Medine döneminde inmiştir. 29 âyettir. Sûre, adını 25. âyette geçen “el-Hadîd” kelimesinden almıştır. Hadîd, demir demektir.


لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢﴾


HADÎD SURESİ 2. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

lehu mulku es semâvâti ve el ardı yuhyî ve yumîtu ve huve alâ kulli şey'in kadîrun
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
lehu onun
mulku mülk
es semâvâti semalar, gökler
ve el ardı arz, yeryüzü, yer
yuhyî hayat verir, hayata getirir, diriltir
ve ve
yumîtu öldürür
ve ve
huve o
alâ ...'e
kulli her
şey'in şey
kadîrun kaadir, gücü yeten

Semaların ve arzın (yeryüzünün) mülkü O’nundur. Hayata getirir ve öldürür. Ve O, herşeye kaadirdir.

HADÎD SURESİ 2. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca O’nundur. Diriltir, öldürür. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Diyanet İşleri

Onundur saltanatı ve tedbîri göklerin ve yeryüzünün, yaşatır ve öldürür ve onun, her şeye gücü yeter.

Abdulbaki Gölpınarlı

Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. O, diriltir, öldürür. O, her şeye gücü yetendir.

Adem Uğur

O'na aittir semâların ve arzın mülkü. . . Diriltir ve öldürür! O, her şeye Kaadir'dir.

Ahmed Hulusi

Göklerin, yerin mülkü ve hükümranlığı O’na aittir. O hayat verir, yaşatır, eceller gelince ölümü gerçekleştirir. O’nun gücü, kudreti her şeye yeter.

Ahmet Tekin

Göklerin ve yerin mülkiyeti O'nundur. Diriltir ve öldürür. O her şeye güç yetirendir.

Ahmet Varol

Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Diriltir ve öldürür. O, her şeye güç yetirendir.

Ali Bulaç

Göklerin ve yerin mülkü O’nundur; diriltir ve öldürür. O, her şeye kadîrdir.

Ali Fikri Yavuz

Goklerin ve yerin hukumranligi O'nundur; diriltir, oldurur. O, her seye Kadir'dir.

Bekir Sadak

Göklerin ve yerin mülkü (tasarruf ve hükümranlığı) O'na aittir. Diriltir ve öldürür. O'nun kudreti her şeye yeter.

Celal Yıldırım

Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur; diriltir, öldürür. O, her şeye Kadir'dir.

Diyanet İşleri (eski)

Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. O, diriltir, öldürür. O, her şeye gücü yetendir.

Diyanet Vakfi

Göklerin ve yerin yönetimi O'na aittir. Yaşatır, öldürür. O her şeye gücü yetendir.

Edip Yüksel

Göklerin ve yerin mülkü onun, hem diriltir hem öldürür, hem o her şey'e kadîrdir

Elmalılı Hamdi Yazır

Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Hem diriltir, hem öldürür, hem O herşeye gücü yetendir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. O, diriltir, öldürür, O, her şeye kadirdir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Göklerin ve yerin egemenliği O'nun tekelindedir. Can verir ve öldürür. O'nun herşeye gücü yeter.

Seyyid Kutub

Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Diriltir ve öldürür. O her şeye güç yetirendir.

Gültekin Onan

Göklerin ve yerin mülk (-ü tasarruf) u Onundur. Hem diriltir, hem öldürür. O, her şey'e hakkıyle kaadirdir.

Hasan Basri Çantay

Göklerin ve yerin mülkü O’nundur. (O) hayat verir ve (O) öldürür. Ve O, herşeye hakkıyla gücü yetendir.

Hayrat Neşriyat

Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Diriltir, öldürür. Ve O; her şeye kadirdir.

İbni Kesir

O'nundur göklerin ve yerin mülkü; O'dur öldüren ve yaşatan; ve O'dur dilediğini yapmaya muktedir olan!

Muhammed Esed

(2-3) Göklerin ve yerin mülkü O'nun içindir. Diriltir ve öldürür ve O, her şey üzerine tamamen kâdirdir. O, evveldir ve ahirdir ve zahirdir ve batındır ve O, her şeye alîmdir.

Ömer Nasuhi Bilmen

Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Diriltir ve öldürür. O her şeye kâdirdir.

Ömer Öngüt

Göklerin ve yerin hakimiyeti O’nundur. O, hayat verir; O, öldürür. O’nun her şeye gücü yeter.

Şaban Piriş

Göklerin ve yerin hâkimiyeti O’nundur. Hayatı veren ve hayatı alıp öldüren O’dur. O her şeye kadirdir.

Suat Yıldırım

Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Yaşatır, öldürür, O her şeyi yapabilir.

Süleyman Ateş

Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Diriltir ve öldürür. O, her şeye güç yetirendir.

Tefhim-ul Kuran

Göklerin ve yerin egemenliği Onundur. O diriltir ve öldürür. Onun gücü herşeye yeter.

Ümit Şimşek

Göklerin ve yerin mülkü ve yönetimi O'nundur; diriltir, öldürür. Her şey üzerinde kudret sahibidir O.

Yaşar Nuri Öztürk

Göklerin ve yerin saltanat ve tedbiri O'na aittir, yaşatan ve öldüren de O'dur, O'nun gücü herşeye yeter.

Abdullah Parlıyan

Göklerin ve yerin mülkiyeti O'nundur. O, yaşatır ve öldürür. O, her şeye gücü yetendir.

Bayraktar Bayraklı

Göklerin ve yerin egemenliği O'nun tekelindedir. (O,) hem diriltir, hem öldürür. O'nun her şeye gücü yeter.

Cemal Külünkoğlu

Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Diriltir ve öldürür. O, her şeye güç yetirendir.

Kadri Çelik

Göklerin ve yerin mutlak mülkiyet ve hakimiyeti O’na aittir. Hayatı da, ölümü de O verir. Ve O, her şeye hakkıyla güç yetirendir.

Ali Ünal

Göklerin ve yerin mülkü O’nundur. Diriltir ve öldürür. Şüphesiz O, her şeye gücü yetendir.

Harun Yıldırım

O'na aittir göklerin ve yerin mülkü; O yaşatır ve O öldürür; her şeye güç yetiren de O'dur.

Mustafa İslamoğlu

Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca O’nundur. Diriltir, öldürür. O, herşeye hakkıyla gücü yetendir.

Sadık Türkmen

Göklerde ve yerde olanların tümü O'na aittir. O yaşatır ve O öldürür. Çünkü O, her şeye gücü yetendir.

İlyas Yorulmaz

Semaların ve arzın (yeryüzünün) mülkü O’nundur. Hayata getirir ve öldürür. Ve O, herşeye kaadirdir.

İmam İskender Ali Mihr