Mekke döneminde inmiştir. 88 âyettir. Sûre, adını 25. âyette geçen “el-Kasas” kelimesinden almıştır. Kasas, kıssalar anlamında olup Kur’an’da geçen kıssa ve olaylar için kullanılır.


وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾


KASAS SURESİ 51. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve lekad vassalnâ lehum el kavle lealle-hum yetezekkerûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve lekad ve andolsun
vassalnâ ardarda ulaştırdık
lehum onlara
el kavle sözü
lealle-hum umulur ki onlar, ... etsinler diye
yetezekkerûne tezekkür ederler

Ve andolsun ki, tezekkür etsinler diye sözü (âyetlerimizi) ardarda onlara ulaştırdık.

KASAS SURESİ 51. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Andolsun, düşünüp öğüt alsınlar diye o sözü (Kur’an âyetlerini) onlara peş peşe ulaştırdık.

Diyanet İşleri

Ve andolsun öğüt alsınlar diye sözü, birbiri ardınca âyet âyet ulayıp indirmedeyiz.

Abdulbaki Gölpınarlı

Andolsun ki biz, düşünüp öğüt alsınlar diye, sözü (vahyi) birbiri ardınca yetiştirmişizdir (aralıksız vahiylerimizi göndermişizdir).

Adem Uğur

Andolsun ki onlara sözümüzü ardı ardına ulaştırdık. . . Umulur ki hatırlayıp düşünürler!

Ahmed Hulusi

Andolsun ki, biz ilâhi kitapları, ilâhi kelâmı, birbiri ardınca, birbirleriyle irtibatlı olarak onların lehlerine göndermeye devam ettik, şer’î ahkâmın, ahlâkî ilkelerin, geçmiş örneklerin, örfün vaatlerin ve tehditlerin, müjdelerin ve uyarıların, Kur’ân âyetlerinin birbirleriyle irtibatlandırılarak, bir bütünlük içinde anlaşılmasını ve uygulanmasını emrettik. Ola ki bunun hikmetini düşünüp öğüt alırlar.

Ahmet Tekin

Andolsun biz, olur ki düşünürler diye onlar için sözü (Kur'an'ı) birbiri ardınca indirdik.

Ahmet Varol

Andolsun, biz öğüt alıp düşünsünler diye, sözü birbiri ardınca dizip indirdik.

Ali Bulaç

Gerçekten o kâfirlere, Kur’an ayetlerini, birbiri ardınca inzal ve beyan ettik ki, ibret alıp iman etsinler.

Ali Fikri Yavuz

And olsun ki, Biz vahyi onlara ard arda yetistirdik; belki dusunurler.

Bekir Sadak

Biz, düşünürler de öğüt alırlar diye sözü birbiri ardınca getirdik,

Celal Yıldırım

And olsun ki, Biz vahyi onlara ard arda yetiştirdik; belki düşünürler.

Diyanet İşleri (eski)

Andolsun ki biz, düşünüp öğüt alsınlar diye, sözü (vahyi) birbiri ardınca yetiştirmişizdir (aralıksız vahiylerimizi göndermişizdir).

Diyanet Vakfi

Öğüt alırlar diye kendilerine mesajı iletip durduk.

Edip Yüksel

Celâlim hakkı için onlar hakkında sözü uladık da uladık ki iyi düşünsünler

Elmalılı Hamdi Yazır

Andolsun ki, iyi düşünsünler diye, onlar hakkında sözü uladık da uladık.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Andolsun ki biz, düşünüp öğüt alsınlar diye, sözü (vahyi) birbiri ardınca ulamışızdır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Andolsun biz, düşünüp öğüt alsınlar diye vahyi birbirine bitiştirdik.

Seyyid Kutub

Andolsun, biz öğüt alıp düşünsünler diye, sözü birbiri ardınca dizip indirdik.

Gültekin Onan

Andolsun ki biz onlar için, nasıyhat kabul etsinler diye, sözü birbiri ardınca inzal edib durmuşuzdur.

Hasan Basri Çantay

Celâlim hakkı için, ibret alırlar diye sözü (vahyi) onlar için ardı ardına yetiştirdik.

Hayrat Neşriyat

Andolsun ki; Biz, onlar için sözü birbirine bitiştirdik. Belki düşünürler diye.

İbni Kesir

Gerçek şu ki, Biz vahyi onlara adım adım ulaştırdık ki böylece belki (üzerinde düşünür), akıllarında tutarlar.

Muhammed Esed

Kasem olsun ki, onlar için belki düşünürler diye sözü birbiri ardınca irâd ettik.

Ömer Nasuhi Bilmen

Gerçekten biz onlar için sözü birbiri ardınca ulaştırdık ki belki düşünürler.

Ömer Öngüt

Andolsun ki, belki düşünürler diye, onlar için sözü ard arda bildirdik.

Şaban Piriş

Düşünüp ibret almaları için Biz, sözümüzü birbiri ardından getirdik.

Suat Yıldırım

Andolsun biz, düşünüp öğüt alsınlar diye onlar için sözü(müzü) birbirine bitiştirdik (ardı ardına gerçeği kanıtlayan âyetler gönderdik).

Süleyman Ateş

Andolsun, biz öğüt alıp düşünsünler diye, sözü birbiri ardınca dizip indirdik.

Tefhim-ul Kuran

Güzelce düşünüp öğüt alsınlar diye, Biz sözümüzü onlara peş peşe ulaştırdık.

Ümit Şimşek

Yemin olsun, biz onlar için sözü ardarda getirdik ki, düşünüp öğüt alabilsinler.

Yaşar Nuri Öztürk

Gerçek şu ki, biz vahyimizi onlara birbiri ardınca, aralıksız göndermişizdir. Belki düşünüp, öğüt alırlar diye.

Abdullah Parlıyan

Andolsun ki, düşünüp öğüt alsınlar diye, sözü birbiri ardınca yetiştirmişizdir.

Bayraktar Bayraklı

Andolsun ki biz, düşünüp öğüt alsınlar diye, sözü (vahyi) birbiri ardınca ulaştırdık (vahiylerimizi aralıksız gönderdik).

Cemal Külünkoğlu

Şüphesiz biz hatırlayıp kendilerine gelsinler diye sözü birbiri ardınca dizip indirdik.

Kadri Çelik

Düşünüp ders alırlar mı diye, sözümüzü onlara birbiri ardınca ulaştırdık.

Ali Ünal

Andolsun ki biz, düşünüp öğüt alsınlar diye, sözü (vahyi) birbiri ardınca yetiştirmişizdir (aralıksız vahiylerimizi göndermişizdir).

Harun Yıldırım

Doğrusu Biz bu ilahi sözü onlara adım adım ulaştırdık ki, belki (sorumluluklarını) hatırlarlar.

Mustafa İslamoğlu

Gerçek şu Kİ, sözü/vahyi onlara aralıksız yetiştirdik. Belki (ayetler üzerinde) düşünüp öğüt alırlar, diye.

Sadık Türkmen

Belki düşünürler diye (Allah'a ait) sözleri onlara ulaştırdık.

İlyas Yorulmaz

Ve andolsun ki, tezekkür etsinler diye sözü (âyetlerimizi) ardarda onlara ulaştırdık.

İmam İskender Ali Mihr