Mekke döneminde inmiştir. 30 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Fecr” kelimesinden almıştır. Fecr, tan yerinin ağarması vakti demektir.


وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴿٩﴾


FECR SURESİ 9. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve semûde ellezîne câbû es sahra bi el vâdi
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve ve
semûde Semud kavmi
ellezîne onlar, ..... olanlar
câbû oyanlar
es sahra kayalar
bi el vâdi vadilerde

Ve vadilerde kayaları oyan Semud’a (kavmine).

FECR SURESİ 9. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(6-10) (Ey Muhammed!) Rabbinin, (Hûd’un kavmi) Âd’e, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem’e, vadide kayaları oyan (Salih’in kavmi) Semûd’a, kazıklar sahibi Firavun’a ne yaptığını görmedin mi?

Diyanet İşleri

Ve vâdileri oyan, kayaları kesen Semûd'a.

Abdulbaki Gölpınarlı

O vadide kayaları yontan Semûd kavmine?

Adem Uğur

(Rabbin ne yaptı) vadide kayaları oyan Semud'a (Sâlih'in toplumu)?

Ahmed Hulusi

Vadide kayalıkları kesip biçerek, oyarak, yontarak evler yapan Semûd kavmine ne yaptı?

Ahmet Tekin

Vadilerde kayaları oyan Semud'a,

Ahmet Varol

Ve vadilerde kayaları oyup biçen Semud'a?

Ali Bulaç

(Nasıl azab etti) vadilerde kayaları oyan (ve böylece şehirler kuran) Semûd’a?

Ali Fikri Yavuz

(9-12) Vadide kayalari kesip yontan Semud milletine, memleketlerde asiri giden, oralarda bozgunculugu artiran, sarsilmaz bir saltanat sahibi Firavun'a Rabbinin ne ettigini gormedin mi?

Bekir Sadak

Vadide kayaları kesip yontan Semûd'a,

Celal Yıldırım

(9-12) Vadide kayaları kesip yontan Semud milletine, memleketlerde aşırı giden, oralarda bozgunculuğu artıran, sarsılmaz bir saltanat sahibi Firavun'a Rabbinin ne ettiğini görmedin mi?

Diyanet İşleri (eski)

(6-14) Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine; direkleri (yüksek binaları) olan, ülkelerde benzeri yaratılmamış İrem şehrine, o vadide kayaları yontan Semûd kavmine, kazıklar (çadırlar, ordular) sahibi Firavun'a! Ki onların hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler. Oralarda kötülüğü çoğalttılar. Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı. Çünkü Rabbin (her an) gözetlemededir.

Diyanet Vakfi

Vadideki kayaları oyan Semud'a?

Edip Yüksel

Ve vâdîlerde kayaları kesen Semûd'e

Elmalılı Hamdi Yazır

Ve vadilerde kayaları kesen (yontan) Semud kavmine?

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Vâdide kayaları yontan Semud kavmine?

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Vadide kayaları oyarak evler yapan Semud kavmine?

Seyyid Kutub

Ve vadilerde kayaları oyup biçen Semud'a?

Gültekin Onan

Ve vaadî (ler) de kayaları oyan «Semuud» a,

Hasan Basri Çantay

Vâdide (ev yapmak için) kayaları oyan Semûd’a da (nasıl azâb etti)?

Hayrat Neşriyat

Dağ yamacında kayaları oyan Semud kavmine?

İbni Kesir

Ve vadide kayaları oymuş olan Semud (halkın)a?

Muhammed Esed

(9-10) Vadide kayaları söküp oyan Semûd'e (nasıl yaptı?). Ve pek büyük sabit binalar sahibi olan Fir'avun'a da nasıl yaptı?

Ömer Nasuhi Bilmen

Vâdide kayaları oyan Semud Kavmine.

Ömer Öngüt

Ki vadide kayalar oyan Semud’a..

Şaban Piriş

(6-10) Beldeler içinde benzeri yaratılmamış ve yüksek binalarla dolu İrem şehrinde oturan Âd milletine. Vâdideki kayaları oyup yontarak sağlam evler yapan Semud milletine, Çadırlı ordugâhlar, piramitler sahibi Firavun’a, Rabbinin ne yaptığını görmedin mi?

Suat Yıldırım

Vâdi('l-Kurâ)da kayaları oya(rak evler yapa)n Semûd (kavmin)e?

Süleyman Ateş

Ve vadilerde kayaları oyup biçen Semud'a?

Tefhim-ul Kuran

Ve vadilerde kayaları oyan Semud'a?

Ümit Şimşek

Ve ne yaptı vadide kayaları oyan Semûd kavmine?

Yaşar Nuri Öztürk

Ve vadilerde kayaları oyarak şehirler meydana getiren Semûd halkına.

Abdullah Parlıyan

Vâdide kayaları yontup evler yapan Semûd kavmine?

Bayraktar Bayraklı

(6-10) Rabbinin, Ad kavmine (Hûd peygamberin toplumuna), şehirler içinde benzeri kurulmamış sütunlarla dolu olan İrem şehrine, vadide kayaları yontan (Salih'in kavmi) Semûd'a ve direk gibi sağlam orduları olan Firavun'a neler yaptığını görmedin mi?

Cemal Külünkoğlu

Ve vadilerde kayaları oyup biçen Semud'a?

Kadri Çelik

Ve vadideki kayaları oyarak sağlam evler edinen Semûd (kavmine);

Ali Ünal

Ve vadide kayaları oyupbiçen Semud’a?

Harun Yıldırım

Yine kayaları vadiler oluşturma amacıyla kesip oyan Semud'a?

Mustafa İslamoğlu

Vadide kayaları yontan Semud’a

Sadık Türkmen

Vadilerde kayaları oyan Semud topluluğuna,

İlyas Yorulmaz

Ve vadilerde kayaları oyan Semud’a (kavmine).

İmam İskender Ali Mihr