Mekke döneminde inmiştir. 123 âyettir. Sûre, adını içinde söz konusu edilen Hûd peygamberden almıştır.


وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٩٦﴾


HÛD SURESİ 96. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve lekad erselnâ mûsâ bi âyâti-nâ ve sultânin mubînin
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve lekad ve andolsun
erselnâ biz gönderdik
mûsâ Musa (a.s)
bi âyâti-nâ âyetlerimizle
ve sultânin ve bir sultan
mubînin apaçık (beyan edilmiş)

Ve andolsun ki; Musa (a.s)’ı âyetlerimizle ve apaçık bir sultanla gönderdik.

HÛD SURESİ 96. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(96-97) Andolsun, biz Mûsâ’yı âyetlerimizle ve apaçık bir mucize ile Firavun’a ve onun ileri gelen adamlarına peygamber gönderdik de ileri gelenler Firavun’un emrine uydular. Hâlbuki Firavun’un emri doğru değildi.

Diyanet İşleri

Andolsun ki biz Mûsâ'yı, delillerimizle ve apaçık bir burhanla göndermiştik

Abdulbaki Gölpınarlı

Andolsun ki Musa'yı da mucizelerimizle ve apaçık bir delille gönderdik.

Adem Uğur

Andolsun ki biz, Musa'yı işaretlerimiz olarak ve apaçık delille irsâl ettik. . .

Ahmed Hulusi

Mûsâ’yı da, âyetlerimizle, mûcizelerimizle, apaçık bir ferman ile, ilâhî bir yetki ile özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere Rasul olarak gönderdik.

Ahmet Tekin

Andolsun, Musa'yı da ayetlerimizle ve apaçık bir belgeyle gönderdik.

Ahmet Varol

Andolsun, Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık olan bir delille gönderdik.

Ali Bulaç

(96-97) Şânım hakkı için, biz Mûsa’yı da Firavuna ve kavminin ileri gelenlerine mûcizelerimizle ve apaçık Asâ hüccetimizle gönderdik de, onlar, Firavun’un emrine uydular. Firavun’un emri ise hak değildi (sapıklıktı.).

Ali Fikri Yavuz

(96-97) And olsun ki Musa'yi FIravun ve erkanina mucizeleremizle, apacik bir delil ile gonderdik. Firavun'un buyruguna uydular, oysa Firavun'un buyurdugu sagduyuya uygun degildi.

Bekir Sadak

And ollsun ki, biz Musa' yi da âyetlerimizle ve açık-sağlam belge ile Fir'avn'a ve onun (milletinin) ileri gelenlerine gönderdik. Bununla beraber onlar (o ileri gelenler) yine de Fir'avn'ın emrine uydular. Oysa Fir'avn'ın emri doğru ve sıhhatli değildi.

Celal Yıldırım

(96-97) And olsun ki Musa'yı Firavun ve erkanına mucizelerimizle, apaçık bir delil ile gönderdik. Firavun'un buyruğuna uydular, oysa Firavun'un buyurduğu sağduyuya uygun değildi.

Diyanet İşleri (eski)

(96-97) Andolsun ki Musa'yı da mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri doğru değildi.

Diyanet Vakfi

Musa'yı ayetlerimizle (mucize ve vahyimizle) ve kesin bir yetkiyle gönderdik

Edip Yüksel

Celâlim hakkı için Musâyı da âyetlerimizle ve bir sultanı mübîn ile gönderdik

Elmalılı Hamdi Yazır

Ululuğuma andolsun ki, Musa'yı da ayetlerimizle ve açık bir delil ile gönderdik.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Andolsun Musa'yı da âyetlerimizle ve apaçık bir belge ile gönderdik.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Musa'yı da ayetlerimizle ve somut mucizeler ile peygamber olarak gönderdik.

Seyyid Kutub

Andolsun, Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık olan bir delille gönderdik.

