Mekke döneminde inmiştir. 30 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Fecr” kelimesinden almıştır. Fecr, tan yerinin ağarması vakti demektir.


الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴿٨﴾


FECR SURESİ 8. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

elletî lem yuhlak mislu-hâ el bilâdi
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
elletî o ki
lem yuhlak yaratılmadı
mislu-hâ onun misli, benzeri, eşi
içinde, arasında
el bilâdi beldeler, ülkeler

O (İrem Şehri) ki, beldeler (ülkeler) içinde onun bir eşi yaratılmadı.

FECR SURESİ 8. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(6-10) (Ey Muhammed!) Rabbinin, (Hûd’un kavmi) Âd’e, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem’e, vadide kayaları oyan (Salih’in kavmi) Semûd’a, kazıklar sahibi Firavun’a ne yaptığını görmedin mi?

Diyanet İşleri

Öylesine bir şehirdi ki yaratılmamıştı eşi şehirler arasında.

Abdulbaki Gölpınarlı

Ki ülkeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı,

Adem Uğur

Ki beldeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı!

Ahmed Hulusi

Ülkeler içinde benzeri inşa edilmemiş olan İrem’e ne yaptı.

Ahmet Tekin

Şehirler içinde onun benzeri yaratılmamıştı.

Ahmet Varol

Ki şehirler içinde onun bir benzeri yaratılmış değildi.

Ali Bulaç

Öyle bir kavim ki, memleketler içinde (boy ve kuvvetçe), onun gibisi yaratılmamıştı.

Ali Fikri Yavuz

(6-8) Rabbinin, hicbir memlekette benzeri ortaya konmayan sutunlara sahip Irem sehrinde oturan Ad milletine ne ettigini gormedin mi?

Bekir Sadak

Öyle ki onun şehirler içinde bir benzeri yaratılmamıştı.

Celal Yıldırım

(6-8) Rabbinin, hiçbir memlekette benzeri ortaya konmayan sütunlara sahip İrem şehrinde oturan Ad milletine ne ettiğini görmedin mi?

Diyanet İşleri (eski)

(6-14) Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine; direkleri (yüksek binaları) olan, ülkelerde benzeri yaratılmamış İrem şehrine, o vadide kayaları yontan Semûd kavmine, kazıklar (çadırlar, ordular) sahibi Firavun'a! Ki onların hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler. Oralarda kötülüğü çoğalttılar. Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı. Çünkü Rabbin (her an) gözetlemededir.

Diyanet Vakfi

Hiç bir ülkede eşi ortaya konmamıştı?

Edip Yüksel

Ki o beldeler içinde misli yaradılmamıştı

Elmalılı Hamdi Yazır

ki, o ülkeler içinde bir benzeri yaratılmamıştı.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Ki ülkeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Ki ülkeler arasında onun eşi yaratılmamıştı.

Seyyid Kutub

Ki şehirler içinde onun bir benzeri yaratılmış değildi.

Gültekin Onan

Ki o, şehirlerde bir benzeri yaratılmayandı,

Hasan Basri Çantay

Ki şehirler içinde onun benzeri yaratılmamıştı.

Hayrat Neşriyat

Ki o, şehirlerde bir benzeri yaratılmayandı.

İbni Kesir

ki bütün o topraklarda bir benzeri inşa edilmemişti?

Muhammed Esed

Bir belde (ahalisi) ki, o beldenin bir misli beldeler arasında yaratılmamıştı.

Ömer Nasuhi Bilmen

Ki, onun şehirler içinde bir benzeri yaratılmamıştı.

Ömer Öngüt

Ve şehirler arasında bir benzeri yaratılmamıştı..

Şaban Piriş

(6-10) Beldeler içinde benzeri yaratılmamış ve yüksek binalarla dolu İrem şehrinde oturan Âd milletine. Vâdideki kayaları oyup yontarak sağlam evler yapan Semud milletine, Çadırlı ordugâhlar, piramitler sahibi Firavun’a, Rabbinin ne yaptığını görmedin mi?

Suat Yıldırım

Ki ülkeler arasında onun eşi yaratılmamıştı.

Süleyman Ateş

Ki şehirler içinde onun bir benzeri yaratılmış değildi.

Tefhim-ul Kuran

(7-8) Ve beldeler arasında bir benzeri yaratılmamış, yüksek binalarla dolu İrem'e?

Ümit Şimşek

Ki beldeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı.

Yaşar Nuri Öztürk

ki, insanlık tarihinde bir benzeri dahi o güne kadar inşa edilmemiştir.

Abdullah Parlıyan

(7-8) Ülkeler arasında eşi yaratılmamış sütunlu İrem'e?

Bayraktar Bayraklı

(6-10) Rabbinin, Ad kavmine (Hûd peygamberin toplumuna), şehirler içinde benzeri kurulmamış sütunlarla dolu olan İrem şehrine, vadide kayaları yontan (Salih'in kavmi) Semûd'a ve direk gibi sağlam orduları olan Firavun'a neler yaptığını görmedin mi?

Cemal Külünkoğlu

Şehirler içinde onun (İrem'in) bir benzeri yaratılmamıştı.

Kadri Çelik

Ki, o diyarda onların bir benzeri yaratılmamıştı;

Ali Ünal

Ki şehirler içinde bir benzeri yaratılmış değildi.

Harun Yıldırım

ki, o (günün) dünyasında bir benzeri daha inşa edilmemişti?

Mustafa İslamoğlu

Ki beldeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı.

Sadık Türkmen

Diğer şehirlerde benzerini yaratmadığı zenginlikte bir topluluk,

İlyas Yorulmaz

O (İrem Şehri) ki, beldeler (ülkeler) içinde onun bir eşi yaratılmadı.

İmam İskender Ali Mihr