Ay Suresi, adını ilk ayetinde yer alan kamer kelimesinden almıştır.


فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٥٥﴾


KAMER SURESİ 55. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

fî mak'adi sıdkın inde melîkin muktedirin
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fî mak'adi makamında
sıdkın sıddıklar, sadıklar
inde yanında, katında, huzurunda
melîkin melik, malik olan
muktedirin muktedir, kudret sahibi

Kudret Sahibi Melik’in huzurunda, sadıklar makamındadır.

KAMER SURESİ 55. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Muktedir bir hükümdarın katında, doğruluk meclisindedirler.

Diyanet İşleri

Gerçeklik makamında, çok kudretli bir büyük padişah katında.

Abdulbaki Gölpınarlı

Güçlü ve Yüce Allah'ın huzurunda hak meclisindedirler.

Adem Uğur

Melik-i Muktedir'in kuvveleriyle hakikati yaşam boyutundadırlar!

Ahmed Hulusi

Güçlü, kudretli, mülkün ve hükümranlığın sahibinin yanında, hak meclislerinde, sadakat gösterenlere, samimi dindarlara ayrılan koltuklardadırlar.

Ahmet Tekin

Çok güçlü, geniş mülk sahibi (Allah)'ın huzurunda doğruluk makamındadırlar.

Ahmet Varol

Çok kudretli, mülkünün sonu olmayan (Allah)ın yanında doğruluk makamındadırlar.

Ali Bulaç

Rıza gösterilen bir yerde... Kudretine nihayet olmıyan bir Melek’in (her şeye hakim bulunan Allah Tealâ’nın) huzurunda...

Ali Fikri Yavuz

(54-55) Allah'a karsi gelmekten sakinanlar, guclu hukumdarin katinda, yuksek bir derecede, cennetlerde ferahlik ve aydinlik icindedirler. *

Bekir Sadak

Doğruluk makamında kuvvetli kudretli hükümdarın yanındadırlar.

Celal Yıldırım

(54-55) Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, güçlü hükümdarın katında, yüksek bir derecede, cennetlerde ferahlık ve aydınlık içindedirler.

Diyanet İşleri (eski)

(54-55) Takvâ sahipleri cennetlerde ve ırmakların kenarlarında, güçlü ve Yüce Allah'ın huzurunda hak meclisindedirler.

Diyanet Vakfi

Güçlü Kralın yanında onurlu makamlardadırlar.

Edip Yüksel

Sadakat meclisinde, kudretine nihayet olmıyan bir şehinşahın huzurı kibriyasında

Elmalılı Hamdi Yazır

Kudretine nihayet olmayan padişahlar padişahının yüce huzurunda doğrulara has mecliste!

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Güçlü padişahın huzurunda doğruluk koltuklarındadırlar.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Güçlü hükümdarın katında güvenli bir konutta ağırlanacaklardır.

Seyyid Kutub

Çok kudretli, mülkünün sonu olmayan (Tanrı)nın yanında doğruluk makamındadırlar.

Gültekin Onan

Hak meclisinde (ve) kudret saahibi, mülkü çok yüce olan (Allah) ın yanındadırlar.

Hasan Basri Çantay

(54-55) Şübhesiz ki takvâ sâhibleri, Cennetlerde ve ırmaklar(ın kenarın)da, bir doğruluk ikametgâhında, Muktedir (herşeye kudreti yeten) bir Melîk’in (Allah’ın) huzûrundadırlar.

Hayrat Neşriyat

Doğruluk makamında, güçlü bir hükümdarın katındadırlar.

İbni Kesir

her şeyin belirleyicisi olan Kudret Sahibi'nin huzurunda, (saf) gerçeğin tahtı üzerinde...

Muhammed Esed

Bir doğruluk ikametgâhında, gâyet kudret sahibi bir hükümdarın huzurunda (bulunacaklardır).

Ömer Nasuhi Bilmen

Onlar sıdk makamında, kudret ve kuvvet sahibi hükümdarın huzurundadırlar.

Ömer Öngüt

Doğruluk makamında, tüm gücü elinde bulunduran bir hükümdarın yanındadırlar.

Şaban Piriş

Son derece kuvvetli o Hükümdarın, hak ve dürüstlük meclisinde yerlerini alırlar.

Suat Yıldırım

Güçlü pâdişâhın huzûrunda doğruluk koltuklarında (memnunluk içinde)dirler.

Süleyman Ateş

Oldukça kudretli, mülkünün sonu olmayan (Allah)'ın yanında doğruluk makamındadırlar.

Tefhim-ul Kuran

Doğruluk meclisinde, kudreti sonsuz bir Melikin katında.

Ümit Şimşek

Güçlü bir padişahın/bir Melîk'in katında, özü sözü birlere has oturma yerlerinde...

Yaşar Nuri Öztürk

Yüce ve güçlü Rablerinin katında ve beğenilen bir makamda doğruluk meclislerinde, memnunluk içindedirler.

Abdullah Parlıyan

Güçlü ve Yüce Allah'ın huzurunda, hak meclisindedirler/doğruluk makamındadırlar.[599]

Bayraktar Bayraklı

(Onlar,) çok kudretli, mülkünün sonu olmayan Allah'ın yanında doğruluk makamındadırlar.

Cemal Külünkoğlu

Doğruluk makamında, güçlü bir hükümdarın katındadırlar.

Kadri Çelik

Gücü her şeye yeter, hükmü her şeye geçer Hükümdar’ın huzurunda onur ve sadakat meclisindedirler.

Ali Ünal

Sıdk meclisinde, gayet muktedir bir melikin yanındadırlar.

Harun Yıldırım

sadakat tahtında... sonsuz hükümranlık ve iktidar sahibinin yüce huzurunda...

Mustafa İslamoğlu

Doğruluk makamında, sonsuz kudreti olan muktedir bir hükümdarın huzurunda.

Sadık Türkmen

Her şeyin sahibi ve her şeye gücü yeten (Allah'ın) yanında, kendileri için vaat edilmiş (doğruların oturacağı) doğruluk makamlarında otururlar.

İlyas Yorulmaz

Kudret Sahibi Melik’in huzurunda, sadıklar makamındadır.

İmam İskender Ali Mihr