Medine döneminde inmiştir. 29 âyettir. Sûre, adını 25. âyette geçen “el-Hadîd” kelimesinden almıştır. Hadîd, demir demektir.


هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣﴾


HADÎD SURESİ 3. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

huve el evvelu ve el âhiru ve ez zâhiru ve el bâtinu ve huve bi kulli şey'in alîmun
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
huve o
el evvelu evvel, ilk, tüm varlıklardan önce var olan
ve el âhiru ve ahir, son, tüm varlıklardan sonra bâki olan
ve ez zâhiru ve zahir, varlığı alâmetleri tüm varlıklarda görünen
ve el bâtinu ve bâtın, görülemeyen, gizli olan
ve ve
huve o
bi kulli şey'in herşeyi
alîmun en iyi bilen

O, evveldir (ilktir) ve ahirdir (sondur), zahirdir (alâmetleri tüm varlıklarda görünendir) ve bâtındır (gizli olandır). Ve O, herşeyi en iyi bilendir.

HADÎD SURESİ 3. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

O, ilk ve sondur. Zâhir ve Bâtın’dır. O, her şeyi hakkıyla bilendir.

Diyanet İşleri

Ve odur her şeyden önce var olan ve her şeyden sonra kalan ve her şeye üstün olup delilleriyle bilinen ve her şeyi bilen de duygularla bilinmeyen ve o, her şeyi bilir.

Abdulbaki Gölpınarlı

O ilktir, sondur, zahirdir, batındır. O, her şeyi bilendir.

Adem Uğur

"HÛ"dur, Evvel, Âhir, Zâhir, Bâtın ("HÛ"dan gayrı olarak hiçbir şey yoktur)! O Bi-küllî şey'in (Esmâ'sıyla her şey'i yaratmış olan olarak) Aliym'dir (Bilen'dir şeylerin tamamını)!

Ahmed Hulusi

O, başlangıcı olmayan ezelî ilk varlıktır, bâki olan ebedî varlıktır, varlığı sayısız delillerle açık, kudreti, üstünlüğü, hükümranlığı aşikârdır. Her şeyde gizlidir, her şeyin içyüzünü bilir. Her şey O’nun bilgisi, planı, iradesi dâhilinde gerçekleşmektedir.

Ahmet Tekin

O evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. [1] O her şeyi bilendir.

Ahmet Varol

O, Evveldir, Ahirdir, Zahirdir, Batındır. O, her şeyi bilendir.

Ali Bulaç

O, (her şeyden önce mevcud olan) evveldir; ve (her şey helâk olduktan sonra geriye kalacak) âhirdir. (Varlığı sayısız delillerle) zâhirdir ve (akılların idrak edemiyeceği zatı ise) bâtındır. O, her şeyi bilendir.

Ali Fikri Yavuz

O her seyden oncedir; kendisinden sonraya hicbir seyin kalmiyacagi son'dur; varligi asikardir; gercek mahiyeti insan icin gizlidir. O her seyi bilir.

Bekir Sadak

O, Evvel'dir (O'ndan önce hiçbir şey yoktur ve O'nun öncesi de yoktur). Âhir'dir (her şey O'nda son bulur, O'nun sonu ve sınırı yoktur). Zâhir'dir (sıfatlarının tezahürüyle, ilim ve kudretinin tecelli ve eserleriyle varlığı ortada açık olarak bilinmektedir). Bâtın'dır (zâtı ve mahiyeti kavranamaz, niceliği ve nasıltığı bilinemez, idrâk edilemez). O, her şeyi bilendir.

Celal Yıldırım

O her şeyden öncedir; kendisinden sonraya hiçbir şeyin kalmayacağı son'dur; varlığı aşikardır; gerçek mahiyeti insan için gizlidir. O her şeyi bilir.

Diyanet İşleri (eski)

O ilktir, sondur, zâhirdir, bâtındır. O, her şeyi bilendir.

Diyanet Vakfi

O ilktir, sondur. O en dıştakidir, en içtekidir. O her şeyi bilir.

Edip Yüksel

Odur, evvel-ü âhir ve zâhir-ü bâtın, hem o her şey'e alîmdir

Elmalılı Hamdi Yazır

O, ilk ve sondur; görünen ve görünmeyendir. Hem O her şeyi bilendir!

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

O ilktir, sondur, zahirdir, bâtındır. O herşeyi bilendir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

O hem ilktir hem sondur; hem açıktır hem gizlidir. O herşeyi bilir.

Seyyid Kutub

O, Evveldir, Ahirdir, Zahirdir, Batındır. O, her şeyi bilendir.

Gültekin Onan

O, hem evveldir, hem âhirdir, hem zaahirdir, hem baatındır. O, herşey'i kemâliyle bilendir.

