Mekke döneminde inmiştir. 99 âyettir. Sûre, adını 80. âyette geçen “Hicr” kelimesinden almıştır. Hicr, Medine’nin kuzeyinde vaktiyle Semûd kavminin yaşadığı bir yerin adıdır.


وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴿٢٠﴾


HİCR SURESİ 20. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve cealnâ lekum fî-hâ meâyişe ve men lestum lehu bi râzıkîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve cealnâ ve biz kıldık, yaptık
lekum sizin için
fî-hâ orada
meâyişe geçim kaynakları
ve men ve kimse, kimseler
lestum siz değilsiniz, siz olmadınız
lehu ona, onun için
bi râzıkîne rızık vericiler, rızıklandıranlar

Sizin için de, sizin rızıklandırılanlar olmadığınız kimseler için de, maişetler (geçim kaynakları) kıldık.

HİCR SURESİ 20. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Orada hem sizin için, hem de sizin rızık vermediğiniz kimseler için geçimlikler meydana getirdik.

Diyanet İşleri

Orada sizin için de, sizin rızıklandırmadığınız mahlûkat için de geçim sebepleri halkettik.

Abdulbaki Gölpınarlı

Orada hem sizin için hem de rızıkları size ait olmayanlar için (gerekli) geçim vasıtaları yarattık.

Adem Uğur

Orada hem sizin için ve hem de yaşam gıdası size ait olmayanlar için geçim yolları oluşturduk.

Ahmed Hulusi

Orada hem sizin için, hem de, rızıkları size ait olmayanlar için geçim kaynaklarını, geçim vasıtalarını planlı olarak hazırladık.

Ahmet Tekin

Orada sizin için ve sizin kendilerine rızık veremeyeceğiniz kimseler için geçimlikler meydana getirdik.

Ahmet Varol

Ve orda sizler için ve kendisine rızık vericiler olmadığınız kimseler (varlıklar ve canlılar) için geçimlikler kıldık.

Ali Bulaç

O arzda hem sizin için, hem de sizin rızık vericisi olmadığınız (hayvanat ve köleleriniz gibi) kimseler için geçimlikler (ekinler ve yemişler) yarattık.

Ali Fikri Yavuz

Orada sizin ve rizik veremiyeceginiz kimseler icin gecimlikler meydana getirdik.

Bekir Sadak

Yine yeryüzünde size ve sizin rızık veremiyeceğiniz kimselere (canlılara) geçimlikler meydana getirdik.

Celal Yıldırım

Orada sizin ve rızık veremeyeceğiniz kimseler için geçimlikler meydana getirdik.

Diyanet İşleri (eski)

Orada hem sizin için hem de rızıkları size ait olmayanlar için (gerekli) geçim vasıtaları yarattık.

Diyanet Vakfi

Orada hem sizin için ve hem sizin beslemediğiniz yaratıklar için yaşanacak bir ortam oluşturduk.

Edip Yüksel

hem sizin için, hem sizin razikı olmadığınız kimseler için onda geçimlikler husule getirdik

Elmalılı Hamdi Yazır

Orada size ve sizin rızıklarını vermediğiniz kimselere geçim yolları sağladık.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Orada hem sizin için, hem de sizin rızıklarını veremediğiniz kimseler için geçim yollarını yarattık.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Orada gerek sizin için ve gerekse rızıkları tarafınızdan sağlanması sözkonusu olmayan diğer canlılar için besin kaynakları yarattık.

Seyyid Kutub

Ve orda sizler için ve kendisine rızık vericiler olmadığınız kimseler (varlıklar ve canlılar) için geçimlikler kıldık.

Gültekin Onan

Orada hem sizin için, hem rızıklarını te'mîn edemeyeceğiniz kimseler için bir çok geçim (sebeb) ler (i) yaratdık.

Hasan Basri Çantay

Hem orada, gerek sizin için, gerekse rızık vericileri olmadığınız (etrâfınızdaki)kimse(ler) için geçim vâsıtaları kıldık.

Hayrat Neşriyat

Orada hem sizin için, hem de rızıklarını temin edemeyecekleriniz için geçimlikler meydana getirdik.

İbni Kesir

Ve yine orada hem sizin için, hem de rızkı size bağlı olmayan öteki bütün canlılar için geçim vasıtaları sağladık.

Muhammed Esed

Ve sizin için ve rızıklarını verir olmadığınız kimseler için orada yaşama sebeplerini vücuda getirdik.

Ömer Nasuhi Bilmen

Orada hem sizin için hem de rızıklarını temin edemeyeceğiniz varlıklar için geçimlikler yarattık.

Ömer Öngüt

Orada sizin için ve sizin beslemediğiniz kimseler için geçimlikler belirledik.

Şaban Piriş

Orada hem siz insanlar için, hem rızkını sizin vermediğiniz daha nice yaratıklar için geçimlikler meydana getirdik.

Suat Yıldırım

Orada sizin için ve (beslediğinizi sandığınız, fakat aslında) sizin beslemediğiniz kimseler için geçimlikler var ettik.

Süleyman Ateş

Ve orda sizler için ve kendisine rızık vericiler olmadığınız kimseler (varlıklar ve canlılar) için geçimlikler kıldık.

Tefhim-ul Kuran

Ve hem sizin için, hem de rızkını sizin vermediğiniz canlılar için geçim vasıtaları yarattık.

Ümit Şimşek

Orada sizin için ve rızıklandırıcısı siz olmadığınız kimse için geçimlikler yarattık.

Yaşar Nuri Öztürk

Ve yine orada, hem sizin için, hem de rızkı size bağlı olmayan öteki bütün canlılar için, geçim vasıtaları sağladık.

Abdullah Parlıyan

Orada hem sizin için hem de sizin rızık veremeyeceğiniz varlıklar için geçimlikler var ettik.

Bayraktar Bayraklı

Ve yine orada hem sizin için, hem de rızkı size bağlı olmayan öteki bütün canlılar için geçim vasıtaları yarattık.

Cemal Külünkoğlu

Ve orda sizler için ve kendisine rızık vericiler olmadığınız canlılar için geçimlikler kıldık.

Kadri Çelik

Orada sizin için olduğu gibi, rızkı size ait olmayan, rızıklarını vermeye muktedir olmadığınız bütün varlıklar için de geçimlikler var ettik.

Ali Ünal

Orada hem sizin için hem de rızıkları size ait olmayanlar için (gerekli) geçim vasıtaları yarattık.

Harun Yıldırım

Yine orada hem sizin için, hem de rızık vericisi siz olmadığınız bütün (diğer) varlıklar için geçinme imkanları sağladık.

Mustafa İslamoğlu

Orada sizin için ve sizin beslemediğiniz kimseler için, geçimlikler meydana getirdik.

Sadık Türkmen

Yeryüzünde yarattıklarımızı, sizin yaşamanızı sağlamak için var ettik. Onların (yeryüzündeki canlıların) rızkını veren siz değilsiniz.

İlyas Yorulmaz

Sizin için de, sizin rızıklandırılanlar olmadığınız kimseler için de, maişetler (geçim kaynakları) kıldık.

İmam İskender Ali Mihr