Mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. Sûre, adını birinci âyeti oluşturan “el-Hâkka” kelimesinden almıştır. Hâkka, mutlaka gerçekleşecek olan kıyamet demektir.


كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ﴿٤﴾


HÂKKA SURESİ 4. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

kezzebet semûdu ve âdun bi el kâriati
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
kezzebet inkâr etti, yalanladı
semûdu Semud (kavmi)
ve âdun ve Ad (kavmi)
bi el kâriati Karia'yı (korkunç olayı)

Karia’yı (korkunç olayı) Semud ve Ad (kavmi) yalanladılar.

HÂKKA SURESİ 4. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Semûd ve Âd kavimleri, yüreklerini hoplatacak olan büyük felaketi (Kıyameti) yalanladılar.

Diyanet İşleri

Yalanladı Semûd ve Âd, insanların başına kopan, akıllarını dağıtan kıyâmeti.

Abdulbaki Gölpınarlı

Semûd ve Ad kavimleri, kapılarını çalacak felâketi (kıyameti) yalan saymışlardı.

Adem Uğur

Semud ve Ad, o Karia'yı (ölüm sonrası yaşanacak sonsuz yaşamı) yalanladılar.

Ahmed Hulusi

Semûd ve Âd, gülle gibi başlarına düşüp beyinlerini parçalayacak felâketi, âlemdeki düzenin bozularak yıldızların ve gezegenlerin çarpışacağı gündeki felâketi, Kıyamet’i yalanladılar.

Ahmet Tekin

Semud ve Ad (kavimleri) o başa çarpacak (kıyamet)i yalanladılar.

Ahmet Varol

Semud ve Ad (toplumları), kâria'yı yalan saydılar.

Ali Bulaç

(Salih’in kavmi) Semûd ve (Hûd’un kavmi) Âd, o kıyamete inanmadı.

Ali Fikri Yavuz

Semud ve Ad milletleri tepelerine inecek bu gercegi yalanladilar.

Bekir Sadak

Semûd ve Âd (kavimleri), inecek o müthiş felâketi yalan saydılar.

Celal Yıldırım

Semud ve Ad milletleri tepelerine inecek bu gerçeği yalanladılar.

Diyanet İşleri (eski)

Semûd ve Âd kavimleri, kapılarını çalacak felâketi (kıyameti) yalan saymışlardı.

Diyanet Vakfi

Semud ve Ad (halkı) sarsıcı olayı yalanladı.

Edip Yüksel

İnanmadı Semud-ü Âd o kariaya.

Elmalılı Hamdi Yazır

Semud ve Ad inanmadı o (beyinlerinde patlayacak) kıyamete!

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Semûd ve Âd, kapılarını çalacak olan o felaketi yalan saymışlardı.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Semûd ve Âd, mutlaka patlak verecek olan kıyameti yalan saydılar.

Seyyid Kutub

Semud ve Ad (toplumları), karia'yı yalan saydılar.

Gültekin Onan

Semuud ile Aad (kavmleri ta yüreklerinde) patlayacak olan o kıyameti tekzîb etdi (ler).

Hasan Basri Çantay

Semûd ve Âd (kavimleri), çarpacak olan o felâketi (kıyâmeti) yalanlamıştı.

Hayrat Neşriyat

Semud ve Ad, tepelerine inecek olanı yalanladılar.

İbni Kesir

Semud ve 'Ad (kabileleri), o ani felaket (haberlerin)i yalanladılar!

Muhammed Esed

Semûd ve Âd kavimleri. O korkunç vak'ayı (yani Kıyameti) yalan saymıştı.

Ömer Nasuhi Bilmen

Semud ve Âd kavimleri Kâria'yı (başlarına çarpacak olan felâketi) yalanlamışlardı.

Ömer Öngüt

Semud ve Âd halkı (tepelerine) ansızın inecek olanı yalanlamışlardı.

Şaban Piriş

İşte Semûd ve Âd milletleri de o kafalara çarpan kıyamet dehşetini yalan saymışlardı.

Suat Yıldırım

Semûd ve 'Âd (kavimleri), başa çarpan olayı yalanladılar.

Süleyman Ateş

Semûd ve Ad (toplumları), 'mutlaka patlak verecek kıyamet'i yalan saydılar.

Tefhim-ul Kuran

Semud ve Âd kavimleri de o çarpacak felâketi yalanlamıştı.

Ümit Şimşek

Semûd ve Âd kâriayı/başa çarpan olayı yalanlamıştı.

Yaşar Nuri Öztürk

Semud ve Ad kavimleri patlak verecek kıyameti yalan saydılar.

Abdullah Parlıyan

Semûd ve ‘Âd kavimleri kıyameti yalanladı.

Bayraktar Bayraklı

Semûd ve Âd (kavimleri), yüreklerini hoplatacak olan o büyük felaketi yalanladılar.

Cemal Külünkoğlu

Semud ve Ad, hırpalayıcı olanı (kıyameti) yalan saydılar.

Kadri Çelik

Semûd ve Âd kavimleri, kafalara çarpacak o âni ve müthiş patlamayı yalanladılar.

Ali Ünal

Semud ve Âd, kalpleri dehşetle ürperteni yalanladılar.

Harun Yıldırım

Semud ve Ad (İnsanın aklını başına devşiren) o Son Vuruş'u inkar ettiler.

Mustafa İslamoğlu

O ani FELAKETİ, Semud ve Âd yalanladılar.

Sadık Türkmen

Semud ve Ad toplulukları, başlarına gelecek olan kıyameti yalanladılar.

İlyas Yorulmaz

Karia’yı (korkunç olayı) Semud ve Ad (kavmi) yalanladılar.

İmam İskender Ali Mihr