Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “infetarat” fiilinin mastarından almıştır. İnfitâr, yarılmak demektir.


فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَكَ ﴿٨﴾


İNFİTÂR SURESİ 8. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

fî eyyi sûratin şâe rakkebe-ke
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fî eyyi sûratin hangi surette
şey
şâe diledi
rakkebe-ke seni terkip etti, tertip etti, farklı şeyleri biraraya getirdi

Dilediği surette (şekilde) seni terkip etti (farklı genetik şifreleri biraraya getirip (her insana) farklı suretler verdi).

İNFİTÂR SURESİ 8. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(6-8) Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı?

Diyanet İşleri

Dilediği sûrete de benzetti seni.

Abdulbaki Gölpınarlı

Seni istediği her hangi bir şekilde parçalardan oluşturdu.

Adem Uğur

Hangi sûrette olmanı diledi ise öylece terkibini - bileşimini oluşturdu!

Ahmed Hulusi

Seni, sünnetinin, düzeninin yasaları içinde, iradesinin tecellisine uygun olan şekil, çehre ve bedenle parçalardan oluşturarak yaratandır.

Ahmet Tekin

Seni dilediği surette terkib etti (şekillendirdi).

Ahmet Varol

Dilediği bir surette seni tertib etti.

Ali Bulaç

Seni, muhtelif suretlerden dilediği bir şekilde terkib eyledi.

Ali Fikri Yavuz

(6-8) Ey insanoglu! Seni yaratip sonra sekil veren, duzenleyen, mutenasip kilan, istedigi sekilde seni terkip eden, cok comert olan Rabbine karsi seni aldatan nedir?

Bekir Sadak

Dilediği herhangi bir şekilde sana çeki-düzen vermiştir.

Celal Yıldırım

(6-8) Ey insanoğlu! Seni yaratıp sonra şekil veren, düzenleyen, mütenasip kılan, istediği şekilde seni terkip eden, çok cömert olan Rabbine karşı seni aldatan nedir?

Diyanet İşleri (eski)

(6-8) Ey insan! Seni yaratıp seni düzgün ve dengeli kılan, seni istediği bir şekilde birleştiren, ihsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir?

Diyanet Vakfi

Dilediği bir biçimde seni oluşturdu.

Edip Yüksel

Dilediği her hangi bir surette terkîb etti

Elmalılı Hamdi Yazır

Seni dilediği herhangi bir biçimde oluşturdu.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Seni dilediği her hangi bir şekilde parçalardan oluşturdu.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Dilediği biçimde sana şekil veren Rabbine.

Seyyid Kutub

Dilediği bir surette seni tertib etti.

Gültekin Onan

Seni dilediği herhangi bir suretde terkîb edendir O.

Hasan Basri Çantay

Seni dilediği herhangi bir sûrette terkîb etti.

Hayrat Neşriyat

Seni istediği şekilde terkib etmiştir.

İbni Kesir

ve seni dilediği şekilde bir araya getiren (Rabbinden)?

Muhammed Esed

(7-8) O Rabbin ki, seni yarattı, sonra seni düzeltti de mutedil bir halde kıldı. Dilediği bir surette seni terkip etti.

Ömer Nasuhi Bilmen

Dilediği şekilde seni terkip etti.

Ömer Öngüt

O, seni dilediği sûrette tertip etti.

Şaban Piriş

Ve seni dilediği bir surette terkib eden?

Suat Yıldırım

Seni(n organlarını) dilediği şekilde birbirine ekledi.

Süleyman Ateş

Dilediği bir surette seni tertib etti.

Tefhim-ul Kuran

Kendi dilediği gibi sana bir suret verdi.

Ümit Şimşek

Dilediği herhangi bir biçimde seni oluşturdu.

Yaşar Nuri Öztürk

Dilediği şekilde yani güzel, çirkin, uzun, kısa, esmer, beyaz meydana getirendir O. Çünkü hiçbir yaratık kendisi ve başkasının şekli ve karakterinin oluşumunda yetkili değildir.

Abdullah Parlıyan

(7-8) O, seni yaratıp sana şekil veren, seni düzgün ve ölçülü kılan, istediği şekilde seni terkip edendir.

Bayraktar Bayraklı

Dilediği biçimde sana şekil verdi.

Cemal Külünkoğlu

Seni dilediği biçimde terkip etti.

Kadri Çelik

Hangi surette dilemişse, seni o surette oluşturdu.

Ali Ünal

Dilediği biçimde seni terkib etti.

Harun Yıldırım

(yani) hangi surette dilemişse seni öyle terkip etti.

Mustafa İslamoğlu

Seni dilediği herhangi bir biçimde oluşturdu.

Sadık Türkmen

Sana dilediği şekli veren ve dilediği maddelerin karışımı (Su, yağ, tuz, madensel bileşikler, kan vs. ) ile var edendir.

İlyas Yorulmaz

Dilediği surette (şekilde) seni terkip etti (farklı genetik şifreleri biraraya getirip (her insana) farklı suretler verdi).

İmam İskender Ali Mihr