Medine döneminde inmiştir. 31 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “insan” kelimesinden almıştır. Aynı âyette geçen “ed-Dehr” kelimesinden dolayı Dehr sûresi diye de anılır. Dehr, zaman demektir.


إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٣﴾


İNSÂN (DEHR) SURESİ 3. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

innâ hedeynâ-hu es sebîle immâ şâkiran ve immâ kefûran
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
innâ muhakkak ki biz
hedeynâ-hu onu hidayet ettik, ulaştırdık
es sebîle sebîl, yol
immâ ama, fakat, ya - ya da, veya
şâkiran şükreden
ve immâ ve ama, fakat, ya - ya da, veya
kefûran küfreden, inkâr eden

Muhakkak ki Biz, onu (Allah’a ulaştıran) yola hidayet ettik. Fakat o, ya (Allah’a ulaşmayı diler) şükreden olur, ya da (Allah’a ulaşmayı dilemez) küfreden olur.

İNSÂN (DEHR) SURESİ 3. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Şüphesiz biz onu (ömür boyu yürüyeceği) yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kat eder.

Diyanet İşleri

İster şükretsin, ister nankör olsun, gerçekten de biz ona doğru yolu gösterdik.

Abdulbaki Gölpınarlı

Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.

Adem Uğur

Muhakkak ki biz ona o yolu (aklını kullanarak iman etme yolunu) gösterdik. Ya şükredici olur (Rabbini değerlendirir), ya küfür (gerçeği ret) edici!

Ahmed Hulusi

Biz ona yolu, yöntemi gösterdik, doğru yolu aydınlatıcı bilgiler verdik. Ya şükreden mü’min bir kul olacak, ya nankör bir kul, azılı bir kâfir olacak.

Ahmet Tekin

Biz ona yolu gösterdik; artık ya şükredici olur, ya da nankör.

Ahmet Varol

Biz ona yolu gösterdik; (artık o,) ya şükredici olur ya da nankör.

Ali Bulaç

Doğrusu biz ona, gerçek yolu gösterdik; ister şükreden (mümin) olsun, ister nankörlük eden (kâfir)...

Ali Fikri Yavuz

suphesiz ona yol gosterdik; buna kimi sukreder, kimi de nankorluk.

Bekir Sadak

Gerçekten biz, insana yol gösterdik ; o ya şükredici, ya da nankör inkarcı olur.

Celal Yıldırım

Şüphesiz ona yol gösterdik; buna kimi şükreder, kimi de nankörlük.

Diyanet İşleri (eski)

Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.

Diyanet Vakfi

Ona yolu gösterdik; ya şükredendir, ya da nankör.

Edip Yüksel

Her halde biz ona yolu gösterdik, ister şâkir olsun ister nankör kâfir

Elmalılı Hamdi Yazır

Muhakkak Biz ona (doğru) yolu gösterdik; ister şükredici olsun, ister nankör kafir!

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Kuşkusuz biz ona yolu gösterdik; ister şükredici olsun, ister nankör.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Biz ona yolu gösterdik. Artık ister şükreder isterse nankör olur.

Seyyid Kutub

Biz ona yolu gösterdik; (artık o) ya şükredici olur ya da (pek) kafir.

Gültekin Onan

Gerçek, biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici (olsun o), ister nankör (kâfir).

Hasan Basri Çantay

Şübhe yok ki biz, onu o (doğru) yola hidâyet ettik; (artık) ister şükredici (mü’min)olsun, ister nankör (kâfir)!

Hayrat Neşriyat

Gerçekten Biz; ona yolu gösterdik. Buna kimisi şükreder, kimisi de küfür.

İbni Kesir

Gerçek şu ki, Biz ona yolu/yöntemi gösterdik; şükredici, ya da nankör (olması artık kendisine kalmıştır).

Muhammed Esed

(1-3) Muhakkak insan üzerine gayri mahdut zamandan bir mahdut zaman gelmiştir ki, (o zaman da bilinip) yâdolunmuş bir şey olmamıştı. Şüphe yok ki, Biz insanı karışık bir damla sudan yarattık, onu imtihan ediyoruz. İmdi onu işitici, görücü kıldık. Muhakkak ki, Biz ona hidâyet yolunu gösterdik, gerek şükredici ve gerek nankör olsun.

Ömer Nasuhi Bilmen

Biz ona hidayet yolunu gösterdik. İster şükredici olsun, isterse nankör olsun.

Ömer Öngüt

Biz, ona yolu gösterdik. İster şükreder, ister nankörlük.

Şaban Piriş

Ona yolu da gösterdik: Artık ister şükreder, ister nankör ve kâfir olur.

Suat Yıldırım

Biz ona yolu gösterdik: Ya şükredici veya nânkör olur.

Süleyman Ateş

Biz ona yolu gösterdik; (artık o,) ya şükredici olur ya da nankör.

Tefhim-ul Kuran

Ona yol da gösterdik. Artık ister şükreder, ister nankörlük eder.

Ümit Şimşek

Biz onu yola kılavuzladık. Artık ya şükredici olur ya nankör.

Yaşar Nuri Öztürk

Gerçek şu ki biz ona yolu yöntemi gösterdik. İmana gelerek şükredici ya da Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etme yolunu tercih ederek nankör olması artık kendisine bağlıdır.

Abdullah Parlıyan

Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster inanır, ister inkâr eder.[700]

Bayraktar Bayraklı

Şüphesiz biz onu (ömür boyu yürüyeceği) yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kat eder.

Cemal Külünkoğlu

Biz ona yolu gösterdik; (artık o,) ya şükredici olur ya da nankör.

Kadri Çelik

Ona doğru olan yolu da gösterdik, artık ister şükreder ve doğru yolda gider, isterse nankörlük edip, başka yollara sapar.

Ali Ünal

Gerçekten biz ona yolu gösterdik; ya şükredici olur ya da nankör.

Harun Yıldırım

Elbet onu (amacına ulaştıracak olan) doğru yola Biz yönelttik: ya iman eden veya inkar eden biri olmayı (kendi tercihine bıraktık)

Mustafa İslamoğlu

Şüphesiz biz ona yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör.

Sadık Türkmen

Biz ona doğru olan yolunu gösterdik ki, ya şükredecek, ya da inkar edecek.

İlyas Yorulmaz

Muhakkak ki Biz, onu (Allah’a ulaştıran) yola hidayet ettik. Fakat o, ya (Allah’a ulaşmayı diler) şükreden olur, ya da (Allah’a ulaşmayı dilemez) küfreden olur.

İmam İskender Ali Mihr