Medine döneminde inmiştir. 31 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “insan” kelimesinden almıştır. Aynı âyette geçen “ed-Dehr” kelimesinden dolayı Dehr sûresi diye de anılır. Dehr, zaman demektir.


قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ﴿١٦﴾


İNSÂN (DEHR) SURESİ 16. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

kavârîra min fıddatin kadderû-hâ takdîran
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
kavârîra billur, sırça, kristal kadehler
min fıddatin gümüşten
kadderû-hâ onu takdir ettiler, belirlediler
takdîran miktarını takdir ederek, belirleyerek

Gümüşten kadehler ki onların miktarını belirlemişlerdir.

İNSÂN (DEHR) SURESİ 16. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Gümüşten billur kaplar ki, onları (ihtiyaca göre) ölçüp düzenlemişlerdir.

Diyanet İşleri

Öylesine sırça ki incecik gümüşten ve hepsini de içecekleri miktara, susuzluklarına göre ölçmüşlerdir âdetâ.

Abdulbaki Gölpınarlı

Gümüşten öyle kadehler ki onları istedikleri ölçüde tayin ve takdir etmişlerdir.

Adem Uğur

Miktarlarını kendilerinin takdir ettiği gümüşten billur kadehlerdir!

Ahmed Hulusi

Tasavvur ettikleri biçimde ve büyüklükte, hayal ettikleri dolulukta, gümüşten sırça taslar, billur kâseler dolaştırılır.

Ahmet Tekin

Gümüşten kaseler ki ölçülerini (hizmetçiler) belirlemişlerdir.

Ahmet Varol

Gümüşten billur kaplar ki, onları belli bir ölçüyle tesbit etmişlerdir.

Ali Bulaç

Gümüşten billûrlar ki, (ehli cennet) onları türlü türlü biçime koymuşlardır.

Ali Fikri Yavuz

Billurlari gumus gibi parlaktir, onlari olcup olcup dagitirlar.

Bekir Sadak

Gümüşten (işlemeli) billurları belli ölçülere göre takdîr etmişlerdir.

Celal Yıldırım

Billurları gümüş gibi parlaktır, onları ölçüp ölçüp dağıtırlar.

Diyanet İşleri (eski)

(15-16) Yanlarında, gümüş kaplar ve billûr kâselerle, gümüş beyazlığında (billûr gibi) şeffaf kupalarla dolaşılır ki, sâkiler bunu (cennet şarabını) ölçüsünce tayin ve takdir ederler.

Diyanet Vakfi

Gümüşten yapılmış şeffaf bardaklar... Onları tam olarak haketmişlerdir.

Edip Yüksel

Gümüşten billûrlar, onları türlü türlü biçime koymuşlardır

Elmalılı Hamdi Yazır

gümüşten billurlar (ki hizmetçiler) onları türlü türlü biçimlere koymuşlardır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Gümüşten öyle kadehler ki onları türlü türlü biçimlere koymuşlardır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Bu gümüşten saydam kadehlerin büyüklükleri ihtiyaçlarına göre belirlenmiştir.

Seyyid Kutub

Gümüşten billur kaplar ki, onları belli bir ölçüyle tesbit etmişlerdir.

Gültekin Onan

(Evet) gümüşden (yaratılmış) billurlar ki mıkdarını (sâkıyler) ta'yin etmişlerdir.

Hasan Basri Çantay

Gümüşten billûrlar ki, onları belli şekillere göre (Cennet ehli kendileri) takdîr etmiştir.

Hayrat Neşriyat

Billurları gümüş gibi parlaktır. Mikdarını onlar takdir etmiştir.

İbni Kesir

-kristal benzeri, (ama) gümüşten- ve hacimlerini yalnız kendileri tesbit edecek.

Muhammed Esed

Gümüşten billûrlardır, onları muayyen miktarlarda takdir etmişlerdir.

Ömer Nasuhi Bilmen

Billurları gümüş gibi parlaktır. Onları türlü türlü biçimlere koymuşlardır.

Ömer Öngüt

Gümüşten yapılmış billurlar.. Miktarlarını kendileri belirler.

Şaban Piriş

(15-16) Etraflarında hizmet edenler gümüş kaplar, billur kâseler, gümüşî parlaklıkta billur kupalarla dolaşır, onlara ikram ederler. Cennetlikler içeceklerini kendi iştahları ölçüsünce tayin ederler.

Suat Yıldırım

Öyle gümüş kadehler ki onları istedikleri ölçüde takdir etmişlerdir (istedikleri kadar içki alırlar).

Süleyman Ateş

Gümüşten billur kaplar ki, onları belli bir ölçüyle tesbit etmişlerdir.

Tefhim-ul Kuran

Gümüşten kadehler ki, iştahlarına göre doldurulmuştur.

Ümit Şimşek

Gümüşten kupalar ki, tam diledikleri ölçüde belirlemişlerdir onları.

Yaşar Nuri Öztürk

Gümüş beyazlığında ve cam gibi parlak kadehlerdir ki, hepside cennetliklerin içecekleri ölçüye ve susuzluklarına göre ayarlanmıştır.

Abdullah Parlıyan

(15-16) Çevrelerinde gümüşten kaplar ve kristal kaseler dolaştırılacaktır. Sanki gümüşten yapılmış kristaller. Onları kendi arzularına göre belirleyeceklerdir.

Bayraktar Bayraklı

Gümüşten kadehler ki, onları ihtiyaca göre ölçüp düzenlemişlerdir.

Cemal Külünkoğlu

(İyilerin) Belli bir ölçüye (ihtiyaçlarına göre) tespit ettikleri gümüşten billur kaplar.

Kadri Çelik

Gümüşî renkte billûr kupalarla; içecekleri meşrubatın türünü ve miktarını ise bizzat kendileri tayin ederler.

Ali Ünal

Gümüşten billur kaplar ki, onları belli bir ölçüyle tesbit etmişlerdir.

Harun Yıldırım

öyle gümüşi billurlar ki, onların hacmini tamamen kendileri takdir edecek.

Mustafa İslamoğlu

Gümüşten öyle kadehler ki, onları istedikleri ölçüde tayin ve takdir etmişlerdir.

Sadık Türkmen

Gümüşten kristal bardaklardan ne kadar içeceklerine kendileri karar verirler.

İlyas Yorulmaz

Gümüşten kadehler ki onların miktarını belirlemişlerdir.

İmam İskender Ali Mihr