Medine döneminde inmiştir. 18 âyettir. Sûre, adını dördüncü âyette geçen “Hucurât” kelimesinden almıştır. Hucurât odalar demektir. Burada Hz. Peygamber’in aile efradıyla birlikte ikamet ettiği odalar kastedilmektedir.


فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٨﴾


HUCURÂT SURESİ 8. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

fadlen min allâhi ve ni'meten ve allâhu alîmun hakîmun
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fadlen fazl
min allâhi Allah'tan
ve ni'meten ve bir ni'met
ve allâhu ve Allah
alîmun en iyi bilen
hakîmun hüküm ve hikmet sahibi

(Bu) Allah’tan bir fazl ve ni’mettir. Ve Allah; Alîm’dir, Hakîm’dir.

HUCURÂT SURESİ 8. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Allah, kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir

Diyanet İşleri

Allah'tan bir lütuf ve bir nîmet olarak ve Allah, her şeyi bilir, hüküm sâhibidir.

Abdulbaki Gölpınarlı

Bu, Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Allah alîmdir, hakîmdir.

Adem Uğur

Allâh'tan bir lütuf ve bir nimet olarak. . . Allâh, Aliym'dir, Hakiym'dir.

Ahmed Hulusi

Bunlar, Allah’tan birer lütuf ve nimettir. Allah her şeyi bilir, hikmet sahibi ve hükümrandır.

Ahmet Tekin

(Bu) Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Allah bilendir, hikmet sahibidir.

Ahmet Varol

Allah'tan bir fazl (bir ihsan ve lütuf) ve bir nimet olarak. Allah, bilendir hüküm ve hikmet sahibidir.

Ali Bulaç

Bu, Allah’dan bir fazilet ve bir nimettir. Allah Alîm’dir= her şeyi noksansız bilir, Hakîm’dir= bütün işlerde hikmet sahibidir.

Ali Fikri Yavuz

(7-8) Bilin ki, icinizde Allah'in peygamberi bulunmaktadir. Eger o, bir cok islerde size uymus olsaydi suphesiz kotu duruma duserdiniz; ama Allah size imani sevdirmis, onu gonullerinize guzel gostermis; inkarciligi, yoldan cikmayi ve bas kaldirmayi size igrenc gostermistir. iste boyle olanlar, Allah katindan bir lutuf ve nimet sayesinde dogru yolda bulunanlardir. Allah bilendir, Hakim'dir.

Bekir Sadak

(7-8) Bilin ki, içinizde Allah'ın Peygamberi bulunuyor. Eğer O, birçok işlerde size uymuş olsaydı, elbette sıkıntıya uğrar, kötü duruma düşerdiniz. Ne var ki, Allah, imânı size çok sevdirdi de onu kalbinizde süsleyip çekici kıldı. (Buna karşılık) küfrü, dinî ve ahlâkî sınırları aşmayı, baş kaldırıp itaatsizlikte bulunmayı size çirkin ve tiksindirici göstermiştir. İşte bu ölçüde olanlar, Allah'tan geniş lütuf, bol ihsan ve bir nîmet olarak doğru yolda bilerek yürüyenlerdir. Allah, bilendir ve hikmet sahibidir.

Celal Yıldırım

(7-8) Bilin ki, içinizde Allah'ın Peygamberi bulunmaktadır. Eğer o, bir çok işlerde size uymuş olsaydı şüphesiz kötü duruma düşerdiniz; ama Allah size imanı sevdirmiş, onu gönüllerinize güzel göstermiş; inkarcılığı, yoldan çıkmayı ve baş kaldırmayı size iğrenç göstermiştir. İşte böyle olanlar, Allah katından bir lütuf ve nimet sayesinde doğru yolda bulunanlardır. Allah bilendir, Hakim'dir.

Diyanet İşleri (eski)

Bu, Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Allah alîmdir, hakîmdir.

Diyanet Vakfi

ALLAH'ın lütfu ve nimeti böyledir. ALLAH Bilendir, Bilgedir.

