Mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. Sûre, adını birinci âyeti oluşturan “el-Hâkka” kelimesinden almıştır. Hâkka, mutlaka gerçekleşecek olan kıyamet demektir.


إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاء حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ﴿١١﴾


HÂKKA SURESİ 11. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

innâ lemmâ tagâ el mâu hamelnâ-kum el câriyeti
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
innâ muhakkak ki biz
lemmâ ... olduğu zaman
tagâ taştı
el mâu su
hamelnâ-kum sizi biz taşıdık
içinde
el câriyeti akıp giden, gemi

Muhakkak ki (tufanda) su taştığı zaman, sizi (akıp giden) gemide Biz taşıdık.

HÂKKA SURESİ 11. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(11-12) Şüphesiz, (Nûh zamanında) su bastığı vakit, sizi gemide biz taşıdık ki, bu olayı sizin için bir uyarı yapalım ve belleyecek kulaklar da onu bellesin.

Diyanet İşleri

Şüphe yok ki akıp giden gemide taşıdık sizi sular köpürüp coşunca.

Abdulbaki Gölpınarlı

Şüphesiz, su bastığı vakit sizi gemide biz taşıdık;

Adem Uğur

Muhakkak ki o su, kontrol dışı yükseldiğinde, sizi akıp gidenin içinde biz taşıdık!

Ahmed Hulusi

Doğrusu, sular kabarınca, sizi gemilerde biz taşıdık.

Ahmet Tekin

Su kabardığında biz sizi akıp giden gemide taşıdık.

Ahmet Varol

Gerçek şu ki, su taştığı zaman, o gemide biz sizi taşıdık;

Ali Bulaç

Gerçekten biz, (Nûh zamanında) su taştığı vakit, sizi (varlığınıza sebep olan atalarınızı) gemide biz taşıdık;

Ali Fikri Yavuz

(11-12) Su tastigi vakit, size bir ibret olmak uzere, anlayisli kulaklar anlasin diye suzulen gemide, sizi Biz tasimisizdir.

Bekir Sadak

(11-12) Doğrusu biz, su iyice kabarıp taştığında size ibret ve öğüt kılmamız için ve anlayabilen kulaklar anlasın diye sizi yüzüp giden gemide taşıdık.

Celal Yıldırım

(11-12) Su taştığı vakit, size bir ibret olmak üzere, anlayışlı kulaklar anlasın diye süzülen gemide, sizi Biz taşımışızdır.

Diyanet İşleri (eski)

Şüphesiz, su bastığı vakit sizi gemide biz taşıdık;

Diyanet Vakfi

Su taşınca sizi akıp giden (sal) üzerinde taşımıştık.

Edip Yüksel

Halbuki biz o su tuğyan ettiği vakıt sizi akan gemide taşıdık

Elmalılı Hamdi Yazır

Oysa Biz, o su kabardığı zaman sizi akan gemide taşıdık.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Kuşkusuz, sular kabarınca sizi gemide biz taşıdık.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Sular kabarınca biz sizi akıp giden (gemide) taşıdık ki;

Seyyid Kutub

Gerçek şu ki, su taştığı zaman, o gemide biz sizi taşıdık.

Gültekin Onan

Hakıykat, (her yanı) su basdığı (mu'tâd haddini aşdığı) zaman sizi gemide biz taşıdık.

Hasan Basri Çantay

(Nûh tûfânında her tarafı) su bastığında, şübhesiz ki biz sizi akıp giden (gemi)de taşıdık.

Hayrat Neşriyat

Gerçekten su bastığı zaman sizi; Biz, taşıdık gemide.

İbni Kesir

(Ve) bakın: (Nuh tufanının) suları bütün bentleri aşıp patladığında sizi o gemi ile Biz (güvenli bölgelere) taşıdık,

Muhammed Esed

(11-12) Şüphe yok ki, su taştığı zaman sizi o akan gemiye Biz yükledik. Onu (o necâtı) sizin için bir ibret kılmamız için ve hıfzeden kulakların onu anlamaları için (öyle yaptık).

Ömer Nasuhi Bilmen

Su iyice kabarıp taştığı vakit, şüphesiz ki yüzüp giden gemide sizi biz taşıdık.

Ömer Öngüt

Sular taştığı zaman sizi gemide biz taşıdık.

Şaban Piriş

(11-12) Unutmayın ki Nûh zamanında, sular taştığı vakit, sizi (varlığınıza vesile olan atalarınızı) emniyetli gemide Biz taşımıştık! Onu sizin için hem bir ibret vesilesi kılalım, hem de can kulağı ile dinleyip ders alanlar iyice bellesinler diye böyle yapmıştık.

Suat Yıldırım

Su(lar) kabarınca biz sizi, akıp giden (gemi)de taşıdık.

Süleyman Ateş

Gerçek şu ki, su taştığı zaman, o gemide biz sizi taşıdık:

Tefhim-ul Kuran

Sular taştığında sizi gemiye bindirdik:

Ümit Şimşek

Su azıp köpürdüğünde, biz sizi o akıp gidende taşıdık,

Yaşar Nuri Öztürk

Ve bakın sizin atalarınızı Nuh tufanının suları bütün bentleri aşıp patladığında o akıp giden gemi ile biz taşıdık

Abdullah Parlıyan

Şüphesiz, su bastığı zaman sizi gemide biz taşıdık.

Bayraktar Bayraklı

(Nuh tufanında) sular taştığı vakit, (onların nesilleri olan) sizi akıp giden (gemi)de biz taşıdık.

Cemal Külünkoğlu

Şüphesiz su taştığı zaman, o gemide biz sizi taşıdık.

Kadri Çelik

Şurası bir gerçek ki, (Nuh Tufanı’nda) sular her tarafı kaplayınca sizi(n inanmış atalarınızı) o azgın sular üzerinde akıp giden Gemi’de Biz taşıdık.

Ali Ünal

Gerçek şu ki su kabarınca, sizleri gemide biz taşıdık.

Harun Yıldırım

Şüphesiz o su çığrından çıkıp tuğyan ettiğinde sizi gemide taşıyan Bizdik;

Mustafa İslamoğlu

Şüphesiz biz, (Nuh tufanı sırasında) su azıp köpürdüğü/taştığı zaman sizi, o akıp gidenin içinde taşıdık.

Sadık Türkmen

Su taşıp her tarafı kapladığında, biz sizi gemilerle taşımıştık.

İlyas Yorulmaz

Muhakkak ki (tufanda) su taştığı zaman, sizi (akıp giden) gemide Biz taşıdık.

İmam İskender Ali Mihr