Medine döneminde inmiştir. 29 âyettir. Sûre, adını 1, 18 ve 27. âyetlerde geçen “fetih” kelimesinden almıştır.


إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴿١﴾


FETİH SURESİ 1. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

innâ fetahnâ leke fethan mubînen
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
innâ muhakkak ki
fetahnâ biz fetih açtık, fetih verdik
leke sana, senin için
fethan fetih
mubînen apaçık

Muhakkak ki Biz, sana apaçık bir fetih verdik.

FETİH SURESİ 1. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik.

Diyanet İşleri

Şüphe yok ki biz, sana apaçık bir fetih vermişizdir.

Abdulbaki Gölpınarlı

Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik.

Adem Uğur

Kesinlikle sana öyle bir fetih (görüş açıklığı) verdik ki, (o) Feth-i Mubiyn'dir (apaçık açık hakikati sistemi müşahede)!

Ahmed Hulusi

Biz, senin istikbalin için, önündeki engelleri kaldıran parlak bir zafer kapısı açtık. Eşsiz bir fetih ihsan ettik.

Ahmet Tekin

Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik.

Ahmet Varol

Şüphesiz, Biz sana apaçık bir fetih verdik.

Ali Bulaç

(Ey Rasûlüm, Mekke’nin ve diğer memleketlerin fethine sebeb olacak Hudeybiye sulhu ile) biz sana gerçekten açık bir zafer verdik.

Ali Fikri Yavuz

Dogrusu Biz sana apacik bir zafer saglamisizdir.

Bekir Sadak

Şüphesiz ki, biz, senin için açık bir fetih (zafer ve başarı yolunu) açtık.

Celal Yıldırım

Doğrusu Biz sana apaçık bir zafer sağlamışızdır.

Diyanet İşleri (eski)

Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik.

Diyanet Vakfi

Biz sana apaçık bir zafer verdik.

Edip Yüksel

Elhak biz sana bir fethi mübîn açtık

Elmalılı Hamdi Yazır

Doğrusu Biz sana apaçık bir fetih açtık.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsân ettik.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Biz sana apaçık fetih verdik.

Seyyid Kutub

Şüphesiz, biz sana apaçık bir fetih verdik.

Gültekin Onan

Biz hakıykat sana (Hudeybiyye musaalehası ile) apâşikâr bir feth (-u zafer yolu) açdık.

Hasan Basri Çantay

Şübhesiz ki biz sana, apaçık bir fetih açtık (ihsân ettik).

Hayrat Neşriyat

Muhakkak ki Biz; sana, apaçık bir feth ihsan ettik.

İbni Kesir

Gerçek şu ki (ey Muhammed,) Biz senin için apaçık bir zaferin önünü açtık,

Muhammed Esed

Muhakkak Biz sana bir apaçık fetih sağlamışızdır.

Ömer Nasuhi Bilmen

Resulüm! Biz sana apaçık bir fetih verdik.

Ömer Öngüt

Şüphesiz biz, sana apaçık bir fetih verdik.

Şaban Piriş

Biz sana aşikâr bir fetih ve zafer ihsan ettik.

Suat Yıldırım

Biz sana apaçık bir fetih verdik.

Süleyman Ateş

Şüphesiz, biz sana apaçık bir fetih verdik.

Tefhim-ul Kuran

Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık.

Ümit Şimşek

Şu bir gerçek ki, biz sana apaçık bir fetih nasip ettik.

Yaşar Nuri Öztürk

Şüphesiz biz senin için, apaçık bir zaferin önünü açtık.

Abdullah Parlıyan

Biz sana apaçık zaferin kapılarını açtık. [562][563]

Bayraktar Bayraklı

Gerçek şu ki (ey Muhammed!) Biz senin için apaçık bir zaferin önünü açtık.

Cemal Külünkoğlu

Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik.

Kadri Çelik

Biz sana, (başka zaferlere açılacak bir kapı olarak) aşikâr bir zafer ihsan ettik.

Ali Ünal

Şüphesiz, biz sana apaçık bir fetih verdik.

Harun Yıldırım

Elbet sana tartışmasız bir fethin önünü açan Biziz.

Mustafa İslamoğlu

Şüphesiz biz sana tartışmasız; (insan hak ve özgürlüklerine, evrensel hukuka uygun olarak, saldırgan güçlerin merkezini ele geçirip; anarşiye, teröre, hukuksuzluğa son verecek olan) bir fethin yolunu gösterdik/açtık.

Sadık Türkmen

Gerçekten biz sana açık bir zaferin kapılarını açtık ki.

İlyas Yorulmaz

Muhakkak ki Biz, sana apaçık bir fetih verdik.

İmam İskender Ali Mihr