Edip Yüksel

İşte onlardır ki Allahın fadl-u ni'metiyle rüşde irmişlerdir ve Allah alîmdir, hakîmdir

Elmalılı Hamdi Yazır

(7-8) Hem biliniz ki, içinizde Allah'ın peygamberi vardır. Şayet o, birçok işlerde size itaat etseydi, haliniz yaman olurdu. Fakat Allah size imanı sevdirdi, onu kalplerinizde süsledi; küfrü, yoldan çıkmayı ve isyanı size çirkin gösterdi. İşte onlar, Allah'ın lütfu ve nimeti ile doğru yola ermiş olanlardır. Allah, her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Bu, Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Allah herşeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Bu size Allah'ın bir lütuf ve nimetidir Allah bilendir, hakimdir.

Seyyid Kutub

Tanrı'dan bir fazl (bir ihsan ve lütuf) ve bir nimet olarak. Tanrı, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Gültekin Onan

(Size küfrü, faasıklığı, isyanı çirkin göstermesi sırf) Allahdan bir fazl (u kerem) ve ni'met olmak içindir. Allah hakkıyle bilendir, yegâne hukûm ve hikmet saahibidir.

Hasan Basri Çantay

(Bu,) Allah’dan bir lütuf ve bir ni'mettir. Allah ise, Alîm (herşeyi hakkıyla bilen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.

Hayrat Neşriyat

Allah'tan bir lutuf ve nimet olarak. Ve Allah Alim'dir, Hakimdir.

İbni Kesir

Allah'ın nimeti ve lütfu sayesinde; ve Allah her şeyi bilendir, hikmet Sahibidir.

Muhammed Esed

Öyle bir yola gidiş ise Allah Teâlâ tarafından bir lütuftur ve bir nîmettir ve Allah Teâlâ alîmdir, hakîmdir.

Ömer Nasuhi Bilmen

Bu, Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Allah çok iyi bilendir, hükmünde hikmet sahibidir.

Ömer Öngüt

Allah’tan bir fazilet ve nimet sayesinde. Allah, alimdir, hakimdir.

Şaban Piriş

(7-8) İyi düşünün ki Allah’ın Resulü sizin aranızda bulunmaktadır. Şayet o birçok işte size uysaydı, haliniz yaman olurdu. Ama Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde güzelleştirdi; inkârdan, fâsıklıktan ve isyandan ise sizi iğrendirdi. İşte Allah’tan bir lütuf ve nimet olarak doğru yolda yürüyenler onlardır. Allah her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Suat Yıldırım

(Bu) Allâh'ın bir lutuf ve ni'metidir. Allâh bilendir, hakimdir.

Süleyman Ateş

Allah'tan bir fazl (bir ihsan ve lütuf) ve bir nimet olarak. Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Tefhim-ul Kuran

Bu Allah tarafından bir lütuf ve nimettir. Allah ise herşeyi bilir, her işi hikmetle yapar.

Ümit Şimşek

Allah'tan bir lütuf ve nimet olarak. Alîm'dir Allah, Hakîm'dir.

Yaşar Nuri Öztürk

Allah'ın nimeti ve lütfu sayesinde; ve Allah herşeyi bilendir, yaptığı herşeyi yerli yerince yapandır.

Abdullah Parlıyan

Allah, bunu katından bir lütuf ve nimet olarak yapmıştır. Allah her şeyi bilir ve her işinde hikmet vardır.

Bayraktar Bayraklı

(Böyle bir yolda olmak) Allah tarafından bir lütuftur ve bir nimettir. Allah ise (her şeyi) hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Cemal Külünkoğlu

(Bu sevdirme ve nefret ettirme) Allah'tan bir lütuf ve bir nimettir. Allah her şeyi bilendir ve hikmet sahibidir.

Kadri Çelik

Allah’tan bütünüyle bir lütuf ve bir nimet olarak. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir, her hüküm ve icraatında pek çok hikmetler bulunandır.

Ali Ünal

Allah’tan bir lütuf ve nimet olarak. Şüphesiz Allah Alîm’dir, Hakîm’dir.

Harun Yıldırım

Allah'ın lutfu ve nimeti sayesinde: zaten Allah her şeyi bilir, her hükmünde tam isabet kaydeder.

Mustafa İslamoğlu

Allah kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir

Sadık Türkmen

Onlar için Allah dan bir lütuf ve bol nimetler var. Allah en iyi bilen ve en güzel hüküm verendir.

İlyas Yorulmaz

(Bu) Allah’tan bir fazl ve ni’mettir. Ve Allah; Alîm’dir, Hakîm’dir.

İmam İskender Ali Mihr