Medine döneminde inmiştir. 31 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “insan” kelimesinden almıştır. Aynı âyette geçen “ed-Dehr” kelimesinden dolayı Dehr sûresi diye de anılır. Dehr, zaman demektir.


إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا ﴿٢٣﴾


İNSÂN (DEHR) SURESİ 23. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

innâ nahnu nezzelnâ aleyke el kur'âne tenzîlen
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
innâ muhakkak ki biz
nahnu biz
nezzelnâ indirdik
aleyke sana
el kur'âne Kur'ân
tenzîlen bölüm bölüm (âyet âyet) indirerek

Muhakkak ki Biz, Biz sana Kur’ân’ı, tenzil ederek (âyet âyet) indirdik.

İNSÂN (DEHR) SURESİ 23. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Şüphe yok ki, Kur’an’ı sana elbette biz indirdik biz.

Diyanet İşleri

Şüphe yok ki biz indirdik Kur'ân'ı sana âyet âyet ve zaman zaman.

Abdulbaki Gölpınarlı

(Resûlüm!) Kur'an'ı sana biz, evet biz indirdik.

Adem Uğur

Muhakkak ki biz, evet biz Kurân'ı, sana tenzîl ettik (bölüm bölüm açığa çıkardık sende)!

Ahmed Hulusi

Kur’ân’ı sana, bölüm bölüm biz indirdik, biz.

Ahmet Tekin

Şüphesiz sana Kur'an'ı parça parça biz indirdik.

Ahmet Varol

Gerçek şu ki, Kur'an'ı senin üzerine 'safhalar halinde bir indirme tarzıyla (tenzil)' indiren biziz, biz.

Ali Bulaç

Gerçekten biz, Kur’an’ı sana ayet ayet indirdik.

Ali Fikri Yavuz

Kuran'i sana indiren suphesiz Biziz.

Bekir Sadak

Gerçekten biz sana Kur'ân'ı parça parça indirdik.

Celal Yıldırım

Kuran'ı sana indiren şüphesiz Biziz.

Diyanet İşleri (eski)

(Resûlüm!) Kur'an'ı sana biz, evet biz indirdik.

Diyanet Vakfi

Kuşkusuz, Kuran'ı sana bir indirişle biz indirdik.

Edip Yüksel

Filhakika biz indirdik biz sana Kur'anı ceste ceste

Elmalılı Hamdi Yazır

Gerçekten Kur'an'ı Biz sana aşama aşama indirdik.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Kur'ân'ı sana kısım kısım biz indirdik biz.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Ey Muhammed, bu 'Kur'an'ı sana indiren biziz.

Seyyid Kutub

Gerçek şu ki, Kuran'ı senin üzerine 'safhalar halinde bir indirme tarzıyla (tenzil)' indiren biziz, biz.

Gültekin Onan

Hakıykat, Kur'ânı sana ceste ceste biz indirdik biz.

Hasan Basri Çantay

(Habîbim, yâ Muhammed!) Şübhesiz ki, Kur’ân’ı sana (hikmetli bir şekilde) kısım kısım indirdik!

Hayrat Neşriyat

Muhakkak ki Kur'an'ı sana indiren Biziz, Biz.

İbni Kesir

Gerçek şu ki, (ey iman eden,) bu Kur'an'ı sana safha safha indiren Biziz, gerçek bir armağan (olarak!)

Muhammed Esed

(23-24) Muhakkak ki Biz ancak Biz, Kur'an'ı senin üzerine vakit vakit indirdik. Artık Rabbinin hükmüne sabret ve onlardan bir günahkâra veya bir nanköre itaat etme.

Ömer Nasuhi Bilmen

Resulüm! Kur'an'ı sana biz, evet biz indirdik.

Ömer Öngüt

Şüphesiz Kur’an’ı sana aşama aşama indiren biziz.

Şaban Piriş

Ey Resulüm! Kur’ân’ı sana parça parça Biz indiriyoruz.

Suat Yıldırım

Muhakkak Biziz, Biz ki sana Kur'ân'ı parça parça indirdik.

Süleyman Ateş

Gerçek şu ki, Kur'an'ı senin üzerine 'safhalar halinde bir indirme tarzıyla (tenzil)' indiren biziz, biz.

Tefhim-ul Kuran

Kur'ân'ı sana peyderpey indiren Biziz.

Ümit Şimşek

Biz indirdik o Kur'an'ı sana parça parça, biz!

Yaşar Nuri Öztürk

Şüphe yok ki, biz indirdik Kur'ân'ı sana ayet ayet, zaman zaman.

Abdullah Parlıyan

Kur'ân'ı sana biz indirdik.

Bayraktar Bayraklı

Gerçekten biz, Kur'an'ı sana parça parça, ayet ayet indirdik.

Cemal Külünkoğlu

Şüphesiz Kur'an'ı senin üzerine aşama aşama indiren biziz, biz.

Kadri Çelik

Şüphesiz Biziz sana Kur’ân’ı bölüm bölüm indiren.

Ali Ünal

Gerçek şu ki, Kur’an’ı sana parça parça indiren biziz, biz!

Harun Yıldırım

Elbez biz, evet Biziz Kur'an'ı sana tedrici bir süreç içinde indiren;

Mustafa İslamoğlu

(rasûlüm;) kur’an’ı sana bölümler halinde Biz indirdik!

Sadık Türkmen

Elbetteki sana Kur'an'ı biz indirdik.

İlyas Yorulmaz

Muhakkak ki Biz, Biz sana Kur’ân’ı, tenzil ederek (âyet âyet) indirdik.

İmam İskender Ali Mihr