Mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Kalem” kelimesinden almıştır. “Nûn” sûresi diye de anılır.


وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾


KALEM SURESİ 4. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve inne-ke le alâ hulukın azîmin
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve inne-ke ve muhakkak ki sen
le gerçekten, elbette, mutlaka
alâ üzerinde
hulukın yaratılış, ahlâk
azîmin azîm, çok büyük

Ve muhakkak ki sen, mutlaka çok büyük bir ahlâk üzeresin.

KALEM SURESİ 4. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.

Diyanet İşleri

Ve şüphe yok ki sen, pek büyük bir ahlâka sâhipsin elbette.

Abdulbaki Gölpınarlı

Ve sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.

Adem Uğur

Muhakkak ki sen aziym bir ahlâklasın!

Ahmed Hulusi

Sen, kesinlikle yüce, büyük, faziletli, saygıdeğer bir ahlâkı, insan tabiatına uygun üstün bir hayat tarzını yaşamaya, benimsetmeye, öğretmeye, savunmaya memursun..

Ahmet Tekin

Şüphesiz sen büyük bir ahlak üzeresin.

Ahmet Varol

Ve şüphesiz sen, pek büyük bir ahlak üzerindesin.

Ali Bulaç

Gerçekten sen, pek büyük bir ahlâk üzerindesin.

Ali Fikri Yavuz

suphesiz sen buyuk bir ahlaka sahipsindir.

Bekir Sadak

Ve sen, elbette büyük yüksek bir ahlâk üzeresin.

Celal Yıldırım

Şüphesiz sen büyük bir ahlaka sahipsindir.

Diyanet İşleri (eski)

Ve sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.

Diyanet Vakfi

Kuşkusuz sen güçlü bir karaktere sahipsin.

Edip Yüksel

Ve her halde sen pek büyük bir ahlâk üzerindesin

Elmalılı Hamdi Yazır

Ve herhalde sen, pek büyük bir ahlak üzerindesin.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Ve sen yüce bir ahlaka sahipsin.

Seyyid Kutub

Ve kuşkusuz sen, pek büyük bir ahlak üzerindesin.

Gültekin Onan

Hiç şüphesiz büyük bir ahlaak üzerindesin sen.

Hasan Basri Çantay

Ve muhakkak ki sen, gerçekten yüce bir ahlâk üzerindesin!

Hayrat Neşriyat

Muhakkak ki sen; büyük bir ahlak üzerindesin

İbni Kesir

çünkü sen, üstün bir hayat tarzına sahipsin;

Muhammed Esed

Ve muhakkak ki sen pek büyük bir ahlak üzerindesin.

Ömer Nasuhi Bilmen

Ve sen hiç şüphesiz ki büyük bir ahlâka sahipsin.

Ömer Öngüt

Sen, büyük bir ahlak üzeresin.

Şaban Piriş

Ve sen pek yüksek bir ahlâk üzerindesin!

Suat Yıldırım

Ve sen, büyük bir ahlâk üzerindesin.

Süleyman Ateş

Ve şüphesiz sen, pek büyük bir ahlâk üzerindesin.

Tefhim-ul Kuran

Şüphesiz ki sen pek büyük bir ahlâk üzeresin.

Ümit Şimşek

Ve gerçekten sen, çok büyük bir ahlak üzerindesin.

Yaşar Nuri Öztürk

Çünkü sen üstün bir hayat tarzına ve yüksek bir karaktere sahipsin.

Abdullah Parlıyan

Sen kesinlikle evrensel bir ahlâk üzeresin.

Bayraktar Bayraklı

Ve şüphesiz ki sen, (insanlığa örnek olacak) pek büyük bir ahlak üzerindesin.

Cemal Külünkoğlu

Ve şüphesiz sen, pek büyük bir ahlâk üzerindesin.

Kadri Çelik

Çok yüce bir ahlâka sahipsin sen (ve o ahlâk temelinde hareket ediyorsun).

Ali Ünal

Ve şüphesiz sen, çok büyük bir ahlak üzerindesin.

Harun Yıldırım

çünkü sen, muhteşem bir ahlaka sahipsin;

Mustafa İslamoğlu

Şüphesiz sen yüksek bir ahlâk üzerindesin.

Sadık Türkmen

Sen büyük bir ahlak (Rabbinin öğretisi) üzerindesin.

İlyas Yorulmaz

Ve muhakkak ki sen, mutlaka çok büyük bir ahlâk üzeresin.

İmam İskender Ali Mihr