26,32,33 ve 57. âyetler ile 73-80. âyetler Medine döneminde, diğerleri Mekke döneminde inmiştir. 111 âyettir. Sûre, adını ilk âyetin konusu olan “İsrâ” olayından almıştır. “Geceleyin yürütmek” anlamına gelen “İsrâ”, Mîrac yolculuğunda, Hz. Peygamberin bir gece, Mekke’den Kudüs’e götürülmesini ifade eder. Sûrenin diğer bir adı da “Benî İsrâil Sûresi”dir.


وَلَوْلاَ أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً ﴿٧٤﴾


İSRÂ SURESİ 74. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve lev lâ en sebbetnâ-ke lekad kidte terkenu ileyhim şey'en kalîlen
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve lev lâ ve olmasaydı
en sebbetnâ-ke bizim seni sebat ettirmemiz
lekad andolsun ki
kidte az kalsın, neredeyse
terkenu meyledersin
ileyhim onlara
şey'en bir şey
kalîlen az, biraz

Ve seni sebat ettirmeseydik, andolsun ki sen, onlara biraz meylederdin.

İSRÂ SURESİ 74. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Eğer biz sana sebat vermiş olmasaydık, az kalsın onlara biraz meyledecektin.

Diyanet İşleri

Sana sebât etme kabiliyeti vermeseydik andolsun ki birazcık meyledecektin onlara.

Abdulbaki Gölpınarlı

Eğer seni sebatkâr kılmasaydık, gerçekten, nerdeyse onlara birazcık meyledecektin.

Adem Uğur

Eğer biz seni, direnç verip sarsılmaz kılmasaydık, neredeyse onlara birazcık meyledecektin!

Ahmed Hulusi

Eğer biz sana güven, ihtiyat, cesaret, güç ve sebat vermemiş olsaydık, neredeyse birazcık onlara meyledecektin.

Ahmet Tekin

Andolsun, eğer seni kararlı kılmasaydık, az da olsa onlara meyledecektin.

Ahmet Varol

Eğer biz seni sağlamlaştırmasaydık, andolsun, onlara az bir şey (de olsa) eğilim gösterecektin.

Ali Bulaç

Eğer biz sana sebat vermemiş olsaydık, sen onlara az bir şey meyledecektin.

Ali Fikri Yavuz

Sana sebat vermemis olsaydik, and olsun ki, az da olsa onlara meyledecektin.

Bekir Sadak

Eğer sana sebat vermemiş olsaydık, az da olsa, onlara neredeyse meyledecektin.

Celal Yıldırım

Sana sebat vermemiş olsaydık, and olsun ki, az da olsa onlara meyledecektin.

Diyanet İşleri (eski)

Eğer seni sebatkâr kılmasaydık, gerçekten, nerdeyse onlara birazcık meyledecektin.

Diyanet Vakfi

Seni sağlamlaştırmasaydık, onlara neredeyse bir parça meyledecektin

Edip Yüksel

Ve eğer biz sana sebat vermemiş olsa idik sen onlara az bir şey meyledeyazdındı

Elmalılı Hamdi Yazır

Ve eğer Biz sana sebat vermemiş olsaydık, sen onlara nerede ise meylettindi.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Eğer biz sana sebat vermemiş olsaydık, nerdeyse sen onlara birazcık meyledecektin.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Eğer sana direnme gücü vermeseydik, azıcık onlara yanaşmak üzereydin.

Seyyid Kutub

Eğer biz seni sağlamlaştırmasaydık, andolsun, onlara az bir şey (de olsa) eğilim gösterecektin.

Gültekin Onan

Eğer sana sebat vermiş olmasaydık, andolsun ki, sen onlara (belki) biraz meyl edecekdin.

Hasan Basri Çantay

Hâlbuki (biz) sana sebat vermemiş olsaydık, gerçekten nerede ise onlara az bir şey meyledecektin.

Hayrat Neşriyat

Şayet sana sebat vermemiş olsaydık; andolsun ki, az da olsa onlara meyl edecektin.

İbni Kesir

Eğer seni(n imanını) berkitmemiş olsaydık, belki de onlara biraz olsun eğilim gösterecektin.

Muhammed Esed

Ve eğer Biz seni tesbit etmemiş olsa idik, az kaldı onlara biraz meyil edecek idin.

Ömer Nasuhi Bilmen

Eğer biz sana sebat vermemiş olsaydık, neredeyse onlara birazcık meyledecektin.

Ömer Öngüt

Eğer seni sağlam tutmamış olsaydık, az da olsa onlara meyledecektin.

Şaban Piriş

Eğer sana sebat vermeseydik nerdeyse azıcık da olsa onlara meyledecektin.

Suat Yıldırım

Eğer biz seni sağlamlaştırmamış olsaydık, onlara bir parça yanaşacaktın.

Süleyman Ateş

Eğer biz seni sağlamlaştırmasaydık, andolsun, sen onlara az bir şey (de olsa) eğilim gösterecektin.

Tefhim-ul Kuran

Eğer sana sebat vermemiş olsaydık, neredeyse sen de bir parça onlara meyledecektin.

Ümit Şimşek

Eğer biz seni sağlamlaştırmamış olsaydık, yemin olsun, onlara birazcık meylediverecektin.

Yaşar Nuri Öztürk

Eğer senin imanına sebat vermemiş olsaydık, belki de az kalsın onlara biraz olsun eğilim gösterecektin.

Abdullah Parlıyan

Eğer seni sebatkâr kılmasaydık yani engellemeseydik, gerçekten neredeyse onlara birazcık meyledecektin.

Bayraktar Bayraklı

Eğer senin imanını berkitmemiş (güçlendirmemiş) olsaydık, belki de onlara biraz olsun eğilim gösterecektin.

Cemal Külünkoğlu

Eğer biz seni sağlam kılmasaydık, kesinlikle sen onlara az bir şey (de olsa) eğilim gösterecektin.

Kadri Çelik

Biz sana tam sebat vermemiş olsaydık (ve sen tarafımızdan teyit gören bir rasûl olmamış olsaydın), onlara çok küçük de olsa bir meyil gösterebilirdin.

Ali Ünal

Eğer seni sebatkâr kılmasaydık, gerçekten, nerdeyse onlara birazcık meyledecektin.

Harun Yıldırım

Fakat Biz eğer kalbini iman üzere perçinlememiş olsaydık, belki o zaman birazçık olsun onlara eğilim göstermen mümkün olabilirdi.

Mustafa İslamoğlu

Ant olsun, eğer Biz seni sağlamlaştırmamış olsaydık, neredeyse onlara birazcık meyledecektin.

Sadık Türkmen

Eğer biz seni desteklemeseydik, neredeyse az kaldı onların isteklerine uyacaktın.

İlyas Yorulmaz

Ve seni sebat ettirmeseydik, andolsun ki sen, onlara biraz meylederdin.

İmam İskender Ali Mihr