Mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. Sûre, adını birinci âyeti oluşturan “el-Hâkka” kelimesinden almıştır. Hâkka, mutlaka gerçekleşecek olan kıyamet demektir.


إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيهْ ﴿٢٠﴾


HÂKKA SURESİ 20. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

innî zanentu ennî mulâkin hisâbiyeh
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
innî muhakkak ki ben
zanentu zannettim, inandığım için biliyordum
ennî ben ..... olduğumu
mulâkin mülâki olunacak, karşılaşacak
hisâbiyeh hesabım

Muhakkak ki ben, hesabıma mülâki olacağımı (hesabımla karşılaşacağımı) biliyordum.

HÂKKA SURESİ 20. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

“Çünkü ben, hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum.”

Diyanet İşleri

Zâten ben biliyordum ki kıyâmet günü kavuşacağım hesâbıma.

Abdulbaki Gölpınarlı

Doğrusu ben, hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum.

Adem Uğur

"Gerçekten ben, yaptıklarımın sonucuna kavuşacağımı düşünüyordum!"

Ahmed Hulusi

'Ben kesinlikle hesabımla karşılaşacağımı, sorguya çekileceğimi anlamış ve hazırlanmıştım.'

Ahmet Tekin

Çünkü ben hesabımla karşılaşacağımı sanmıştım (anlamıştım).'

Ahmet Varol

"Çünkü ben, gerçekten hesabıma kavuşacağımı sanmış (anlamış)tım."

Ali Bulaç

Çünkü ben, hesabıma kavuşacağımı sezmiştim.”

Ali Fikri Yavuz

(19-20) Kitabi sagindan verilen «Alin, kitabimi okuyun, dogrusu bir hesaplasma ile karsilasacagimi umuyordum» der.

Bekir Sadak

Çünkü gerçekten ben, hesabımla karşılaşacağımı kesinlikle biliyordum» der.

Celal Yıldırım

(19-20) Kitabı sağından verilen; 'Alın, kitabımı okuyun, doğrusu bir hesaplaşma ile karşılaşacağımı umuyordum' der.

Diyanet İşleri (eski)

(19-20) Kitabı sağ tarafından verilen: Alın, kitabımı okuyun; doğrusu ben, hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum, der.

Diyanet Vakfi

'Hesabımla karşılaşacağıma inanıyordum.'

Edip Yüksel

Çünkü ben sezmiştim ki ben kavuşacağım hisabıma

Elmalılı Hamdi Yazır

Çünkü ben hesabıma kavuşacağımı sezmiştim.»

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

«Çünkü ben hesabıma kavuşacağımı sezmiştim» der.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Ben hesabımın inceleneceğini sezmiştim» der.

Seyyid Kutub

"Çünkü ben, gerçekten hesabıma kavuşacağımı sanmış (anlamış)tım."

Gültekin Onan

«Çünkü ben hakıykaten hisâbıma kavuşacağımı (kuvvetle) zannetmişdim».

Hasan Basri Çantay

(19-20) İşte kitâbı sağ eline verilen kimseye gelince, (sevinerek) der ki: 'Alın, kitâbımı okuyun; doğrusu ben, hesâbımla karşılaşacak kimse olduğumu gerçekten sezmiştim(bilmiştim)!' der.

Hayrat Neşriyat

Doğrusu ben, bir hesablaşma ile karşılaşacağımı sanıyordum.

İbni Kesir

Zaten (bir gün) hesabımın önüme konulacağını bilmiştim!"

Muhammed Esed

(20-21) «Şüphe yok, ben zannetmiştim ki, ben muhakkak hesabıma uğrayacağım.» İmdi o, hoşnut olduğu bir yaşayıştadır.

Ömer Nasuhi Bilmen

"Ben zaten hesabıma kavuşacağımı sezmiştim. "

Ömer Öngüt

(19-20) Kimin kitabı sağından verilirse, -Alın, kitabımı okuyun, ben zaten bu hesabıma ulaşacağımı tahmin etmiştim, der.

Şaban Piriş

"Zaten ben hesabımla karşılaşacağımı biliyordum!" der.

Suat Yıldırım

"Ben hesabımla karşılaşacağımı sezmiştim zaten."

Süleyman Ateş

«Çünkü ben, gerçekten hesabıma kavuşacağımı sanmış (anlamış)tım.»

Tefhim-ul Kuran

'Ben zaten hesaba çekileceğimi biliyordum.'

Ümit Şimşek

"Kendi hesabıma kavuşacağımı sezmiştim zaten."

Yaşar Nuri Öztürk

Ben zaten hesabımın bir gün önüme konulacağını bilip inanıyordum.”

Abdullah Parlıyan

(19-20) Kitabı sağ tarafından verilenler, “Alın kitabımı okuyun, doğrusu ben hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum” diyecek.

Bayraktar Bayraklı

(19-20) Sicili (amel defteri) sağ eline tutuşturulan, (iftiharla) haykıracak: “İşte defterim, okuyun! Çünkü ben, hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum” diyecek.

Cemal Külünkoğlu

“Çünkü ben, gerçekten hesabıma kavuşacağımı biliyordum.”

Kadri Çelik

Zaten ben, bir gün hesabımla baş başa kalacağıma kesin inanmıştım!”

Ali Ünal

“Çünkü ben, hesabıma kavuşacağımı kesin olarak biliyordum.”

Harun Yıldırım

Kesinlikle ben, hesabımla yüzleşeceğime gönülden inanmıştım!"

Mustafa İslamoğlu

Çünkü ben, hesabıma kavuşacağımı biliyordum.”

Sadık Türkmen

“Zaten ben yaptıklarımın hesabıyla karşılaşacağımı (dünyada iken) biliyordum” der.

İlyas Yorulmaz

Muhakkak ki ben, hesabıma mülâki olacağımı (hesabımla karşılaşacağımı) biliyordum.

İmam İskender Ali Mihr