Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “infetarat” fiilinin mastarından almıştır. İnfitâr, yarılmak demektir.


كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ ﴿٩﴾


İNFİTÂR SURESİ 9. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

kellâ bel tukezzibûne bi ed dîni
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
kellâ hayır
bel aksine, bilâkis
tukezzibûne siz yalanlıyorsunuz
bi ed dîni dîni

Hayır, bilâkis siz dîni yalanlıyorsunuz.

İNFİTÂR SURESİ 9. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Hayır, hayır! Siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz.

Diyanet İşleri

İş, sandığınız gibi değil, hayır siz cezâ gününü de yalanlıyorsunuz.

Abdulbaki Gölpınarlı

Hayır! Siz yine de dini yalanlıyorsunuz.

Adem Uğur

Hayır, (iş sandığınız gibi değil)! Bilakis dininizi (tâbi olduğunuz Sistem'i) yalanlıyorsunuz!

Ahmed Hulusi

Öyle mağrur olmayın. Bir de tutmuş, dini, şeriatı, ilâhi düzeni, İslâm medeniyetini yalanlıyorsunuz.

Ahmet Tekin

Hayır. Doğrusu siz dini yalanlıyorsunuz.

Ahmet Varol

Asla, hayır; siz dini yalanlıyorsunuz;

Ali Bulaç

Hayır, (siz sadece Allah’ın keremini inkâr etmiyorsunuz.) daha doğrusu siz, hesab ve ceza gününü inkâr ediyorsunuz.

Ali Fikri Yavuz

Hayir, hayir; dogrusu siz dini yalanliyorsunuz.

Bekir Sadak

Hayır, hayır; siz dini yalanlıyorsunuz (ceza ve mükâfat gününe inanmıyorsunuz).

Celal Yıldırım

Hayır, hayır; doğrusu siz dini yalanlıyorsunuz.

Diyanet İşleri (eski)

(9-12) Hayır! Bütün bunlara rağmen siz yine de dini yalanlıyorsunuz. Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır; onlar, yapmakta olduklarınızı bilir.

Diyanet Vakfi

Doğrusu, siz, dini yalanlıyorsunuz.

Edip Yüksel

Hayır hayır, doğrusu siz dîni tekzîb ediyor, cezaya inanmıyorsunuz

Elmalılı Hamdi Yazır

Hayır, hayır, doğrusu siz dini yalanlıyor, cezaya inanmıyorsunuz.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Hayır hayır, siz cezayı yalanlıyorsunuz.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Hayır! Aksine siz dini yalanlıyorsunuz.

Seyyid Kutub

Asla, hayır; siz dini yalanlıyorsunuz;

Gültekin Onan

Hayır (siz Allahın keremine de mağrur olmuyorsunuz). Bil'akis dîni yalan sayıyorsunuz.

Hasan Basri Çantay

Hayır! Aksine (siz), dîni (hesab gününde amellere verilecek cezâyı) yalanlıyorsunuz.

Hayrat Neşriyat

Hayır; bilakis siz, dini yalan sayıyorsunuz.

İbni Kesir

Hayır, (ey insanlar,) siz (Allah'ın) hükmünü yalanla(maya ne zaman kalkıştıysanız Allah'tan uzaklaş)tınız!

Muhammed Esed

Hayır hayır..Siz belki dini yalanlıyorsunuz.

Ömer Nasuhi Bilmen

Hayır, hayır! Doğrusu siz dini yalanlıyorsunuz.

Ömer Öngüt

Hayır, aksine dini/hesabı yalanlıyorsunuz.

Şaban Piriş

Hayır, yanlış yapıyorsunuz! Siz tutup dini, dirilip hesap vermeyi yalan sayıyorsunuz.

Suat Yıldırım

Hayır, (bu gururunuzun sebebi şudur) siz cezâ (görme)yi yalanlıyorsunuz.

Süleyman Ateş

Asla, Hayır; siz dini yalanlıyorsunuz;

Tefhim-ul Kuran

Heyhat! Siz dini yalan sayıyorsunuz.

Ümit Şimşek

Hayır, iş sanıldığı gibi değil! Siz dini yalanlıyorsunuz.

Yaşar Nuri Öztürk

Hayır, olmaz öyle şey! Siz Allah'ın dinini veya ceza gününü yalan sayıyorsunuz.

Abdullah Parlıyan

Öyle değil, doğrusu sizler yargı gününü yalanlıyorsunuz.

Bayraktar Bayraklı

Hayır! Aksine siz, hesap ve ceza gününü yalanlıyorsunuz.

Cemal Külünkoğlu

Hayır! Aksine siz dini yalanlıyorsunuz.

Kadri Çelik

Ama siz (ey insanlar, bu aldanışınızla) Din’i, nihaî Hüküm ve Hesap Günü’nü yalanlıyorsunuz.

Ali Ünal

Hayır, hayır; bilakis siz dini yalanlıyorsunuz;

Harun Yıldırım

Yapmayın ama; Hesap (Günü'nü) yalanlama (eğilimini) hep içinizde taşıyorsunuz;

Mustafa İslamoğlu

Hayir Hayir! Aksine siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz.

Sadık Türkmen

Hayır! (Tam tersine bu nimetler karşısında) Allah'ın senin yaratılışına uygun koyduğu kuralları (Dini) yalanlıyorsun.

İlyas Yorulmaz

Hayır, bilâkis siz dîni yalanlıyorsunuz.

İmam İskender Ali Mihr