Medine döneminde inmiştir. 31 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “insan” kelimesinden almıştır. Aynı âyette geçen “ed-Dehr” kelimesinden dolayı Dehr sûresi diye de anılır. Dehr, zaman demektir.


يُدْخِلُ مَن يَشَاء فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣١﴾


İNSÂN (DEHR) SURESİ 31. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

yudhılu men yeşâu fî rahmeti-hî ve ez zâlimîne eadde lehum azâben elîmen
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
yudhılu dahil eder
men kimse, kişi
yeşâu diledi
fî rahmeti-hî rahmetinin içine
ve ez zâlimîne ve zalimler
eadde hazırladı
lehum onlar için
azâben azap
elîmen elîm, acı

O dilediği kişiyi, rahmetinin içine dahil eder. Ve zalimler, onlar için elîm azap hazırladı.

İNSÂN (DEHR) SURESİ 31. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

O, dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır.

Diyanet İşleri

Dilediğini rahmetine alır; ve zâlimlere gelince: Elemli bir azap hazırlamıştır onlara.

Abdulbaki Gölpınarlı

O, dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince, onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır.

Adem Uğur

Dilediğini Rahmetine dâhil eder! Zâlimlere gelince, onlara feci bir azap hazırlamıştır!

Ahmed Hulusi

Allah sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu varlıkları rahmetine gark eder. İnkâr ile, isyan ile, baskı, zulüm ve işkence ile temel hak ve hürriyetleri kısıtlayan, Allah yolunu, Allah yolundaki faaliyetleri engelleyen, hakka riayet etmeyen zâlimler, müşrikler için can yakıp inleten müthiş bir azap hazırlamıştır.

Ahmet Tekin

Dilediğini rahmetine sokar. Zalimlere gelince, onlar için acıklı bir azap hazırlamıştır.

Ahmet Varol

Dilediğini kendi rahmetine sokar. Zalimlere ise, onlar için acı bir azab hazırlamıştır.

Ali Bulaç

Dilediği kimseyi rahmeti içine kor. Zalimlere ise acıklı bir azab hazırlamıştır.

Ali Fikri Yavuz

Diledigine rahmet eder. Zalimlere, iste onlara, can yakici bir azap hazirlamistir. *

Bekir Sadak

Diiediği kimseyi rahmetine alır; zalimlere gelince, onlar için elem verici bir azâb hazırlanmıştır.

Celal Yıldırım

Dilediğine rahmet eder. Zalimlere, işte onlara, can yakıcı bir azap hazırlamıştır.

Diyanet İşleri (eski)

O, dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince, onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır.

Diyanet Vakfi

O, dilediğini ve/veya dileyeni Rahmetine sokar. Zalimlere ise acı bir ceza hazırlamıştır.

Edip Yüksel

O dilediğini rahmeti içine kor, zalimlere ise elîm bir azâb hazırlamıştır

Elmalılı Hamdi Yazır

O dilediğini rahmeti içine kor; zalimlere ise acı bir azap hazırlamıştır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Allah dilediğini rahmetine sokar. Zalimlere ise, acıklı bir azap hazırlamıştır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

O dilediklerini rahmetinin kapsamı altına Alır. Zalimlere gelince O, onlar için acıklı bir azap hazırlamıştır.

Seyyid Kutub

Dilediğini kendi rahmetine sokar. Zalimlere ise, onlar için acı bir azab hazırlamıştır.

Gültekin Onan

Kimi dilerse rahmetine sokar. Zaalimler (e gelince.) Onlar için elem verici bir azâb hazırlamışdır O.

Hasan Basri Çantay

O, dilediği kimseyi (hikmetine binâen kendi lütfundan) rahmetine dâhil eder. Zâlimlere gelince, onlar için çok elemli bir azab hazırlamıştır.

Hayrat Neşriyat

Dilediğini rahmetine girdirir. Zalimlere, işte onlara; elem verici bir azab hazırlamıştır.

İbni Kesir

Dileyeni rahmetine kabul eder; ama zalimler için (öteki dünyada) şiddetli bir azap hazırlamıştır.

Muhammed Esed

Dilediğini rahmetine sokar, zalimlere (gelince) onlar için elem verici bir azab hazırlamıştır.

Ömer Nasuhi Bilmen

Dilediğini rahmetinin içine sokar. Zâlimlere ise elem verici bir azab hazırlamıştır.

Ömer Öngüt

Dilediğini rahmetine girdirir. Zalimlere de acı bir azap hazırlamıştır.

Şaban Piriş

Böylece dilediğini rahmetine alır. Zalimler için ise, gayet acı bir ceza hazırlamıştır.

Suat Yıldırım

Dilediğini rahmetine sokar. Zâlimlere gelince, onlar için acı bir azâb hazırlamıştır.

Süleyman Ateş

Dilediğini kendi rahmetine sokar. Zalimlere ise, onlar için acı bir azab hazırlamıştır.

Tefhim-ul Kuran

O dilediğini rahmetine eriştirir. Zalimler için ise O acı bir azap hazırlamıştır.

Ümit Şimşek

Dilediğini/dileyeni rahmetinin içine sokar. Zalimlere gelince, onlar için korkunç bir azap hazırlamıştır.

Yaşar Nuri Öztürk

Dileyeni yahut dilediğini rahmetine kabul eder ama yaratılış gayesi dışında yaşamış olanlara öteki dünyada şiddetli bir azap hazırlamıştır.

Abdullah Parlıyan

(29-31) Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık, dileyen Rabbine bir yol tutar. Zaten siz ancak Rabbinizin dilediğini dilersiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir; hikmet sahibidir. Allah, dileyeni rahmetine dahil eder. Zâlimlere gelince, onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır.[702]

Bayraktar Bayraklı

Dileyeni (dilediği takdirde) rahmetine kabul eder. Zalimler için şiddetli bir azap hazırlamıştır.

Cemal Külünkoğlu

Dilediğini kendi rahmetine sokar ve zalimler (var ya), onlar için acı bir azap hazırlamıştır.

Kadri Çelik

O, dilediğini rahmetine alır. (O’na şirk koşarak en büyük zulmü işleyen) zalimler için ise pek acı bir azap hazırlamıştır.

Ali Ünal

Dilediğini rahmetine sokar. Zalimlere gelince, onlar için can yakıcı bir azap hazırlamıştır.

Harun Yıldırım

O , isteyen kimseyi rahmetine sokmayı diler; ne ki zalimler için de elim bir azap hazırlamıştır.

Mustafa İslamoğlu

O, dileyeni (rahmetine girmek için bir şeyler yapanı), rahmetinin içine alır/rahmet eder/bağışlar. Zalimlere gelince, onlar için çok acıklı bir azap hazırlamıştır.

Sadık Türkmen

Allah dilediği kimseyi rahmetine koyar ve zalimler içinde acıklı bir azap hazırlamıştır.

İlyas Yorulmaz

O dilediği kişiyi, rahmetinin içine dahil eder. Ve zalimler, onlar için elîm azap hazırladı.

İmam İskender Ali Mihr