Ay Suresi, adını ilk ayetinde yer alan kamer kelimesinden almıştır.


فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ﴿٢٩﴾


KAMER SURESİ 29. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

fe nâdev sâhibe-hum fe teâtâ fe akara
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fe o zaman, artık, böylece
nâdev çağırdılar
sâhibe-hum arkadaşlarını
fe teâtâ bunun üzerine o ileri atıldı
fe akara sonra da (onu) kesti.

Bir süre sonra arkadaşlarını çağırdılar (deveyi öldürmesini istediler). Bunun üzerine o, ileri atıldı sonra da (onu) kesti.

KAMER SURESİ 29. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Derken, (kavmin en azgını olan) arkadaşlarını çağırdılar. O da işe koyuldu ve deveyi kesti.

Diyanet İşleri

Derken arkadaşlarına seslendiler, derken kılıcını çekti de devenin ayaklarını kesti, öldürdü.

Abdulbaki Gölpınarlı

Arkadaşlarını çağırdılar, o da (bundan cür'et alarak) kılıcını kaptı ve deveyi kesti.

Adem Uğur

Arkadaşlarına seslenip çağırdılar. Onlar da payını aldı, deveyi de vahşi şekilde boğazladılar!

Ahmed Hulusi

Hep birlikte, bağırarak arkadaşlarını, liderlerini çağırdılar. O da, bundan cüret alarak kılıcını kaptı ve deveyi bacaklarından biçerek öldürdü.

Ahmet Tekin

Derken arkadaşlarını çağırdılar. O da (kılıca) sarılarak (deveyi) kesti.

Ahmet Varol

Derken arkadaşlarını çağırdılar, o da bıçağını kapıp 'hayvanı ayağından biçip yere devirdi.'

Ali Bulaç

(Salih Peygamberin kavmi bir müddet nöbetleşe bu emre uyduktan sonra), nihayet (Kudar İbni Salif adındaki) arkadaşlarını çağırdılar. O da kılıca sarılarak deveyi kesti.

Ali Fikri Yavuz

Ama bir arkadaslarini cagirdilar, o da kilicini alarak deveyi kesti.

Bekir Sadak

Bu uyarıya rağmen (bir azgın gözü dönmüşe) arkadaşları seslendiler ; o da silahını kullanarak deveyi düşürüp kesti!

Celal Yıldırım

Ama bir arkadaşlarını çağırdılar, o da kılıcını alarak deveyi kesti.

Diyanet İşleri (eski)

Arkadaşlarını çağırdılar, o da (bundan cür'et alarak) kılıcını kaptı ve deveyi kesti.

Diyanet Vakfi

Bir arkadaşlarını çağırdılar, o da çekip (deveyi) kesti.

Edip Yüksel

Bunun üzerine sahiblerine bağırdılar o da silâha sarıldı da ayaklarını çırptı

Elmalılı Hamdi Yazır

Bunun üzerine arkadaşlarına bağırdılar, o da silaha sarıldı ve ayaklarını çırptı (biçti).

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Bunun üzerine arkadaşlarına bağırdılar. O da (bıçağı) çekerek (deveyi) kesti.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Ama onlar bir arkadaşlarını çağırdılar. O da kılıcını çekerek hayvanı cansız yere serdi.

Seyyid Kutub

Derken arkadaşlarını çağırdılar, o da bıçağını kapıp 'hayvanı ayağından biçip yere devirdi'.

Gültekin Onan

Binnetîce, arkadaşlarını çağırdılar. O da (kılıca) sarılarak (deveyi) kesdi.

Hasan Basri Çantay

Sonunda (buna dayanamayıp, deveyi öldürmeye karar verdiler ve) arkadaşlarını çağırdılar; bunun üzerine (o da, kılıcına) cür’etle sarıldı da (deveyi) kesti.

Hayrat Neşriyat

Arkadaşlarını çağırdılar, o da sarılarak onu kesti.

İbni Kesir

Ama onlar (en yakın) adamlarını çağırdılar; o (gelir gelmez kötü bir işe) kalkıştı ve (hayvanı) vahşice boğazladı.

Muhammed Esed

(28-29) Ve onlara haber ver ki, «Muhakkak su, onların aralarında taksimlidir. Her bir içiş için (nöbetinde sahibi) hazır bulunmuş olacaktır.» Artık arkadaşlarını çağırdılar. O da alacağını aldı da (deveyi) sihirleyip öldürdü.

Ömer Nasuhi Bilmen

Bir arkadaşlarını çağırdılar. O da cüret edip bıçağını çekerek deveyi kesti.

Ömer Öngüt

Arkadaşlarını çağırdılar, o da elini uzatıp deveyi vahşice boğazladı.

Şaban Piriş

Onlar en yakın arkadaşlarını çağırdılar, o da bıçağı çıkarıp deveyi kesti.

Suat Yıldırım

Bir arkadaşlarını çağırdılar, o da bıçağı çekip (deveyi) kesti.

Süleyman Ateş

Derken arkadaşlarını çağırdılar, o da bıçağını kapıp 'hayvanı ayağından biçip yere devirdi.'

Tefhim-ul Kuran

Onlar arkadaşlarını çağırdılar; o da bıçağını çekip deveyi kesti.

Ümit Şimşek

Arkadaşlarını çağırdılar, o da hançerini kapıp deveyi boğazladı.

Yaşar Nuri Öztürk

Derken arkadaşlarına seslendiler de, o da kılıcını çekip deveyi ayaklarından doğrayarak öldürdü.

Abdullah Parlıyan

Arkadaşlarını çağırdılar, o da kılıcını kaptı ve deveyi kesti.

Bayraktar Bayraklı

(Bir müddet bu böyle devam ettikten sonra) onlar arkadaşları olan (Kudar b. Salif)'i çağırdılar. O da (kılıcını) çekerek (deveyi) cansız yere serdi.

Cemal Külünkoğlu

Derken arkadaşlarını çağırdılar, o da bıçağını kapıp hayvanı ayağından biçerek yere devirdi.

Kadri Çelik

Fakat (sudan nöbetleşe faydalanma hükmümüze uymadılar ve dişi deveyi öldürmek için plan yaptılar da,) arkadaşlarını (ülkedeki dokuzlu çete reisinden en azgınını) çağırdılar. O da, sudan faydalanma günü gitti ve dişi deveyi boğazladı.

Ali Ünal

Derken arkadaşlarını çağırdılar, o da kılıcını çekip hayvanı ayağından biçip yere devirdi.

Harun Yıldırım

Derken onlar, (çete başı olan) arkadaşlarını çağırdılar. Kafa kafaya verdiler... ve nihayet o, (deveyi) gaddarca boğazladı.

Mustafa İslamoğlu

Onlar bir arkadaşlarını çağırdılar, o da bıçağa sarılarak deveyi kesti.

Sadık Türkmen

Sonra Salih'e inanmayan Semudlular arkadaşlarını çağırdılar ve birbirleriyle karşılıklı tartıştıktan sonra, deveyi boğazlayıp kestiler.

İlyas Yorulmaz

Bir süre sonra arkadaşlarını çağırdılar (deveyi öldürmesini istediler). Bunun üzerine o, ileri atıldı sonra da (onu) kesti.

İmam İskender Ali Mihr