Gültekin Onan

(96-97) Andolsun ki biz Musâyı da Fir'avna ve onun ileri gelenlerine mucizelerimizle ve apaçık bir hüccetle gönderdik de yine onlar Fir'avnın emrine tâbi oldular. Halbuki Fir'avn'ın emri hiç de salâhiyyetli ve dürüst değildi.

Hasan Basri Çantay

(96-97) And olsun ki Mûsâ’yı da mu'cizelerimizle ve apaçık bir delîl ile Fir'avun’a ve onun ileri gelenlerine gönderdik; fakat (o kavim) Fir'avun’un emrine uydular. Hâlbuki Fir'avun’un emri doğru değildi.

Hayrat Neşriyat

Andolsun ki Musa'yı, ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve erkanına gönderdik.

İbni Kesir

Ve Gerçek şu ki, Biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir yetkiyle

Muhammed Esed

Ve andolsun ki, Mûsa'yı âyetlerimiz ile ve apaçık bir hüccetle gönderdik.

Ömer Nasuhi Bilmen

Andolsun ki Musa'yı âyetlerimizle (mucizelerimizle) ve apaçık bir delille gönderdik.

Ömer Öngüt

(96-97) Musa’yı da ayetlerimizle ve açık bir belge ile Firavun ve çevresine göndermiştik. Onlar, Firavun’un emrine uydular; oysa Firavun’un buyruğu doğru yola çıkarmazdı.

Şaban Piriş

(96-97) Mûsâ’yı da âyetlerimizle ve özellikle pek âşikâr bir delil ile, Firavun’a ve ileri gelen yardımcılarına Peygamber olarak gönderdik. Ama adamlar tutup Firavun’un emrine tâbi oldular. Oysa Firavun’un emri tutarlı ve doğru bir emir değildi.

Suat Yıldırım

Andolsun, Mûsâ'yı da âyetlerimizle ve açık bir delil ile gönderdik.

Süleyman Ateş

Andolsun, Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık olan ispatlayıcı bir delille gönderdik.

Tefhim-ul Kuran

Biz Musa'yı da âyetlerimizle ve apaçık bir delille gönderdik.

Ümit Şimşek

Yemin olsun, Mûsa'yı ayetlerimizle ve açık bir kanıtla gönderdik;

Yaşar Nuri Öztürk

Gerçekten Musa'yı ayetlerimizle ve gerçek bir yetkiyle gönderdik

Abdullah Parlıyan

(96-97) Andolsun, Mûsâ'yı da âyetlerimizle ve açık bir kanıtla Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik. Ama onlar Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri, akla uygun değildi.

Bayraktar Bayraklı

(96-97) Andolsun Musa'yı da ayetlerimizle ve somut mucizelerle Firavun'a ve onun önde gelen çevresine peygamber olarak gönderdik. (Buna rağmen) onlar (bizim emrimize değil) Firavun 'un emrine uydular. Oysa Firavn'un emri doğruya götürücü (irşad edici) değildi.

Cemal Külünkoğlu

Hiç şüphesiz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir delille gönderdik.

Kadri Çelik

Musa’yı da (risaletini ispat eden) apaçık deliller (mucizeler)imizle ve aklîmanevî kesin bir güç ve selahiyetle gönderdik,

Ali Ünal

Andolsun Musa’yı ayetlerimizle ve apaçık bir delille gönderdik.

Harun Yıldırım

Doğrusu Biz Musa'yı da, ayetlerimizle ve kesin bir yetkiyle

Mustafa İslamoğlu

Ant olsun, Musa’yı da ayetlerimizle ve apaçık bir delil ile gönderdik.

Sadık Türkmen

Musa'yı da açık ve güçlü delillerimizle.

İlyas Yorulmaz

Ve andolsun ki; Musa (a.s)’ı âyetlerimizle ve apaçık bir sultanla gönderdik.

İmam İskender Ali Mihr