Mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. Sûre, adını birinci âyeti oluşturan “el-Hâkka” kelimesinden almıştır. Hâkka, mutlaka gerçekleşecek olan kıyamet demektir.


وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾


HÂKKA SURESİ 44. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve lev tekavvele aleynâ ba'da el ekâvîli
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve lev ve ... olsaydı
tekavvele uydurdu
aleynâ bize karşı
ba'da bazı
el ekâvîli sözler

Ve eğer, bazı sözleri Bize karşı uydurmuş olsaydı.

HÂKKA SURESİ 44. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(44-45) Eğer (Peygamber) bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık.

Diyanet İşleri

Ve eğer bize isnâd ederek bâzı lâflar etseydi.

Abdulbaki Gölpınarlı

Eğer (Peygamber) bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı,

Adem Uğur

Uydurup bize atfetseydi;

Ahmed Hulusi

Peygamber bizim adımıza, bazı sözler uydursaydı, engellerdik.

Ahmet Tekin

Eğer o bize karşı kendiliğinden birtakım sözler uydurmuş olsaydı,

Ahmet Varol

Eğer o, bize karşı bazı sözleri uydurup söylemiş olsaydı.

Ali Bulaç

Eğer o Peygamber, bazı sözler uydurup bize isnad etmeğe kalkışsaydı,

Ali Fikri Yavuz

(44-46) Eger o (Muhammed), Bize karsi, ona bazi sozler katmis olsaydi, Biz onu kuvvetle yakalardik, sonra onun sah damarini koparirdik.

Bekir Sadak

Eğer (o elçi) bize karşı kendi kafasından birtakım sözler uydursaydı,

Celal Yıldırım

(44-46) Eğer o (Muhammed), Bize karşı, ona bazı sözler katmış olsaydı, Biz onu kuvvetle yakalardık, sonra onun şah damarını koparırdık.

Diyanet İşleri (eski)

Eğer (Peygamber) bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı,

Diyanet Vakfi

O bize bazı sözler yakıştırsa,

Edip Yüksel

O bize isnaden ba'zı lâflar uydurmağa kalkışsaydı

Elmalılı Hamdi Yazır

O Bizim adımıza bazı laflar uydurmaya kalkışsaydı,

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

O, bize isnâden bazı sözler uydurmaya kalkışsaydı,

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Eğer Muhammed, bize karşı ona bazı sözler katmış olsaydı.

Seyyid Kutub

Eğer o bize karşı bazı sözleri uydurup söylemiş olsaydı.

Gültekin Onan

Eğer (peygamber söylemediğimiz) ba'zı sözleri bize karşı kendiliğinden uydurmuş olsaydı,

Hasan Basri Çantay

(44-45) Eğer (o peygamber), bize isnâd ederek bazı sözler uydursaydı, (biz) onu mutlaka kuvvet(li bir azab)la yakalardık!

Hayrat Neşriyat

Eğer o; bazı sözleri Bize karşı buna katmış olsaydı,

İbni Kesir

Şimdi o, (kendisine bunu emanet ettiğimiz kişi,) (kendi) sözlerinden bir kısmını Bize isnad etmeye kalkışsaydı,

Muhammed Esed

Eğer o (peygamber bi'lfarz) bâzı lâkırdıları Bize karşı bir iftira olarak söylemiş olsa idi,

Ömer Nasuhi Bilmen

Eğer o (Peygamber), bize karşı bazı sözleri kendiliğinden uydurmuş olsaydı,

Ömer Öngüt

Eğer (Muhammed) bizim hakkımızda sözler uydurmuş olsaydı.

Şaban Piriş

(44-46) Eğer o Resul bizim adımıza birtakım sözler uydursaydı, onu elimizle yakalar, sonra da onun şah damarını keserdik.

Suat Yıldırım

Eğer o, (Muhammed), bazı laflar uydurup bize iftirâ etseydi,

Süleyman Ateş

Eğer o, bize karşı bazı sözleri uydurup söylemiş olsaydı,

Tefhim-ul Kuran

Eğer o elçi Bizim adımıza birtakım sözler uydursaydı,

Ümit Şimşek

Eğer bazı lafları bizim sözlerimiz diye ortaya sürseydi,

Yaşar Nuri Öztürk

Eğer O peygamber bize karşı kendi kafasından bazı sözler uydursaydı,

Abdullah Parlıyan

(44-47) Eğer Peygamber bize atfen bazı sözler uydurmaya kalkışsaydı, elbette onu bundan dolayı kıskıvrak yakalardık; sonra da onun şah damarını keser atardık. Hiçbiriniz buna engel de olamazdınız.[671]

Bayraktar Bayraklı

(44-45) Eğer o (peygamber), bize karşı bazı sözleri uydurup söylemiş olsaydı. Elbette biz O'nu kuvvetle yakalardık (onu cezalandırırdık).

Cemal Külünkoğlu

Eğer o, bize karşı bazı sözleri uydurup söylemiş olsaydı.

Kadri Çelik

Eğer o Rasûl, Bize atfen birtakım sözler uydurmuş olsaydı,

Ali Ünal

Eğer bize bazı sözler isnad etseydi,

Harun Yıldırım

Ve eğer (Peygamber) kısmen dahi, söylemediğimiz sözler uydurarak Bize isnat etseydi,

Mustafa İslamoğlu

Eğer o (elçilik yaparken/ayetlerimizi ulaştırırken), Bize karşı bazı sözler isnat etmiş/uydurmuş olsaydı;

Sadık Türkmen

Eğer (o elçi) bizim adımıza birtakım sözleri söylemiş olsaydı.

İlyas Yorulmaz

Ve eğer, bazı sözleri Bize karşı uydurmuş olsaydı.

İmam İskender Ali Mihr