Mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. Sûre, adını birinci âyeti oluşturan “el-Hâkka” kelimesinden almıştır. Hâkka, mutlaka gerçekleşecek olan kıyamet demektir.


فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ﴿٥﴾


HÂKKA SURESİ 5. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

fe emmâ semûdu fe uhlikû bi et tâgiyeti
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fe emmâ fakat
semûdu Semud (kavmi)
fe bu sebeple
uhlikû helâk edildi
bi et tâgiyeti çok şiddetli ve kuvvetli, azgın bir azapla

Fakat bu sebeple Semud (kavmi) azgın (çok şiddetli) bir azapla helâk edildi.

HÂKKA SURESİ 5. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Semûd kavmi korkunç bir sarsıntı ile helâk edildi.

Diyanet İşleri

Derken Semûd, helâk edildi taşkınlığıyla.

Abdulbaki Gölpınarlı

Semûd'a gelince: Onlar pek zorlu (bir sarsıntı) ile helâk edildiler.

Adem Uğur

Semud'a gelince, yüksek sesli depremle helâk edildiler!

Ahmed Hulusi

Semûd kavmi şiddetli gürleme halinde, âni bir sarsıntı ile yok edildi.

Ahmet Tekin

Bu yüzden Semud (kavmi) azgın bir (ses veya sarsıntı) ile helak edildi

Ahmet Varol

Bu nedenle Semud (halkı), korkunç bir sesle helak edildi.

Ali Bulaç

Amma Semûd, azgınlıkları sebebiyle (korkunç bir ses ve sarsıntı ile) helâk edildiler.

Ali Fikri Yavuz

Bu yuzden Semud milleti zorlu bir sarsinti ile yok edildi.

Bekir Sadak

Semûd'a gelince: Sınırları aşan bir haykırışla yok edildiler.

Celal Yıldırım

Bu yüzden Semud milleti zorlu bir sarsıntı ile yok edildi.

Diyanet İşleri (eski)

Semûd'a gelince: Onlar pek zorlu (bir sarsıntı) ile helâk edildiler.

Diyanet Vakfi

Ve Semud o azgın (sarsıntı) ile yok edildi.

Edip Yüksel

Amma Semud ihlâk ediliverdiler o tâgıye ile

Elmalılı Hamdi Yazır

Semud haddi aşan (korkunç bir gürültü) ile yok edildi.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Semûd kavmi korkunç bir sesle yok edildi.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Böylece Semûd korkunç bir sesle yıkıma uğratıldı.

Seyyid Kutub

Bu nedenle Semud (halkı), korkunç bir sesle helak edildi.

Gültekin Onan

Semuud'a gelince: Onlar hadden aşırı (korkunç bir ses) ile helak edildiler,

Hasan Basri Çantay

Semûd (kavmin)e gelince, işte o azgın hâdise (tahammülü imkânsız o korkunç ses)ile helâk edildiler!

Hayrat Neşriyat

Bu sebeple Semud, azgın bir sesle helak edildiler.

İbni Kesir

Semud mu? Onlar şiddetli bir (yer) sarsıntı(sı) ile yok edildi;

Muhammed Esed

(5-7) Artık Semûd (kavmi) hadden aşırı bir hadise ile helâk edildiler. Âd (kavmi) ise onlar da son derece kuvvetli bir rüzgar ile helâk edildiler. (Cenâb-ı Hak) Onu (o rüzgarı) yedi gece ve sekiz gün ardı ardına onların üzerlerine musallat etti. Artık o kavmi görürsün ki, onlar sanki içleri bomboş hurma kökleriymiş gibi yere yıkılmışlardır.

Ömer Nasuhi Bilmen

Bu yüzden Semud kavmi korkunç bir sesle helâk edildiler.

Ömer Öngüt

Ama Semud, şiddetli bir sarsıntı ile helak edilmişti.

Şaban Piriş

(5-6) Bunlardan Semûd o korkunç zelzele ile yok edildi. Âd ise azgın bir kasırga ile imha edildi.

Suat Yıldırım

Bu yüzden Semûd (kavmi) azgın bir vak'a ile helâk edildiler.

Süleyman Ateş

Bu nedenle Semûd (halkı) korkunç bir sesle helak edildi.

Tefhim-ul Kuran

Semud kavmi o korkunç sesle yok olup gitti.

Ümit Şimşek

Bunun üzerine Semûd, bir doğal felaket ile helâk edildi.

Yaşar Nuri Öztürk

Derken Semud taşkınlığıyla veya şiddetli öldürücü bir gürültü ile helak edildiler.

Abdullah Parlıyan

Semûd kavmi korkunç bir sarsıntı ile yok edilmişti.

Bayraktar Bayraklı

(Yaptıkları yüzünden) Semûd kavmi korkunç bir sarsıntı ile helâk edildi.

Cemal Külünkoğlu

Bu nedenle Semud'a gelince, haddinden fazla (korkunç bir gürültü) ile yıkıma uğratıldılar.

Kadri Çelik

Yalanladılar da, Semûd sonunda o korkunç felâketle helâk edildi.

Ali Ünal

Bu nedenle Semud, korkunç bir sesle helak edildi.

Harun Yıldırım

Bir yanda Semud: sonuçta onlar ses duvarını çok çok aşan bir bela ile helak edildiler.

Mustafa İslamoğlu

Bu yüzden Semud kavmi gürleyen bir sesle imha edildi!

Sadık Türkmen

Semud'a gelince, onlar azgınlıkları sebebiyle helak edildiler.

İlyas Yorulmaz

Fakat bu sebeple Semud (kavmi) azgın (çok şiddetli) bir azapla helâk edildi.

İmam İskender Ali Mihr