Hasan Basri Çantay

O, Evvel (herşeyden önce var olan)dır, Âhir (herşeyin helâkinden sonra bâki kalan)dır, Zâhir (delilleriyle varlığı apaçık olan)dır ve Bâtın (akılların O’nu idrâk edemediği, Zât’ının hakikati bilinmeyen)dir. Ve O, herşeyi hakkıyla bilendir.

Hayrat Neşriyat

O; hem Evvel'dir, hem Ahir'dir, hem Zahir'dir, hem Batın'dır. Ve O; her şeyi bilendir.

İbni Kesir

O, İlk ve Sondur; hem Dış Görüntüdür hem İç Gerçeklik ve O, her şeyin bilgisine sahiptir.

Muhammed Esed

(2-3) Göklerin ve yerin mülkü O'nun içindir. Diriltir ve öldürür ve O, her şey üzerine tamamen kâdirdir. O, evveldir ve ahirdir ve zahirdir ve batındır ve O, her şeye alîmdir.

Ömer Nasuhi Bilmen

O Evvel'dir, Âhir'dir, Zâhir'dir, Bâtın'dır. O, her şeyi bilendir.

Ömer Öngüt

İlk ve son O’dur. Ortaya koyan ve gizleyen de O’dur. O, her şeyi bilendir.

Şaban Piriş

Evvel O’dur, Âhir O. Zahir O’dur, Batın O! O her şeyi hakkıyla bilir.

Suat Yıldırım

O, ilktir (kendisinden önce hiçbir varlık yoktur,) sondur (kendisinden sonra hiçbir varlık yoktur. Her şey yok olurken O kalacaktır,) zâhirdir (delilleriyle varlığı gün gibi açıktır,) bâtındır (zâtının hakikati gizlidir, akıllar O'nun özünü idrak edemez,) O, her şeyi bilendir.

Süleyman Ateş

O, Evveldir, Ahirdir, Zahirdir, Bâtındır. O, her şeyi bilendir.

Tefhim-ul Kuran

Evvel de Odur, Âhir de. Zâhir de Odur, Bâtın da. O herşeyi hakkıyla bilendir.

Ümit Şimşek

Evvel'dir O, başlangıcı yoktur; Âhir'dir O, sonu yoktur; Zâhir'dir O, her şeyde belirir; Bâtın'dır O, gözlerden gizlenmiştir. Her şeyi en güzel biçimde bilendir o.

Yaşar Nuri Öztürk

O'nun varlığı öncesiz ve sonrasızdır. Yani O'ndan önce hiç birşey yoktu ve hiç birşey de O'nun gibi sonsuz olmayacaktır. İlk ve son O'dur. O'nun varlığı ve birliği, pek çok delillerle gözüküp durmaktadır. Ve O'nun zatının hakikatı gizlidir, akıllar O'nu idrak edemez ve O herşeyi tamamıyle bilendir.

Abdullah Parlıyan

O, ilktir, sondur, açık olandır, gizli olandır. O, her şeyi bilendir.

Bayraktar Bayraklı

O, ilktir (her şeyden önce mevcut olandır) ve sondur (her şey yok olduktan sonra geriye kalacak olandır). Zahirdir (varlığı fillerinin etki ve sonuçlarından bilinendir). Batındır (zatını hakikati gizli olup duygularla bilinmeyen ve gözlerle görünmeyendir). O, her şeyi en güzel biçimde bilendir.

Cemal Külünkoğlu

O evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. O, her şeyi bilendir.

Kadri Çelik

O Evvel’dir, Âhir’dir, Zâhir’dir, Bâtın’dır. Ve O, her şeyi hakkıyla bilir.

Ali Ünal

O, Evvel’dir, Ahir’dir, Zahir’dir, Bâtın’dır. Şüphesiz O, her şeyi bilendir.

Harun Yıldırım

el-Evvel ve el-Ahir'dir; ez-Zahir ve el-Batın'dır; ve O her şeyi en iyi bilendir.

Mustafa İslamoğlu

O, evvel’dir; zaman itibariyle eksi sonsuzdur (∞) ve Âhir’dir; zaman itibariyle artı sonsuzdur (+∞). Zâhir (akıl gereği, alemlerin yaratıcısı olduğu açıktır) ve Bâtın’dır (akıl gereği, sonsuz kudretin zatı şimdilik gözümüzün kapsama alanı dışındadır). O, herşeyi hakkıyla bilendir.

Sadık Türkmen

Allah İlk dir (hep var olan), Sondur (her şey yok olur, O yine vardır). O Zahirdir (görülen her şey O'nu işaret eder), Batındır (gizli olanlar ve bilinmeyenler onun bilgisi dâhilinde var olurlar) ve O her şeyi en iyi bilendir.

İlyas Yorulmaz

O, evveldir (ilktir) ve ahirdir (sondur), zahirdir (alâmetleri tüm varlıklarda görünendir) ve bâtındır (gizli olandır). Ve O, herşeyi en iyi bilendir.

İmam İskender Ali Mihr