Medine döneminde inmiştir. 31 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “insan” kelimesinden almıştır. Aynı âyette geçen “ed-Dehr” kelimesinden dolayı Dehr sûresi diye de anılır. Dehr, zaman demektir.


عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ﴿١٨﴾


İNSÂN (DEHR) SURESİ 18. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

aynen fî-hâ tusemmâ selsebîlen
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
aynen pınar
fî-hâ orada
tusemmâ isimlendirilen
selsebîlen selsebîl, cennette bir pınarın adı

Orada “selsebîl” diye isimlendirilen bir pınar vardır.

İNSÂN (DEHR) SURESİ 18. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Orada bir pınar ki ona “selsebil” adı verilir.

Diyanet İşleri

Orada bulunan ve şarıl şarıl akan, her yana giden, boğazdan kayan selsebîl kaynağından.

Abdulbaki Gölpınarlı

(Bu şarap) orada bir pınardandır ki adına Selsebîl denir.

Adem Uğur

Onda "Selsebîl" denen bir kaynaktır.

Ahmed Hulusi

Oradaki Selsebil denilen pınardan doldurulmuştur.

Ahmet Tekin

(Bu) orada selsebil diye adlandırılan bir kaynaktır.

Ahmet Varol

Bir pınar ki orada "selsebil" olarak adlandırılır.

Ali Bulaç

(Zencefîl) cennetde bir kaynakdır ki, ona Selsebîl adı verilir.

Ali Fikri Yavuz

O pinara «Selsebil", denir.

Bekir Sadak

Orada bir pınar ki, ona Sel-sebîl adı verilir.

Celal Yıldırım

O pınara 'Selsebil' denir.

Diyanet İşleri (eski)

(Bu şarap) orada bir pınardandır ki adına Selsebîl denir.

Diyanet Vakfi

Bir kaynak ki, ona 'Selsebil' denir.

Edip Yüksel

Bir çeşme ki denir selsebîl

Elmalılı Hamdi Yazır

Selsebil denilen bir çeşme.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Bu orada bir pınardır ki, adına «selsebil» derler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Bu «selsebil» adı verilen bir cennet pınarıdır.

Seyyid Kutub

Bir pınar ki orada 'selsebil' olarak adlandırılır.

Gültekin Onan

(Zencefil) orada bir pınardır. «Selsebîl» adı verilir (ona).

Hasan Basri Çantay

(Bu zencefîl) orada bir pınardır ki, Selsebîl diye isimlendirilir.

Hayrat Neşriyat

Orada bir pınardır ki, Selsebil adı verilir.

İbni Kesir

oradaki "Selsebil" isimli bir kaynak(tan).

Muhammed Esed

Orada bir çeşmeden ki, ona Selsebil denilir.

Ömer Nasuhi Bilmen

O pınara Selsebil adı verilir.

Ömer Öngüt

Orada Selsebil adı verilen pınar..

Şaban Piriş

Bu içecekler, adı Selsebil olan pınardandır.

Suat Yıldırım

Bir çeşme ki adına Selsebil denir.

Süleyman Ateş

Bir pınar ki orada «selsebil» olarak adlandırılır.

Tefhim-ul Kuran

O bir pınardır ki, adına selsebil denir.

Ümit Şimşek

Bir pınar ki, orada, selsebil diye anılır.

Yaşar Nuri Öztürk

oradaki selsebil isimli bir kaynaktan.

Abdullah Parlıyan

Orada, selsebil adı verilen bir pınardan içirilirler.

Bayraktar Bayraklı

(Zencefil) cennette bir kaynaktır ki, o selsebîl diye anılır.

Cemal Külünkoğlu

Orada “Selsebil” olarak adlandırılan bir pınardan.

Kadri Çelik

(İstedikleri tarzda yavaş ve devamlı aktığı için) Selsebîl denilen bir kaynaktan (doldurulmuş).

Ali Ünal

Orada “Selsebil” diye adlandırılan bir pınar vardır.

Harun Yıldırım

(Ebedi saadetin) kaynağı olan oraya yüceltilen bir yol ara!

Mustafa İslamoğlu

(bu şarap) orada bir pınardandır ki adına selsebîl denir.

Sadık Türkmen

Selsebil adı verilen kaynaklardan (içerler).

İlyas Yorulmaz

Orada “selsebîl” diye isimlendirilen bir pınar vardır.

İmam İskender Ali Mihr