Ay Suresi, adını ilk ayetinde yer alan kamer kelimesinden almıştır.


وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ﴿٣﴾


KAMER SURESİ 3. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve kezzebû ve ittebeû ehvâe-hum ve kullu emrin mustekırrun
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve kezzebû ve yalanladılar
ve ittebeû ve tâbî oldular
ehvâe-hum kendi nefslerine (hevalarına)
ve kullu emrin ve bütün işler
mustekırrun kararlaştırılmış, belirlenmiş

Ve yalanladılar ve de kendi hevalarına tâbî oldular. Ve bütün işler kararlaştırılmıştır.

KAMER SURESİ 3. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Peygamberi yalanladılar, nefislerinin arzularına uydular. Hâlbuki her iş, (Allah nasıl takdir ettiyse öylece) gerçekleşecek (değişmeyecek)tir.

Diyanet İşleri

Ve yalanlarlar ve dileklerine uyarlar ve her iş, kararlaştırılmıştır.

Abdulbaki Gölpınarlı

Yalanladılar ve kendi heveslerine uydular. Halbuki her işin ulaşacağı yeri vardır.

Adem Uğur

Yalanladılar ve hevâlarına (nefslerine hoş gelen şeylere, sonu boş arzularına) tâbi oldular! (Oysa) her hükmün gereği açığa çıkacaktır!

Ahmed Hulusi

Ortaya konulan ilâhî plan mutlaka gerçekleşip hedefine vardığı halde, onlar peygamberleri yalanladılar, şahsî arzu ve ihtiraslarına uydular.

Ahmet Tekin

Yalanladı ve kendi arzularına uydular. Oysa her iş yerini bulacaktır.

Ahmet Varol

Yalanladılar ve kendi heva (istek ve tutku)larına uydular; oysa her iş 'sonunda kendi amacına varıp karar kılacaktır.'

Ali Bulaç

(Kıyameti ve mucizeyi) inkâr ettiler; hevalarına uydular. Halbuki (Allah’ın vaad ettiği) her iş için bir hakikat var.

Ali Fikri Yavuz

Yalanlarlar da kendi heveslerine uyarlar. Ama her isin karar kilacagi bir sonucu vardir.

Bekir Sadak

(Hakk'ı) yalanladılar da kendi heveslerine uydular. Oysa her işin kararlaştırılmış bir vakti vardır.

Celal Yıldırım

Yalanlarlar da kendi heveslerine uyarlar. Ama her işin karar kılacağı bir sonucu vardır.

Diyanet İşleri (eski)

Yalanladılar ve kendi heveslerine uydular. Halbuki her işin ulaşacağı yeri vardır.

Diyanet Vakfi

Yalanladılar; arzularına ve tümüyle statükoya uydular.

Edip Yüksel

Yalan dediler, hevâlarına uydular, halbuki her emir müstekır

Elmalılı Hamdi Yazır

Yalan dediler, arzularına uydular. Halbuki, her iş (Allah takdirinde) yerini almıştır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Yalanladılar, nefislerinin arzularına uydular. Halbuki her iş yerini bulacaktır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Yalanladılar, keyfi arzularına uydular; ama herşey yerinde duruyor.

Seyyid Kutub

Yalanladılar ve kendi hevalarına uydular; oysa her buyruk 'sonunda kendi amacına varıp karar kılacaktır'.

Gültekin Onan

(Peygamberi) tekzîbetdiler. Hevâ (ve heves) lerine uydular. Halbuki (hayr-u şer) her iş bir gaayeye bağlıdır.

Hasan Basri Çantay

(Peygamberi) yalanladılar ve (nefislerinin) arzularına uydular; hâlbuki (mukadder olan) her iş, yerini bulucudur (vakti geldiğinde olur).

Hayrat Neşriyat

Ve yalanlayıp kendi heveslerine uyarlar. Ve her iş kararlaşmıştır.

İbni Kesir

çünkü onlar kendi arzu ve heveslerine uyarak bunu yalanlamaya şartlanmışlardır. Ama her şeyin doğruluğu sonunda ortaya çıkacaktır.

Muhammed Esed

Ve onlar tekzîp ettiler ve kendi hevâlarına uydular. Halbuki, her iş kararlaşmıştır.

Ömer Nasuhi Bilmen

Yalanladılar ve kendi heveslerine uydular. Halbuki her iş kararlaşmıştır.

Ömer Öngüt

Yalanlayıp, heveslerine uydular. Oysa her iş kararlaştırılmıştır.

Şaban Piriş

Onlar hakkı yalan saydılar, heva ve heveslerine uydular. Halbuki her iş gibi bu nübüvvetin de kararlaştırılmış bir sonu elbette vardır.

Suat Yıldırım

Yalanladılar, nefislerinin heveslerine uydular. Halbuki her iş, yerini bulacaktır (Allâh'ın kararına kimse engel olamaz).

Süleyman Ateş

Yalanladılar ve kendi heva (istek ve tutku)larına uydular; oysa her iş sonunda kendi amacına varıp karar kılacaktır.

Tefhim-ul Kuran

Onlar kendi heveslerine uyup Peygamberi yalanladılar. Oysa her iş için belirlenmiş bir hedef vardır.

Ümit Şimşek

Yalanladılar; kendi heves ve kuruntularına uydular. Oysaki her iş ve oluş karara, ölçüye ve düzene bağlanmıştır.

Yaşar Nuri Öztürk

Onlar hakkı yalanladılar, kendi arzu ve heveslerine uydular. Halbuki bütün işler bir hedefe ulaşmaktadır, yani Allah'ın kararına kimse engel olamaz.

Abdullah Parlıyan

Onlar yalanladılar ve kendi arzularına uydular. Oysa her işin varacağı bir yeri vardır.

Bayraktar Bayraklı

(Müşrikler, Peygamberi) yalanladılar, nefislerinin arzularına uydular. Hâlbuki her iş, (Allah'ın takdirine göre) gerçekleşecektir.

Cemal Külünkoğlu

Yalanladılar ve kendi hevalarına uydular; hâlbuki her işin ulaşacağı bir yer vardır.

Kadri Çelik

Onlar, (Rasûlü de, gösterdiği mucizeleri de) yalanlamakta ve heva–heveslerine uymaktadırlar. Ama (bilmeliler ki,) her mesele için belli bir zaman, kararlaştırılmış bir son vardır (ve onlar, elbette gerçeği görecek ve bileceklerdir).

Ali Ünal

Yalanladılar ve hevalarına uydular. Halbuki her işin kararlaştırılmış bir vadesi vardır.

Harun Yıldırım

zaten hep yalanlıyorlar ve önyargılarının peşine düşüyorlar. Sonuçta, her hakikatin ortaya çıkmak (gibi bir huyu) var.

Mustafa İslamoğlu

Yalanlarlar ve kendi heveslerine uyarlar. Oysa her iş/haber verilen herşey yerini bulacaktır.

Sadık Türkmen

Böylece onlar yalanladılar ve nefislerinin arzularına uydular. Ancak sonuçta, her iş için karar verecek olan birisi vardır.

İlyas Yorulmaz

Ve yalanladılar ve de kendi hevalarına tâbî oldular. Ve bütün işler kararlaştırılmıştır.

İmam İskender Ali Mihr