Mekke döneminde inmiştir. 25 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “inşakka” fiilinin mastarı olan “İnşikâk” kelimesinden almıştır. İnşikâk, yarılmak demektir.


فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾


İNŞİKAK SURESİ 24. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

fe beşşir-hum bi azâbin elîmin
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fe beşşir-hum artık onları müjdele
bi azâbin azap ile
elîmin elîm, acı

Artık onları elîm azapla müjdele.

İNŞİKAK SURESİ 24. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Öyle ise sen onlara elem dolu bir azabı müjdele!

Diyanet İşleri

Artık müjdele onları elemli bir azapla.

Abdulbaki Gölpınarlı

(Resûlüm!) Onlara acı azabı müjdele!

Adem Uğur

Artık onları feci azapları ile müjdele!

Ahmed Hulusi

Öyleyse onlara can yakıp inleten müthiş azâbı haber ver.

Ahmet Tekin

Onları acıklı bir azapla müjdele!

Ahmet Varol

Bu durumda sen, onlara acı bir azab ile müjde ver.

Ali Bulaç

Onun için (Ey Rasûlüm), sen onları acıklı bir azabla müjdele!...

Ali Fikri Yavuz

Onlara can yakici azabi mujde et.

Bekir Sadak

Artık sen, onları elem verici bir azâbla müjdele!.

Celal Yıldırım

Onlara can yakıcı azabı müjde et.

Diyanet İşleri (eski)

(Resûlüm!) Onlara acı azabı müjdele!

Diyanet Vakfi

Onları acı bir azapla müjdele.

Edip Yüksel

Onun için onlara elîm bir azâb müjdele

Elmalılı Hamdi Yazır

Onun için onlara acı bir azap müjdele!

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Onun için onlara elem verici bir azabı müjdele.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Onları acıklı bir azab ile müjdele.

Seyyid Kutub

Bu durumda sen, onlara acı bir azab ile müjde ver.

Gültekin Onan

Bunun için sen (Habibim) onları elem verici bir azâb ile müjdele!

Hasan Basri Çantay

(Ey Resûlüm!) Bu yüzden, onları (çok) elemli bir azâb ile müjdele!

Hayrat Neşriyat

Onlara elim bir azabı müjdele.

İbni Kesir

O halde, onlara (öteki dünyada) şiddetli azabı haber ver,

Muhammed Esed

Artık onları pek acıklı bir azap ile müjdele.

Ömer Nasuhi Bilmen

Resulüm! Onlara acı azabı müjdele.

Ömer Öngüt

Onlara acı bir azabı müjdele..

Şaban Piriş

Sen de onlara gayet acı bir azap müjdele!

Suat Yıldırım

Onlara acı bir azâbı müjdele.

Süleyman Ateş

Bu durumda sen, onlara acıklı bir azab ile müjde ver.

Tefhim-ul Kuran

Sen onları acı bir azapla müjdele.

Ümit Şimşek

O halde, onlara acıklı bir azap muştula!

Yaşar Nuri Öztürk

O halde onlara acı bir azabı müjdele.

Abdullah Parlıyan

Onlara acıklı azabı müjdele!

Bayraktar Bayraklı

Artık sen onları elem dolu bir azapla müjdele!

Cemal Külünkoğlu

O halde onları acıklı bir azap ile müjdele.

Kadri Çelik

O bakımdan, onları gayet acı bir azapla müjdele.

Ali Ünal

Artık sen onlara çok acıklı bir azabı duyur!

Harun Yıldırım

Artık onlara şiddetli bir azabı müjdele;

Mustafa İslamoğlu

Onları can yakıcı bir azapla müjdele.

Sadık Türkmen

Onları acıklı bir azapla müjdele.

İlyas Yorulmaz

Artık onları elîm azapla müjdele.

İmam İskender Ali Mihr