Mekke döneminde inmiştir. 99 âyettir. Sûre, adını 80. âyette geçen “Hicr” kelimesinden almıştır. Hicr, Medine’nin kuzeyinde vaktiyle Semûd kavminin yaşadığı bir yerin adıdır.


فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿٨٤﴾


HİCR SURESİ 84. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

fe mâ agnâ an-hum mâ kânû yeksibûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fe böylece, buna rağmen, fakat
mâ agnâ fayda vermedi
an-hum onlardan, onlara
mâ kânû oldukları şey(ler)
yeksibûne kazanıyorlar, iktisap ediyorlar

Böylece, iktisab ettikleri (kazanmış oldukları) şeyler, onlara bir fayda vermedi.

HİCR SURESİ 84. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Kazanmakta oldukları şeyler kendilerine bir fayda vermedi.

Diyanet İşleri

Kazandıkları mal ve servet, azâbı defedemedi onlardan.

Abdulbaki Gölpınarlı

Kazanmakta oldukları şeyler onlardan hiçbir zararı savmadı.

Adem Uğur

Kazandıkları, onları kurtaramadı.

Ahmed Hulusi

Yapmakta oldukları sığınaklar, güçleri, kazanmakta oldukları şeyler, onların başına gelenleri engelleyemedi.

Ahmet Tekin

Kazandıkları kendilerinden bir şeyi savamadı.

Ahmet Varol

Buna rağmen kazandıkları şeyler, (uğrayacakları sondan kurtulmak için) onlara yetmedi.

Ali Bulaç

Böylece elde ettikleri muhkem evlerin, mal ve evlâdların kendilerine hiç faydası olmadı.

Ali Fikri Yavuz

Yaptiklari kendilerine bir fayda saglamadi.

Bekir Sadak

Artık elde ettikleri şeylerin kendilerine hiç de yararı olmadı.

Celal Yıldırım

Yaptıkları kendilerine bir fayda sağlamadı.

Diyanet İşleri (eski)

Kazanmakta oldukları şeyler onlardan hiçbir zararı savmadı.

Diyanet Vakfi

Kazandıklarının hiç biri onları kurtaramadı.

Edip Yüksel

de o kesb edegeldikleri şeylerin kendilerine hiç faidesi olmadı.

Elmalılı Hamdi Yazır

Kazanmakta oldukları şeylerin kendilerine hiç faydası olmadı.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Kazanmakta oldukları şeyler, onlardan hiçbir zararı savmadı.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Oydukları köşkler hiçbir işlerine yaramadı.

Seyyid Kutub

Buna rağmen kazandıkları şeyler, (uğrayacakları sondan kurtulmak için) onlara yetmedi.

Gültekin Onan

Binâen'aleyh kazanageldikleri (irtikâb etdikleri) o şeyler kendilerinden (hiç bir azabı) defi edemedi.

Hasan Basri Çantay

Artık kazanmakta oldukları şeylerin, onlara hiçbir faydası olmadı.

Hayrat Neşriyat

Binaenaleyh yaptıkları da kendilerine bir fayda sağlamadı.

İbni Kesir

ellerine geçirdikleri (güç) kendilerine bir yarar sağlamadı.

Muhammed Esed

Artık o kazanageldikleri şeyleri kendilerini kurtaramadı.

Ömer Nasuhi Bilmen

Kazanmakta oldukları şeyler, kendilerinden hiçbir şeyi savamadı.

Ömer Öngüt

Kazandıkları onlara bir fayda sağlamadı.

Şaban Piriş

Kazanıp ele geçirdikleri mal ve imkânlar hiçbir fayda vermedi kendilerine.

Suat Yıldırım

Kazandıkları, kendilerinden hiçbir şeyi savamadı.

Süleyman Ateş

Buna rağmen kazandıkları şeyler, (uğrayacakları sondan kurtarmaya) onlara yetmedi.

Tefhim-ul Kuran

Kazandıkları şeylerin onlara hiçbir yararı olmadı.

Ümit Şimşek

Kazanıp durdukları şeylerin kendilerine hiçbir yararı olmadı.

Yaşar Nuri Öztürk

Kazandıkları mal ve servet, başlarına gelen azaptan onları kurtaramadı.

Abdullah Parlıyan

Kazandıkları kendilerine hiçbir yarar sağlamadı.

Bayraktar Bayraklı

Yaptıkları şeylerin (oydukları köşklerin) onlara hiçbir faydası olmadı.

Cemal Külünkoğlu

Böylece kazandıkları şeyler, onları (Allah'tan) müstağni kılmadı.

Kadri Çelik

Elde ettikleri onca kazanç ve imkânlar, kendilerine hiçbir fayda vermedi.

Ali Ünal

Kazanmakta oldukları şeyler onlardan hiçbir zararı savmadı.

Harun Yıldırım

ve elde ettiklerinden hiçbir şey onların başından belayı savamadı.

Mustafa İslamoğlu

Kazanmış oldukları şeyler, onlardan hiçbir şeyi savamadı.

Sadık Türkmen

Ama, yaptıkları o güvenli evlerin onlara hiçbir faydası olmadı.

İlyas Yorulmaz

Böylece, iktisab ettikleri (kazanmış oldukları) şeyler, onlara bir fayda vermedi.

İmam İskender Ali Mihr