Âyetlerinin çoğu Mekke’de, bir kısmı ise Medine döneminde inmiştir. 78 âyettir. Hac ibadetinden bahsettiği için bu adı almıştır.


يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ ﴿٧٦﴾


HACC SURESİ 76. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ya'lemu mâ beyne eydî-him ve mâ halfe-hum ve ilâllâhi (ilâ allâhi) turceu el umûru
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ya'lemu bilir
mâ beyne eydî-him onların önlerindeki şeyi (elleri arasındakini)
ve mâ halfe-hum ve onların arkalarındaki şeyi
ve ilâllâhi (ilâ allâhi) ve Allah'a
turceu döndürülür
el umûru emirler

O, onların önündekileri ve arkalarındakini (muhafız melekleri) bilir. Ve emirler Allah’a döndürülür.

HACC SURESİ 76. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Onların önlerindekini de (yaptıklarını da), arkalarındakini de (yapacaklarını da) bilir. Bütün işler hep Allah’a döndürülür.

Diyanet İşleri

Bilir ne varsa önlerinde ve ne varsa artlarında ve bütün işler, dönüp Allah'a varır.

Abdulbaki Gölpınarlı

Onların önlerindekini de, arkalarındakini de (yaptıklarını da, yapacaklarını da) bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür.

Adem Uğur

Bilir onların geleceklerini de, geçmişlerini de. . . İşler Allâh'a rücu ettirilir.

Ahmed Hulusi

Allah onların aşikâre, saklı, gizli yaptıklarını, yapacaklarını bilir. Bütün planların icra edilerek sonuçlandırıldığı, bütün icraatların, amellerin hesabının sorulduğu tek merci Allah’tır.

Ahmet Tekin

O, onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür.

Ahmet Varol

O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür.

Ali Bulaç

Allah onların ne yaptıklarını ve ne yapacaklarını bilir. Bütün işler (netice itibariyle ahirette) Allah’a döndürülür.

Ali Fikri Yavuz

O, gecmislerini geleceklerini bilir. Butun isler Allah'a doner.

Bekir Sadak

Onların önünde ve ardında olan her şeyi bilir. İşler ancak Allah'a döndürülür.

Celal Yıldırım

O, geçmişlerini geleceklerini bilir. Bütün işler Allah'a döner.

Diyanet İşleri (eski)

Onların önlerindekini de, arkalarındakini de (yaptıklarını da, yapacaklarını da) bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür.

Diyanet Vakfi

Onların geçmişini ve geleceğini bilir. Her şeyin nihai kontrol ve yönetimi ALLAH'a aittir.

Edip Yüksel

Hepsinin önlerindekini ve arkalarındakini bilir ve bütün işler hep Allaha irca' olunur

Elmalılı Hamdi Yazır

Hepsinin önlerindekini ve arkalarındakini bilir; ve bütün işler hep Allah'a döndürülür.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

O geçmişlerini ve geleceklerini bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

O, onların önlerindekileri (geleceklerini) de bilir, arkada bıraktıklarını (geçmişlerini) de. Olup biten her şeyin son mercii O'dur.

Seyyid Kutub

O önlerindekini ve arkalarındakini bilir ve (bütün) buyruklar Tanrı'ya döndürülür.

Gültekin Onan

Onların Önlerindekini de, arkalarındakileri de bilir O. (Bütün) işler ancak Allaha döndürülür.

Hasan Basri Çantay

Onların önlerindekini de arkalarındakini de (yaptıklarını da, yapacaklarını da)bilir. Ve (bütün) işler Allah’a döndürülür.

Hayrat Neşriyat

Onların önlerinde ve arkalarında olanı bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür.

İbni Kesir

(bu elçilerin bildikleri sınırlıyken,) O onların gözleri önünde olanları da, onlardan gizli tutulanları da bütünüyle bilmektedir; çünkü her şey, tüm olaylar ve olgular (mebde ve me'ad olarak) Allah'a dönmektedir.

Muhammed Esed

Onların ilerilerinde olanı da ve arkalarında olanı da bilir. Ve bütün işler Allah'a döndürülür.

Ömer Nasuhi Bilmen

O, onların önlerinde olanı da arkalarında olanı da bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür.

Ömer Öngüt

Onların önlerinde olanı da arkalarında olanı da bilir. Allah’adır işlerin dönüşü..

Şaban Piriş

O onların yaptıklarını da yapacaklarını da, olanı da olacağı da bilir. Bütün işler yalnız Allah’a raci olur, onlar hakkındaki nihaî hükmü O verir.

Suat Yıldırım

Onların önlerinde ve arkalarında olan (bütün olayları, yaptıkları bütün işler)i bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür.

Süleyman Ateş

O, önlerindekini de, arkalarındakini de bilmektedir. Bütün işler de Allah'a döndürülür.

Tefhim-ul Kuran

O, kullarının geçmişini de bilir, geleceğini de. Bütün işlerin dönüşü de Allah'adır.

Ümit Şimşek

Onların önden gönderdiklerini de bilir, arkaya bıraktıklarını da. İş ve oluşlar Allah'a döndürülür.

Yaşar Nuri Öztürk

Seçtiği tüm elçilerin bildikleri sınırlıyken O, onlar hakkında olanı ve olacağı da bütünüyle bilmektedir. Çünkü bütün işler Allah'a döner.

Abdullah Parlıyan

Onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür.

Bayraktar Bayraklı

O onların yaptıklarını da yapacaklarını da, olanı da olacağı da bilir. Bütün işler yalnız Allah'a döndürülür.

Cemal Külünkoğlu

O, önlerindekini de arkalarındakini de bilmektedir. Bütün işler de Allah'a döndürülür.

Kadri Çelik

O, onların önlerinde ne var arkalarında ne varsa, (yapacaklarını da yaptıklarını da, onlara malûm olanı da meçhûl olanı da) bilir. Bütün işler neticede varır Allah’ta biter ve O, neye hükmederse o olur.

Ali Ünal

Onların önlerindekini de, arkalarındakini de (yaptıklarını da, yapacaklarını da) bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür.

Harun Yıldırım

(Yine) O onların bildiklerini de bilir, bilmediklerini de: neticede her iş ve oluş döner dolaşır Allah'a varır.

Mustafa İslamoğlu

Onların önlerindekilerini/gördüklerini de, arkalarındakilerini/görmediklerini de bilir. Bütün işler hep Allah’a döndürülür.

Sadık Türkmen

Allah onların neyi yaptıklarını ve neyi de yapmayacaklarını da bilir. Bütün işlerin dönüşü Allah'a dır.

İlyas Yorulmaz

O, onların önündekileri ve arkalarındakini (muhafız melekleri) bilir. Ve emirler Allah’a döndürülür.

İmam İskender Ali Mihr