Mekke döneminde inmiştir. 99 âyettir. Sûre, adını 80. âyette geçen “Hicr” kelimesinden almıştır. Hicr, Medine’nin kuzeyinde vaktiyle Semûd kavminin yaşadığı bir yerin adıdır.


مَا نُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَا كَانُواْ إِذًا مُّنظَرِينَ ﴿٨﴾


HİCR SURESİ 8. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

mâ nunezzilu el melâikete illâ bi el hakkı ve mâ kânû izen munzarîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
mâ nunezzilu indirmeyiz
el melâikete melekler
illâ ancak, olmadan, olmaksızın
bi el hakkı hak ile
ve mâ kânû ve olmadılar (olmazlar)
izen o taktirde, o zaman
munzarîne bekletilenler (mühlet, zaman verilenler)

Biz hak ile olmaksızın melekleri indirmeyiz. O taktirde onlara mühlet de (zaman da) verilmez.

HİCR SURESİ 8. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Biz, melekleri ancak hak ve hikmete uygun olarak indiririz. O zaman da onlara mühlet verilmez.

Diyanet İşleri

Biz melekleri, ancak hak ve gerçek olarak indiririz, indiririz ama o vakit de mühlet vermeyiz, göz açtırmayız kâfirlere.

Abdulbaki Gölpınarlı

Biz melekleri ancak hak ile indiririz. O zaman onlara mühlet verilmez.

Adem Uğur

Biz melekleri bil-Hak (Hak olarak) inzâl ederiz. . . O vakit de onlara zaten göz açtırılmaz!

Ahmed Hulusi

Biz melekleri, ancak hakkın icrası göreviyle, haklı bir gerekçe ile, hikmete dayalı olarak indiririz. O zaman onlara göz açtırılmaz, mühlet de verilmez.

Ahmet Tekin

Biz melekleri ancak hak ile indiririz. O zaman da onlara göz açtırılmaz.

Ahmet Varol

Hak olmaksızın biz melekleri indirmeyiz. O zaman da onlara göz açtırılmaz.

Ali Bulaç

Biz, o melekleri, ancak hikmet üzere indiririz ve indirildikleri vakit de onlara (kâfirlere) göz açtırılmaz.

Ali Fikri Yavuz

Biz melekleri ancak gerekince inidiririz. O takdirde de ceza gorecekler asla geri birakilmazlar.

Bekir Sadak

Melekleri ancak hak'ka dayalı bir hikmet) ile indiririz ve o zaman da (inkarcılara) mühlet verilmez, göz açtırılmaz.

Celal Yıldırım

Biz melekleri ancak gerekince indiririz. O takdirde de ceza görecekler asla geri bırakılmazlar.

Diyanet İşleri (eski)

Biz melekleri ancak hak ile indiririz. O zaman onlara mühlet verilmez.

Diyanet Vakfi

Biz melekleri ancak belli bir amaç için göndeririz, o zaman da kimseye süre tanınmaz.

Edip Yüksel

Biz o Melâikeyi ancak hakkile indiririz ve o vakıt onlara göz açtırılmaz

Elmalılı Hamdi Yazır

Biz, o melekleri ancak hak ile indiririz ve o zaman, onlara göz açtırılmaz.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Biz o melekleri ancak, hak ile indiririz. Ve indirildikleri vakit de onlara (kâfirlere) hiç mühlet verilmez.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Oysa biz melekleri ancak gerektiğinde indiririz, o zaman da onlara artık mühlet tanınmaz.»

Seyyid Kutub

Hak olmaksızın biz melekleri indirmeyiz. O zaman da onlara göz açtırılmaz.

Gültekin Onan

Biz o melekleri hak (kın, hikmet ve kaderin bir iktizası) olmadan indirmeyiz. O zaman da kendilerine (ne) mühlet, (ne aman) verilmez.

Hasan Basri Çantay

(Hâlbuki) melekleri (onların üzerine) ancak hak (ettikleri azâb) ile indiririz ve o vakit(o kâfirler kendilerine) mühlet verilmiş kimseler de olmazlar.

Hayrat Neşriyat

Biz, melekleri ancak hak ile indiririz. O zaman da kendilerine mühlet verilmez.

İbni Kesir

(Oysa,) Biz melekleri ancak hakk(ın iktizası) olarak indiririz; ve o zaman da artık (ilahi mesajı reddetmeleri yüzünden cezayı hak edenler) asla geri bırakılmazlar!

Muhammed Esed

Biz melekleri ancak hak ile indiririz ve o zaman (münkirlerin) kendilerine bir mühlet verilmiş olmazlar.

Ömer Nasuhi Bilmen

Biz melekleri ancak hak ile indiririz. İşte o zaman onlara mühlet verilmez.

Ömer Öngüt

Melekleri haksız yere indirmeyiz, indirince de onlara süre verilmez.

Şaban Piriş

Biz o melekleri ancak hikmet gereğince göndeririz. Ama o zaman da, kendilerine hiç mühlet verilmez, derhal işleri bitirilir, mahvolup giderler.

Suat Yıldırım

Biz, melekleri ancak hak ile (hikmet gereğince) indiririz, o zaman da kendilerine asla göz açtırılmaz, (derhal işleri bitirilir, mahvolup giderler).

Süleyman Ateş

Hak olmaksızın biz melekleri indirmeyiz. O zaman da onlara göz açtırılmaz.

Tefhim-ul Kuran

Oysa melekler ancak hak ile inerler; o zaman da kendilerine göz açtırılmaz.

Ümit Şimşek

Biz o melekleri ancak ve ancak hak üzere, hak bir yolla indiririz. Ve o zaman inkârcılara göz açtırılmaz.

Yaşar Nuri Öztürk

Melekleri ancak, gerçeğe dayalı bir hikmetle indiririz ve o zaman da, inkârcılara mühlet verilmez, göz açtırılmaz. Yani peygamber gönderme çağrı ve hatırlatma için; melek gönderme ise yargı ve cezalandırmak içindir.

Abdullah Parlıyan

Biz melekleri ancak bir amaç için indiririz. O zaman onlara mühlet verilmez.

Bayraktar Bayraklı

Oysa biz melekleri ancak bir hak (ve hikmet gereği) indiririz, o zaman da onlara mühlet verilmez (gerekli azaba çarpılırlar ya da yok olup giderler).

Cemal Külünkoğlu

Hak olmaksızın biz melekleri indirmeyiz. O zaman da onlara göz açtırılmaz.

Kadri Çelik

Oysa Biz melekleri, (boş yere ve bazılarının kaprisi uğruna değil,) ancak hak bir sebeple ve bir hikmet gereğince indiririz; indirdiğimiz zaman da, artık (azabı hak etmiş bulunan topluluğa) ne süre tanır ne de göz açtırırız.

Ali Ünal

Biz melekleri ancak hak ile indiririz. O zaman onlara mühlet verilmez.

Harun Yıldırım

Biz, melekleri ancak ve ancak hakikatin gerçekleşmesi için indiririz; eğer (dedikleri olsaydı), o zaman da onlar için asla erteleme olmazdı.

Mustafa İslamoğlu

Biz melekleri ancak gerçek ile indiririz; o zaman da göz açtırılanlardan olmazlar/iş işten geçmiş olur.

Sadık Türkmen

Biz ancak melekleri hak (onları inkârlarından dolayı yok etmek) için indiririz. O zaman onlar bekletilmezler.

İlyas Yorulmaz

Biz hak ile olmaksızın melekleri indirmeyiz. O taktirde onlara mühlet de (zaman da) verilmez.

İmam İskender Ali Mihr