Mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. Sûre, adını birinci âyeti oluşturan “el-Hâkka” kelimesinden almıştır. Hâkka, mutlaka gerçekleşecek olan kıyamet demektir.


وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾


HÂKKA SURESİ 48. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve inne-hu le tezkiratun li el muttakîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve inne-hu ve muhakkak ki o
le tezkiratun gerçekten öğüttür
li el muttakîne muttakiler için, takva sahipleri için

Ve muhakkak ki O (Kur’ân), gerçekten muttakiler (takva sahipleri) için bir öğüttür.

HÂKKA SURESİ 48. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Şüphesiz Kur’an, Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür.

Diyanet İşleri

Ve şüphe yok ki Kur'ân, çekinenlere öğüttür.

Abdulbaki Gölpınarlı

Doğrusu o (Kur'an), takvâ sahipleri için bir öğüttür.

Adem Uğur

Muhakkak ki O (Kur'ân), korunmak isteyenler için düşündürücü hatırlatmadır!

Ahmed Hulusi

Kur’ân, Allah’a sığınıp, emirlerine yapışarak günahlardan arınıp, azaptan korunanlar, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranan, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olan mü’minler için bir öğüttür, bir uyarıdır.

Ahmet Tekin

Şüphesiz o (Kur'an) takva sahipleri için bir öğüttür.

Ahmet Varol

Çünkü o (Kur'an, Allah'tan sakınan) muttakiler için bir öğüttür.

Ali Bulaç

Gerçekten o Kur’an, takva sahipleri için bir öğüddür.

Ali Fikri Yavuz

Dogrusu Kuran Allah'a karsi gelmekten sakinanlara bir oguttur.

Bekir Sadak

Ve şüphesiz ki bu söz (Kur'ân), muttakîler (Allah'tan saygı ile korkup yalandan ve kötü düşünce ve davranışlardan sakınanlar) için bir öğüttür.

Celal Yıldırım

Doğrusu Kuran Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür.

Diyanet İşleri (eski)

Doğrusu o (Kur'an), takvâ sahipleri için bir öğüttür.

Diyanet Vakfi

Kuşkusuz bu, erdemliler için bir hatırlatmadır.

Edip Yüksel

Ve o hiç şüphesiz unutulmıyacak bir öğüddür korunacaklar için

Elmalılı Hamdi Yazır

Ve o, hiç şüphesiz takva sahipleri için unutulmayacak bir öğüttür.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

O hiç kuşkusuz, takva sahipleri için unutulmayacak bir öğüttür .

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Doğrusu Kur'an Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür.

Seyyid Kutub

Çünkü o (Kuran, Tanrı'dan sakınan) muttakiler için bir öğüttür.

Gültekin Onan

Şübhesiz ki o (Kur'an) (fenâlıkdan) korunanlar için kat'î bir öğütdür.

Hasan Basri Çantay

Ve şübhesiz ki o (Kur’ân), takvâ sâhibleri için elbette bir nasîhattir.

Hayrat Neşriyat

Doğrusu o; müttakiler için bir öğüttür.

İbni Kesir

Gerçek şu ki bu (Kuran), Allah'a karşı sorumluluk bilinci duyan herkes için bir öğüt ve uyarıdır.

Muhammed Esed

(47-48) Artık sizden bir kimse de yoktur ki, ondan men ediciler olabilsinler. Ve şüphe yok ki, o (Kur'ânı Mübîn) muttakîler için elbette bir mev'izadır.

Ömer Nasuhi Bilmen

Doğrusu o (Kur'an) takvâ sahipleri için bir öğüttür.

Ömer Öngüt

Şüphesiz O, korunanlar için bir hatırlatmadır.

Şaban Piriş

Şüphesiz o müttakiler için bir irşaddır.

Suat Yıldırım

O (Kur'ân), korunanlar için bir öğüttür.

Süleyman Ateş

Çünkü o (Kur'an, Allah'tan sakınan) muttakiler için bir öğüttür.

Tefhim-ul Kuran

O takvâ sahipleri için bir öğüttür.

Ümit Şimşek

Gerçek şu ki o, sakınanlar için tam bir uyarıcı ve düşündürücüdür.

Yaşar Nuri Öztürk

Gerçek şu ki, bu Kur'ân yolunu Allah ile bulanlara bir öğüt ve uyarıdır.

Abdullah Parlıyan

(48-49) Şüphesiz Kur'ân, takvâ sahipleri için bir öğüttür. İçinizde onu yalanlayanların olduğunu elbette biliyoruz.

Bayraktar Bayraklı

Muhakkak ki bu (Kuran), Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşayan herkes için bir öğüttür.

Cemal Külünkoğlu

Çünkü o (Kur'an) takva sahipleri için bir hatırlatmadır.

Kadri Çelik

Ve yine o Kur’ân, müttakîler için bir irşaddır.

Ali Ünal

Doğrusu o, muttakiler için bir öğüttür.

Harun Yıldırım

Gerçek şu ki, bu vahiy muttakiler için bir uyarıdır.

Mustafa İslamoğlu

Şüphesiz o, sakınanlar için bir öğüttür!

Sadık Türkmen

Ancak o (Kur'an) Allah dan korunanlar için bir öğüttür.

İlyas Yorulmaz

Ve muhakkak ki O (Kur’ân), gerçekten muttakiler (takva sahipleri) için bir öğüttür.

İmam İskender Ali Mihr