Âyetlerinin çoğu Mekke’de, bir kısmı ise Medine döneminde inmiştir. 78 âyettir. Hac ibadetinden bahsettiği için bu adı almıştır.


وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ ﴿٢٤﴾


HACC SURESİ 24. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve hudû ilâ et tayyibî min el kavli ve hudû ilâ sırât el hamîdi
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve hudû ve hidayet olundular, yöneltildiler, ulaştırıldılar
ilâ et tayyibî temize, iyiye, güzele
min el kavli sözden (sözün)
ve hudû ve hidayet olundular, yöneltildiler, ulaştırıldılar
ilâ sırât el hamîdi hamid olan yola, hamd yoluna

(Onlar), sözün güzeline (Allahû Tealâ’ya ulaşmayı dilemeye) yöneltildiler ve Sıratı Hamîd’e (İslâm’ın 7 safhasından birincisinin yoluna) hidayet olundular (ulaştırıldılar).

HACC SURESİ 24. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Onlar hem sözün hoş olanına ulaştırılmışlar, hem de övgüye lâyık olan Allah’ın yoluna iletilmişlerdir.

Diyanet İşleri

Ve onlar, sözün en temizini söylemeye irşâd edilmişlerdir ve onlar hamde lâyık Tanrının yoluna irşâd edilmişlerdir.

Abdulbaki Gölpınarlı

Ve onlar, sözün en güzeline yöneltilmişler, övgüye lâyık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir.

Adem Uğur

Ve onlar hem düşüncenin sağlıklı olanına yönlendirilmişlerdir; hem de Hamiyd'in (verilenleri değerlendirmenin) yoluna hidâyet olunmuşlardır.

Ahmed Hulusi

Onlara, sözün güzeline, Kelime-i Şehâdet’e, Allah kelâmına, Kur’ân’a giden yol aydınlatılmıştır. Onlara, övgüye ve şükre lâyık olan Allah’ın yolu, birlikte nezaket içinde yaşama kurallarına, sevgiye dayalı kardeşliğe, hasedi, hilesi, dalaveresi, nefreti, düşmanlığı olmayan örnek hayat tarzına götüren Allah yolu, İslâm’ın yolu aydınlatılmıştır.

Ahmet Tekin

Onlar sözün güzeline yöneltilmişlerdir. Çok övülen (Allah')ın yoluna iletilmişlerdir.

Ahmet Varol

Onlar, sözün en güzeline iletilmişlerdir ve övülen doğru yola iletilmişlerdir.

Ali Bulaç

O iman edenler, sözün en güzeline (tevhid kelimesine) hidayet edilmişler ve hak yoluna (islâm dinine) iletilmişlerdir.

Ali Fikri Yavuz

Bu kimseler, sozun guzelini isitecek duruma ulastirilmislar, ovulmege layik olan Allah'in yoluna eristirilmislerdir.

Bekir Sadak

Bunlar sözün güzeline, nezihine eriştirilmişlerdir; her an her türlü güzel övgüye lâyık (olan Allah)ın yoluna iletilmişlerdir.

Celal Yıldırım

Bu kimseler, sözün güzelini işitecek duruma ulaştırılmışlar, övülmeğe layık olan Allah'ın yoluna eriştirilmişlerdir.

Diyanet İşleri (eski)

Ve onlar, sözün en güzeline yöneltilmişler, övgüye lâyık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir.

Diyanet Vakfi

Onlar sözün güzeline iletilmişlerdir, onlar En Çok Övülen'in yoluna iletilmişlerdir.

Edip Yüksel

Hem sözün hoşuna hidayet edilmişlerdir, hem hamîdin yoluna hidayet edilmişlerdir

Elmalılı Hamdi Yazır

Her sözün hoşuna eriştirilmişler, hem de çok hamdedilen Allah'ın yoluna iletilmişlerdir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Hem sözün güzelini işitecek duruma ulaştırılmışlar, hem de övülmeye layık (olan Allah'ın) yoluna eriştirilmişlerdir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Onlar güzel söze yöneltilmişler ve övgüye lâyık yola iletilmişlerdir.

Seyyid Kutub

Onlar sözün en güzeline iletilmişlerdir ve övülen doğru yola iletilmişlerdir.

Gültekin Onan

Onlar sözün en güzeline irşâd edilmişler, kendisine çok hamdedilen (Allah) ın doğru yoluna iletilmişlerdir.

Hasan Basri Çantay

(Onlar) sözün güzel olanına (kelime-i tevhîde) hidâyet edilmişlerdir; hamd edilmeye yegâne lâyık olan (Allah’)ın yoluna hidâyet edilmişlerdir.

Hayrat Neşriyat

Onlar sözün en güzeline alıştırılmışlar ve övülmeye layık olan Allah'ın doğru yoluna iletilmişlerdir.

İbni Kesir

çünkü böyleleri sözün en iyisine, en tutarlısına yönelmek (arzusunu göster)diler ve böylece O bütün övgülere layık olan'a götüren yola yöneltildiler.

Muhammed Esed

Ve onlar sözden en temiz olana hidâyet olunmuşlardır ve hem de ziyâde hem de müstahik olan (Allah Teâlâ'nın) yoluna erdirilmiştirler.

Ömer Nasuhi Bilmen

Onlar sözün en güzeline hidayet edilmişler, kendisine çok hamdedilen Allah'ın doğru yoluna eriştirilmişlerdir.

Ömer Öngüt

Sözün en güzeline yöneldiler .. Hamd’e layık olanın yoluna yöneldiler ..

