Mekke döneminde inmiştir. 25 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “inşakka” fiilinin mastarı olan “İnşikâk” kelimesinden almıştır. İnşikâk, yarılmak demektir.


وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٥﴾


İNŞİKAK SURESİ 5. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve ezinet li rabbi-hâ ve hukkat
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve ezinet ve kulak verip dinledi ve itaat etti
li ...'e
rabbi-hâ onun Rabbi, Rabbine
ve hukkat ve hak oldu, hakikat oldu, gerçekleştirdi

Ve Rabbine itaat etti ve gerçekleştirdi.

İNŞİKAK SURESİ 5. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Rabbini dinlediği zaman -ki ona yaraşan da budur- (insan yaptıklarını karşısında bulur!)

Diyanet İşleri

Ve Rabbini dinleyip itâat ederek sözünü haklayınca.

Abdulbaki Gölpınarlı

Ve Rabb'ini dinleyip O'na hakkıyla itaata mecbur kılındığı vakit (insanoğlu yaptıkları ile karşılaşır).

Adem Uğur

Kendisine hak üzere Rabbini dinleyip boyun eğdiğinde!

Ahmed Hulusi

Rabbine kulak verip, gerekçeli olarak O’na itaate mecbur kılındığı zaman, insan yaptıklarıyla karşı karşıya gelir.

Ahmet Tekin

Rabbine boyun eğip de (kendine layık olan) gerçekleştirildiği zaman,

Ahmet Varol

Ve 'kendi yaratılışına uygun' Rabbine boyun eğdiği zaman.

Ali Bulaç

Ve Rabbinin emrine boyun eğib de (O’na itaat) gerçekleştirildiği zaman, (insan sevabını veya azabını görecektir).

Ali Fikri Yavuz

(3-5) Yer duzeltilip, icinde olanlari disari atarak bosaldigi zaman ve yer Rabbine boyun egdigi zaman, ki yer boyun egecektir

Bekir Sadak

(3-4-5) Yeryüzü uzatılıp dümdüz hâle getirildiği, içinde olanı boşalttığı ve Rabbinin buyruğuna kulak verdiği zaman —ki yeryüzü bunun haklılık ölçüsündedir— (herkes ne olduğunu iyice anlayacak)..

Celal Yıldırım

(3-5) Yer düzeltilip, içinde olanları dışarı atarak boşaldığı zaman ve yer Rabbine boyun eğdiği zaman, ki yer boyun eğecektir

Diyanet İşleri (eski)

(3-5) Yer dümdüz edildiği, içinde bulunanları atıp boşaldığı ve Rabbini dinleyip O'na hakkıyla itaata mecbur kılındığı vakit (insanoğlu yaptıkları ile karşılaşır).

Diyanet Vakfi

Ve doğal yapısı gereğince Rabbine kulak verdiği zaman.

Edip Yüksel

Ve rabbını dinleyip haklandığı vakıt

Elmalılı Hamdi Yazır

ve Rabbini dinleyip haklandığında,

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Ve Rabbini dinleyip kendisine yaraşır şekilde boyun eğdiği vakit,

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Ve Rabbine yaraştığı şekilde O'na kulak verip boyun eğdiği zaman.

Seyyid Kutub

Ve 'kendi yaratılışına uygun' rabbine boyun eğdiği zaman.

Gültekin Onan

(3-4-5) yer uzatıldığı, içinde ne varsa atıb bomboş kaldığı, bu hususda da) Rabbini dinleyib boyun eğdiği zaman, ki yer zâten buna lâyık olarak yaratılmışdır, (herkes yapdığına kavuşacakdır).

Hasan Basri Çantay

(3-5) Yer uzatıl(ıp dümdüz yapıl)dığı, içindekileri atıp boşaldığı ve Rabbi(nin emri)ne kulak verip de, (o da bu itâate) lâyık kılındığı zaman!

Hayrat Neşriyat

Ve Rabbına boyun eğdiğinde. Ki o, zaten boyun eğecektir.

İbni Kesir

tabiatı gereği Rabbine boyun eğerek:

Muhammed Esed

Ve Rabbini dinlediği ve layık kılındığı zaman.

Ömer Nasuhi Bilmen

Rabbini dinleyip O'na yaraşır şekilde boyun eğdiği zaman.

Ömer Öngüt

Ve kendisine yaraştığı gibi Rabbine boyun eğdiği zaman..

Şaban Piriş

Ve hep yapageldiği gibi, Rabbinin buyruğunu dinlediği zaman... Seyredin siz: neler olacak o zaman!

Suat Yıldırım

Ve kendisine yaraştığı üzere Rabbini(n buyruğunu) dinlediği zaman!

Süleyman Ateş

Ve 'kendi yaratılış gereğine uygun' olarak Rabbine boyun eğdiği zaman.

Tefhim-ul Kuran

Ve Rabbinin emrini dinlediğinde-zaten ona bu yaraşır.

Ümit Şimşek

Ve Rabbini dinleyip de hakkın belirişine araç kılındığı zaman!

Yaşar Nuri Öztürk

Rabbinin emrine kulak verip boyun eğdiğinde, zaten ona yakışan da bu idi.

Abdullah Parlıyan

(3-5) Yeryüzü dümdüz hale getirildiğinde, içindeki her şeyi dışarı atarak tamamen boşaldığında ve tabiatı gereği Rabbine kulak verdiğinde,

Bayraktar Bayraklı

(3-5) Yer de Rabbinin emrine boyun eğerek dümdüz edildiği ve içindekileri dışa atıp boşaldığı zaman (herkes dünyada yaptığının karşılığını görecektir).

Cemal Külünkoğlu

Ve Rabbini dinleyip kendisine yaraşır şekilde boyun eğdiği zaman (insanoğlu dirilerek yaptıkları ile karşılaşır).

Kadri Çelik

Ve hep yapageldiği gibi, Rabbisinin emrine boyun eğdiği zaman;

Ali Ünal

Yaratılışına uygun olarak Rabbine boyun eğdiğinde,

Harun Yıldırım

yani Rabbine kulak verdiğinde ve sonuç alındığında...

Mustafa İslamoğlu

Ve yaraştığı üzere Rabbine boyun eğdiğinde!

Sadık Türkmen

Yeryüzü Rabbinin çağrısına kulak verdi ve ( yeryüzünün yok oluşu) gerçekleşti.

İlyas Yorulmaz

Ve Rabbine itaat etti ve gerçekleştirdi.

İmam İskender Ali Mihr