Mekke döneminde inmiştir. 123 âyettir. Sûre, adını içinde söz konusu edilen Hûd peygamberden almıştır.


وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿١١٧﴾


HÛD SURESİ 117. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve mâ kâne rabbu-ke li yuhlike el kurâ bi zulmin ve ehlu-hâ muslihûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve mâ kâne ve olmadı
rabbu-ke senin Rabbin
li yuhlike helâk edici
el kurâ beldeler, ülkeler
bi zulmin zulüm ile
ve ehlu-hâ ve halkı
muslihûne ıslâh eden kimseler

Ve senin Rabbin, halkı ıslâh edici olan beldeleri zulüm ile helâk edici olmadı.

HÛD SURESİ 117. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Rabbin, halkları salih ve ıslah edici kimseler iken memleketleri zulmederek helâk etmez.

Diyanet İşleri

Rabbin, ahâlisi, birbirini ıslâh edip duran şehirleri zulümle helâk etmez.

Abdulbaki Gölpınarlı

Halkı iyi olduğu halde Rabbin, haksızlıkla memleketleri helâk etmez.

Adem Uğur

Senin Rabbin, sâlih (dürüst) insanların yaşadıkları bölgeleri, haksız olarak helâk edecek değildir!

Ahmed Hulusi

İdarecileri, halkı iyi ve ıslah iken, din ve dünya işlerini, sosyal ilişkilerini düzelterek, geliştirerek yaşarlarken, senin Rabbin zulm ile bir memleketi helâk edecek değildir.

Ahmet Tekin

Rabbin, ahalisi ıslah edici iken o beldeleri haksız yere helak edecek değildi.

Ahmet Varol

Halkı, ıslah eden kimseler iken, senin Rabbin o ülkeleri zulm ile helak edecek değildi.

Ali Bulaç

Memleketlerin halkı, zulümden berî bulundukları halde, Rabbin, asla o memleketleri zulümle helâk etmez.

Ali Fikri Yavuz

Rabbin, kasabalarin halki islah olmusken, haksiz yere onlari yok etmez.

Bekir Sadak

Rabbin, halkından, kendilerini (ve çevrelerini) düzeltenler bulundukça kasabaları haksız yere yok edecek değildir.

Celal Yıldırım

Rabbin, kasabaların halkı ıslah olmuşken, haksız yere onları yok etmez.

Diyanet İşleri (eski)

Halkı iyi olduğu halde Rabbin, haksızlıkla memleketleri helâk etmez.

Diyanet Vakfi

Halkı erdemli davrandığı sürece, Rabbin kentleri yok edecek değildir.

Edip Yüksel

Rabbın da o memleketleri ahalisi muslihler iken zulmile helâk edecek değildi ya

Elmalılı Hamdi Yazır

Rabbin ahalisi iyi gidişatlı olan o memleketleri haksızlık yapacak helak edecek değildi ya!

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Senin Rabbin, halkları iyi ve ıslahatçı iken, o memleketleri haksız yere helak edecek değildir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Sözkonusu şehirlerin halkları doğru yoldayken, Rabbin oraları haksızlıkla helak etmiş değildir.

Seyyid Kutub

Ahalisi (ehli) ıslah eden kimseler iken, senin rabbin o ülkeleri zulm ile helak edecek değildi.

Gültekin Onan

Senin Rabbin — ehâlîsi (hem nefislerini, hem yekdiğerini) ıslaahedib dururken de — O memleketleri (sırf) şirk yüzünden helak edecek değildi ya.

Hasan Basri Çantay

Rabbin o şehirleri, ahâlisi (kendi hâllerini ve diğer insanları) ıslâh eden kimseler iken, zulümle helâk edecek değildi.

Hayrat Neşriyat

Kasabaların halkı ıslah edilip dururken Rabbın haksız yere onları helak etmez.

İbni Kesir

Yoksa, senin Rabbin, halkı (birbirlerine karşı) dürüst davrandıkları sürece, bir toplumu (sırf) (çarpık inançları) yüzünden asla helak etmez.

Muhammed Esed

Ve senin Rabbin, ahalisi muslih kimse oldukları halde şehirleri bir zulüm sebebiyle helâk eder olmadı.

Ömer Nasuhi Bilmen

Halkı ıslah olmuş (sâlih ve ıslahtan yana) kimseler olsaydı, Rabbin o memleketleri haksız yere helâk edecek değildi.

Ömer Öngüt

Rabbin, halkı dürüst olan ülkeleri haksız yere helak edecek değildir.

Şaban Piriş

Rabbin, halkı dürüst hareket eden, hem kendi nefislerini, hem de birbirlerini düzeltmeye çalışan diyarları, haksız yere asla helâk etmez.

Suat Yıldırım

Halkı uslu kimseler olsaydı, Rabbin o kentleri, zulüm ile helâk edecek değildi.

Süleyman Ateş

Halkı, ıslah eden kimseler iken, senin Rabbin o ülkeleri zulm ile helak edecek değildi.

Tefhim-ul Kuran

Yoksa Rabbin, ahalisi düzgün kimseler olduğu halde beldeleri haksız yere helâk edecek değildi.

Ümit Şimşek

Halkı iyilik ve barış sevenler olsaydı, Rabbin o kentleri/medeniyetleri zulümle helâk edecek değildi ya!

Yaşar Nuri Öztürk

Yoksa senin Rabbin birbirlerine karşı dürüst davranıp haksızlık yapmadıkları ve insanlık dışı tarzda davranmadıkları sürece toplumları haksız yere yok edecek değildir.

Abdullah Parlıyan

Halkı ıslah edici olduğu halde Rabbin haksız yere memleketleri helâk etmez.

Bayraktar Bayraklı

Yoksa senin Rabbin, halkı dürüst davrandıkları sürece, bir toplumu asla helak etmez.

Cemal Külünkoğlu

Halkı ıslah eden kimseler iken, senin Rabbin o ülkeleri zulüm ile helak edecek değildi.

Kadri Çelik

Rabbin, halkı (hem kendi nefislerini hem de toplumu) ıslahla meşgul bulunan ve hakka, hukuka riayetkâr herhangi bir memleketi helâk etmek gibi bir zulmü asla işlemediği gibi, işleyecek de değildir.

Ali Ünal

Halkı, ıslah eden kimseler iken, senin Rabbin o ülkeleri zulüm ile helak edecek değildi.

Harun Yıldırım

Değilse, senin Rabbin halkı (birbirlerine karşı) doğru dürüst davrandığı sürece, (sadece) sapık inançları yüzünden uygarlıkları helak etmez.

Mustafa İslamoğlu

Rabbin, o ülkeleri haksız yere helâk edecek değildi; yöre halkı ıslah edici olsaydı!..

Sadık Türkmen

Bir şehrin toplumu (inansın veya inanmasın), doğru ve yararlı davranışlarda bulunduğu sürece, senin Rabbin o şehri haksız yerer (zulüm ile) yok edecek değildir.

İlyas Yorulmaz

Ve senin Rabbin, halkı ıslâh edici olan beldeleri zulüm ile helâk edici olmadı.

İmam İskender Ali Mihr