Mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. İçinde Hz. İbrahim'den ve ailesinden söz edildiği için bu adı almıştır.


وَاسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿١٥﴾


İBRÂHÎM SURESİ 15. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

vesteftehû (ve isteftehû) ve hâbe kullu cebbârin anîdin
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
vesteftehû (ve isteftehû) ve fetih (zafer) istediler
ve hâbe ve kaybettiler
kullu her, bütün, hepsi
cebbârin zorba, zorlayıcı
anîdin inatçı, bile bile haktan yüz çeviren

Ve (Resûller) fetih istediler ve bütün zorba inatçılar kaybettiler.

İBRÂHÎM SURESİ 15. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Peygamberler, Allah’tan yardım istediler ve her inatçı zorba hüsrana uğradı.

Diyanet İşleri

Peygamberler, fetih ve yardım istediler ve her inatçı cebbar, mahrûm olup gitti.

Abdulbaki Gölpınarlı

(Peygamberler) fetih istediler (Allah da verdi). Her inatçı zorba da hüsrana uğradı.

Adem Uğur

(Rasûller) fetih istediler. . . (Nitekim) her inatçı zorba kaybetti.

Ahmed Hulusi

Peygamberler, düşmanlarına karşı yardım ve zafer istediler. Allah zafer nasip etti. Her inatçı zorba da, diktatör de hüsrana uğradı.

Ahmet Tekin

(Peygamberler) yardım istediler ve her inatçı zorba perişan oldu.

Ahmet Varol

(Peygamberler) Fetih istediler, (sonunda) her zorba inatçı bozguna uğrayıp -yok oldu- gitti.

Ali Bulaç

O peygamberler, düşmanları üzerine Allah’dan zafer istediler ve her inatçı zalim de hüsrana uğradı.

Ali Fikri Yavuz

Peygamberler yardim istediler ve her inatci zorba husrana ugradi.

Bekir Sadak

Peygamberler fetih ve yardım dilediler; inatçı her zorba ise ziyana uğrayıp mahvoldu.

Celal Yıldırım

Peygamberler yardım istediler ve her inatçı zorba hüsrana uğradı.

Diyanet İşleri (eski)

(Peygamberler) fetih istediler (Allah da verdi). Her inatçı zorba da hüsrana uğradı.

Diyanet Vakfi

Zafer istediler, böylece her inatçı zorba perişan oldu.

Edip Yüksel

Hem futuhat istediler, hem de haib oldu her cebbarı anîd

Elmalılı Hamdi Yazır

O zaman peygamberler hem fütuhat istediler. hem de hüsrana uğradı her zorba inatçı.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

(Peygamberler, düşmanlarına karşı) fetih istediler, ve her zorba inatçı hüsrana uğradı.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Peygamberler, Allah'dan zafer dilediler, bunun üzerine bütün inatçı zorbalar hüsrana uğradılar.

Seyyid Kutub

(Peygamberler) Fetih istediler, (sonunda) her zorba inatçı bozguna uğrayıp -yok oldu- gitti.

Gültekin Onan

(Peygamberler hep) fütûhaat istediler. (Buna kavuşdular. Hakka karşı alabildiğine) inâd eden her zorba ise (nihayet) haaib (ve haasir) oldu,

Hasan Basri Çantay

Hem (o peygamberler) fetih istediler (Allah da verdi). Her inadcı ve zorba ise hüsrâna uğradı.

Hayrat Neşriyat

Yardım istediler ve bütün inatçı zorbalar da hüsrana uğradılar.

İbni Kesir

Ve (elçiler) hakkın zafere ulaşması için (Allah'a) niyaz ettiler. Ve (böylece) hakkın o inatçı ve zorba düşmanlarının hepsi (sonunda) yok olup gittiler.

Muhammed Esed

Ve (peygamberler) fütühat istediler. Her zorba, inatcı da hüsrâna uğradı.

Ömer Nasuhi Bilmen

Rablerinden fütuhat istediler. Her inatçı zorba ise hüsrana uğradı.

Ömer Öngüt

Fetih istediler ve her inatçı zorba hüsrana uğradı.

Şaban Piriş

(15-17) Resuller Allah’tan yardım ve zafer istediler. Neticede her inatçı, zorba zalim hüsrana uğradı. İş bununla bitmeyecek, ardından o zorba, cehenneme girecek. Orada kendisine kanlı irinli su içirilecek, yutmaya çalışacak ama boğazından geçiremeyecek. Ölüm her yandan ona geldiği halde yine de ölmeyecek. Bunun arkasından da pek şiddetli bir azap daha vardır.

Suat Yıldırım

(Elçiler, düşmanlarına karşı Allah'tan) fetih istediler ve her inatçı zorba perişan oldu.

Süleyman Ateş

(Peygamberler) Fetih istediler, (sonunda) her zorba inatçı bozguna uğrayıp -yok oldu- gitti.

Tefhim-ul Kuran

Ve peygamberler fetih istedi. Ve herbir inatçı zorba hüsrana düştü.

Ümit Şimşek

Ve Allah'tan fetih istediler. Ve her inatçı zorba perişan oldu.

Yaşar Nuri Öztürk

Peygamberler yardım ve zafer dilediler, inatçı ve zorbalar yok olup gittiler.

Abdullah Parlıyan

Peygamberler fetih istediler, Allah da verdi. Her inatçı zorba da hüsrana uğradı.

Bayraktar Bayraklı

(O peygamberler, düşmanlarına karşı Allah'tan) zafer/yardım istediler ve sonunda (Allah'ın yardımıyla) her inatçı zorba hüsrana uğradı.

Cemal Külünkoğlu

(Peygamberler) Fetih istediler, (sonunda) her zorba inatçı, ümitsizce hüsrana uğradı.

Kadri Çelik

İki taraf da, kendi adına bir zafer (kimin hakkı temsil ettiği ve haklı olduğunu apaçık ortaya koyacak bir hadise meydana gelmesi) dileğinde ve tevessülünde bulundu ve neticede her bir zorba, inatçı zalim hüsrana uğradı.

Ali Ünal

(Peygamberler) fetih istediler (Allah da verdi). Her inatçı zorba da hüsrana uğradı.

Harun Yıldırım

Ve (mü'minler) önlerinin açılmasını niyaz ettiler. İnatçı zorbaların tümü ise dünyada yıkılıp gittiler.

Mustafa İslamoğlu

Ve (elçiler) zafer istediler. Sonunda her inatçı zorba mahvoldu/hüsrana uğradı!

Sadık Türkmen

(Elçiler ve onlara inananlar Allah dan) Zafer istediler ve inkar etmekte ısrar edenlerin bütün çabaları boşa gitti.

İlyas Yorulmaz

Ve (Resûller) fetih istediler ve bütün zorba inatçılar kaybettiler.

İmam İskender Ali Mihr