Şaban Piriş

Çünkü onlara sözlerin en güzelini söylemek nasib edilmiş, bütün güzel övgülere lâyık olan Allah’ın yoluna hidâyet edilmişlerdir.

Suat Yıldırım

Sözün güzeline ve çok övülen(Allâh)ın yoluna iletilmişlerdir.

Süleyman Ateş

Onlar, sözün en güzeline iletilmişlerdir ve övülen doğru yola iletilmişlerdir.

Tefhim-ul Kuran

Onlar sözün en güzeline iletilmişlerdir; onlar, her türlü övgüye lâyık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir.

Ümit Şimşek

Sözün güzeline ve tatlısına ulaştırılmışlardır; Hamîd olan Allah'ın yoluna ulaştırılmışlardır.

Yaşar Nuri Öztürk

Çünkü bu cennetleri kazananlar, sözün en iyisine, en tutarlısına yönelmek arzusunu gösterdiler de böylece övgüye değer Rablerinin yolunu bulmuş oldular.

Abdullah Parlıyan

Onlar, sözün en doğrusuna/temizine, bütün övgülere lâyık Allah'ın yoluna iletilmişlerdir.

Bayraktar Bayraklı

Onlar (iman edenler dünyada) sözün en güzeline (tevhid kelimesine) eriştirilmişler ve onlar, her türlü övgüye lâyık olan Allah'ın yoluna (İslam dinine) iletilmişlerdir.

Cemal Külünkoğlu

Onlar, sözün en güzeline hidayet edilmişlerdir ve övülen Allah'ın yoluna hidayete erdirilmişlerdir.

Kadri Çelik

Onlar, sözlerin en pak ve güzeline (inanmaya, onu söyleyip onu ilan etmeye) yönlendirilmiş, yine Hamîd (her türlü hamd ve övgüye lâyık) Olan’ın yoluna hidayet edilmişlerdir.

Ali Ünal

Ve onlar, sözün en güzeline yöneltilmişler, övgüye lâyık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir.

Harun Yıldırım

Evet, onlar düşünülüp dile gelebilir olanın en iyisine yönlendirildiler; zira onlar (dünyadayken) bütün övgülere layık olanın (dosdoğru) yoluna yöneltilmişlerdi.

Mustafa İslamoğlu

Onlar hem sözün hoş olanına ulaşmışlar, hem de övgüye lâyık olan Allah’ın, vasiyet ettiği/emrettiği şekilde yaşamışlardır.

Sadık Türkmen

Cennette olanlar, (dünyada iken) sözün en temizine ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna yöneltilmişlerdi.

İlyas Yorulmaz

(Onlar), sözün güzeline (Allahû Tealâ’ya ulaşmayı dilemeye) yöneltildiler ve Sıratı Hamîd’e (İslâm’ın 7 safhasından birincisinin yoluna) hidayet olundular (ulaştırıldılar).

İmam İskender Ali Mihr

O îmân edenler, sözün en güzeline (tevhid kelimesine) yönelmişler, kendisine çok hamdedilen Allah'ın doğru yoluna (İslâm dinine) iletilmişlerdir.

Abdullah Aydın

Onlar, sözün en güzeline (la ilahe illallah demeye) hidayet edilmişlerdir. Evet, onlar Allah'ın doğru yoluna hidayet edilmişlerdir.

Ahmet Davudoğlu

Onlar (mü'minler) sözün en doğrusuna (sehadet ve hamd kelimesine) yöneltilmişlerdir. Ve yine onlar el-Hamid (olan Allah'ın) yoluna iletilmişlerdir.

Ali Arslan

Onlar, sözün en güzeline ve çok övülen Allah'ın yoluna iletilmişlerdir.

Arif Pamuk

Onlar sözün güzeline ve çok hamdedilen Allah'ın dinine, (İslâm dinine) hidayet olunmuşlardır.

Ayntabî Mehmet Efendi

(Çünkü) onlara sözün güzeli gösterilmiş idi. Ve onlar çok yüce ve mükemmel olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir.

Bahaeddin Sağlam

Ve onlar, sözün en güzeline yöneltilmişler; övgüye lâyık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir.

Diyanet Vakfı (1993)

Onlar (dünyada) sözün en güzeli (olan tevhid kelimesi)'ne eriştirilmişler ve çok övülmeye lâyık olan (Allah)'ın yoluna iletilmiştir.

Hasan Tahsin Feyizli

Bu kimseler, sözün güzelini işitecek duruma ulaştırılmışlar, övülmeye lâyık olan Allah'ın yoluna eriştirilmişlerdir.

Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay

“Hem de sözden güzel olana iletilmişler ve övülen yola yöneltilmişlerdir.”

Hüseyin Kaleli

Onlar sözün en güzeli olan kelime'i tevhid'e hidayet olmuşlardır. Ve onlar, her türlü övgüye layık olan Allah'ın yoluna hidayet olmuşlardır.

İsmail Mutlu, Şaban Döğen

Ve onlar, sözün en güzeline yöneltilmişler, övgüye lâyık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir.

Bir Heyet

Onlar sözün hoş olanına iletilmişlerdir. Onlara övgüye lâyık, Allah’a giden yol gösterilmiştir.

Nedim Yılmaz

Bunlar sözün iyisine iletilmişlerdir. Övülmeye değer, Allah'ın yolunu bulmuşlardır.

Ömer Rıza Doğrul

Bunlar, sözün güzeline ve çok hamdedilen Allah'ın yoluna iletilmişlerdir.

Talat Koçyiğit

Onlar, iyi sözlere ve bizatihi hamde lâyık olan Mevlâ'nın doğru yoluna hidayet olunmuşlardır.

Ziya Kazıcı, Necip Taylan