, bakmıyor musun?

İlyas Yorulmaz

Rabbinin Ad kavmini nasıl yaptığını görmedin mi?

İmam İskender Ali Mihr