Medine döneminde inmiştir. 29 âyettir. Sûre, adını 25. âyette geçen “el-Hadîd” kelimesinden almıştır. Hadîd, demir demektir.


يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٦﴾


HADÎD SURESİ 6. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

yûlicu el leyle fî en nehâri ve yûlicu en nehâre fî el leyl ve huve alîmun bi zâti es sudûri
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
yûlicu girdirir, sokar
el leyle gece
fî en nehâri gündüzün içine
ve yûlicu ve girdirir, sokar
en nehâre gündüz
fî el leyl gecenin içine
ve huve ve o
alîmun en iyi bilen
bi zâti sahip olduğu, ... de olan
es sudûri göğüsler, sineler

Geceyi, gündüzün içine sokar. Ve gündüzü, gecenin içine sokar. Ve O, sinelerde olanı (sırları, niyetleri, düşünceleri) en iyi bilendir.

HADÎD SURESİ 6. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Geceyi gündüze sokar, gündüzü de geceye sokar. O, göğüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir.

Diyanet İşleri

Geceyi kısaltır, bir kısmı gündüz olur ve gündüzü kısaltır, bir kısmı gece olur ve o, gönüllerdekini bilir.

Abdulbaki Gölpınarlı

Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O, kalplerde olanı bilir.

Adem Uğur

Geceyi gündüze dönüştürür, gündüzü de geceye dönüştürür! O, sadırların zâtı olarak (içlerindekilerin Esmâ'sıyla hakikati olarak) Bilen'dir!

Ahmed Hulusi

Geceyi, devamlı gündüzün içine sokarak uzatır, gündüzü de gecenin içine sokarak uzatır. O gönüllerdeki sırları bilir.

Ahmet Tekin

Geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. O göğüslerde olanı bilendir.

Ahmet Varol

Geceyi gündüze bağlayıp katar, gündüzü de geceye bağlayıp katar. O, göğüslerin özünde (saklı) olanı bilendir.

Ali Bulaç

Geceyi gündüze katar (böylece gündüz uzar), gündüzü de geceye katar (da gece uzar). Hem O, bütün sînelerde saklı olanları bilir.

Ali Fikri Yavuz

Geceyi gunduze katar, gunduzu geceye katar; O kalblerde olani bilendir.

Bekir Sadak

Geceyi gündüze sokup bağlar, gündüzü de geceye sokup bağlar ; O, göğüslerde duyulup dolaşanı bilir.

Celal Yıldırım

Geceyi gündüze katar, gündüzü geceye katar; O kalblerde olanı bilendir.

Diyanet İşleri (eski)

Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O, kalplerde olanı bilir.

Diyanet Vakfi

Geceyi gündüze sokar, gündüzü de geceye sokar. O, göğüslerin içindekini bilir.

Edip Yüksel

Geceyi gündüze sokar, gündüzü geceye sokar ve bütün sînelerin künhünü bilir

Elmalılı Hamdi Yazır

Geceyi güdüze sokar, gündüzü geceye sokar; O, sinelerin özünü bilir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü gecenin içine sokar. O, göğüslerin özünü bilir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

O geceyi gündüze, gündüzü de geceye dönüştürür. O kalplerin özünü bilir.

Seyyid Kutub

Geceyi gündüze bağlayıp katar, gündüzü de geceye bağlayıp katar. O, göğüslerin özünde (saklı) olanı bilendir.

Gültekin Onan

O, geceyi gündüzün içerisine sokar, gündüzü de gecenin içine katar. O, sinelerde gizlenen herşey'i hakkıyle bilendir.

Hasan Basri Çantay

(O,) geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. Ve O, sînelerin içinde olanı hakkıyla bilendir.

Hayrat Neşriyat

Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. Ve O; göğüslerin özünü bilendir.

İbni Kesir

O, gündüzü kısaltarak geceyi uzatır, ve geceyi kısaltarak gündüzü uzatır; ve O, (insanların) kalpler(in)de olanı eksiksiz bilir.

Muhammed Esed

Geceyi gündüze çevirir, gündüzü de geceye çevirir ve O, sinelerde gizli olanları da bihakkın bilendir.

Ömer Nasuhi Bilmen

Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. Ve O, göğüslerin özünü bilendir.

Ömer Öngüt

Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O, kalblerin özünü bilir.

Şaban Piriş

Geceyi gündüze katar, böylece gündüz uzar. Gündüzü geceye katar, böylece gece uzar. Kalplerin künhünü O bilir.

Suat Yıldırım

Geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü gecenin içine sokar. O, göğüslerin özünü bilir.

Süleyman Ateş

Geceyi gündüze bağlayıp katar, gündüzü de geceye bağlayıp katar. O, göğüslerin özünde (saklı) olanı bilendir.

Tefhim-ul Kuran

O, geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O gönüllerde olanı da bilir.

Ümit Şimşek

Geceyi gündüzün içine sokar O; gündüzü de gecenin içine sokar. Göğüslerin sakladıklarını çok iyi bilendir O.

Yaşar Nuri Öztürk

O gündüzü kısaltarak, geceyi uzatır ve geceyi kısaltarak gündüzü uzatır ve O, insanların kalplerinde olanı eksiksiz bilir.

Abdullah Parlıyan

Geceyi gündüze, gündüzü de geceye katar. O, sinelerdekini çok iyi bilir.

Bayraktar Bayraklı

O, gündüzü kısaltarak geceyi uzatır ve geceyi kısaltarak da gündüzü uzatır. Ve O, kalplerde olanı eksiksiz bilir.

Cemal Külünkoğlu

Geceyi gündüze sokar, gündüzü geceye sokar. O, göğüslerin özünde (saklı) olanı bilendir.

Kadri Çelik

Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar, (ve onları uzatıp kısaltır). O, göğüslerde gizli her ne varsa, onları da hakkıyla bilir.

Ali Ünal

Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. Şüphesiz O, göğüslerin özünü bilendir.

Harun Yıldırım

Geceyi O kısaltıp gündüzü O uzatıyor; yine gündüzü O kısaltıp geceyi O uzatıyor; zira O, göğüslerin en mahrem sırlarını bilendir.

Mustafa İslamoğlu

Gecenin gündüze, gündüzün geceye çevrilmesi, O’nun tabiat kanunlarına göredir. O, göğüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir.

Sadık Türkmen

Geceyi gündüzün içine, gündüzü de gecenin içine sokar. Kalplerde olanları yalnızca O bilir.

İlyas Yorulmaz

Geceyi, gündüzün içine sokar. Ve gündüzü, gecenin içine sokar. Ve O, sinelerde olanı (sırları, niyetleri, düşünceleri) en iyi bilendir.

İmam İskender Ali Mihr