Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. Kureyş, Hz. Peygamberin mensup olduğu kabilenin adıdır.


إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاء وَالصَّيْفِ ﴿٢﴾


KUREYŞ SURESİ 2. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ilâfi-him rıhlete eş şitâi ve es sayfi
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ilâfi-him onları ülfet ettirdi, emin ve rahat olmalarını sağladı
rıhlete yolculuk, göçler
eş şitâi kış
ve es sayfi ve yaz

Onları, yaz ve kış yolculuklarında (göçlerinde) ülfet ettirdiği (emin ve rahat olmalarını sağladığı için).

KUREYŞ SURESİ 2. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(1-4) Kureyş’i ısındırıp alıştırdığı; onları kışın (Yemen’e) ve yazın (Şam’a) yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş de, kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsin.

Diyanet İşleri

Yaz ve kış, alışveriş için göçüp konarak yolculuk ederlerken uzlaşıp düzene girmeleri için.

Abdulbaki Gölpınarlı

Evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için,

Adem Uğur

Kış ve yaz seferinde rahat ve ülfetleri için.

Ahmed Hulusi

Kış ve yaz ticarî seferlerinde ve göçlerinde, güvenlik ve barış andlaşmalarından faydalandırdığı için, Kureyş Allah’a kulluk ve ibadet etsin.

Ahmet Tekin

Kış ve yaz yolculuklarında (aralarında) ülfet oluşturduğu için,

Ahmet Varol

Yaz ve kış yolculuğunda onları (güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla) ısındırıp yakınlaştırdığı için,

Ali Bulaç

Kışın (Yemen’e) ve yazın (Şam’a) göç etmeğe alıştıkları için;

Ali Fikri Yavuz

(1-2) Kureys kabilesinin yaz ve kis yolculuklarinda uzlasmasi ve anlasmasi saglanmistir.

Bekir Sadak

(Evet), yaz ve kış seferlerinde anlaşıp bağdaştıkları için ;

Celal Yıldırım

(1-2) Kureyş kabilesinin yaz ve kış yolculuklarında uzlaşması ve anlaşması sağlanmıştır.

Diyanet İşleri (eski)

(1-4) Kureyş'e kolaylaştırıldığı, evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler.

Diyanet Vakfi

Kış ve yaz kervanlarını sevdikleri gibi.

Edip Yüksel

Sefere iylâfları yazın, kışın

Elmalılı Hamdi Yazır

kışın ve yazın yolculuk etme imkanı sağlandığı için,

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Kış ve yaz seferlerinde (faydalandıkları andlaşmaların) kadrini bilmiş olmaları için.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Yaz ve kış yolculuklarında uzlaşıp anlaşması için.

Seyyid Kutub

Yaz ve kış yolculuğunda onları (güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla) ısındırıp yakınlaştırdığı için,

Gültekin Onan

kış ve yaz kendilerini seyr-ü seferde esenliğe (ve garantiye) kavuşdurduğundan dolayı,

Hasan Basri Çantay

Onları (ticâret için) kış ve yaz yolculuğuna alıştırdığı için!

Hayrat Neşriyat

Yaz ve kış yolculuklarına alıştırılmasından dolayı,

İbni Kesir

kış ve yaz seferlerindeki emniyeti.

Muhammed Esed

Onların kış ve yaz seyahatine ülfet ettirilmiş oldukları için.

Ömer Nasuhi Bilmen

Kış ve yaz seyahatlerinde alıştırıldıkları için,

Ömer Öngüt

Onların kış ve yaz yolculuklarının güvenliğinden dolayı.

Şaban Piriş

Kış ve yaz seferlerinde faydalandıkları anlaşmaların kadrini bilmiş olmak için,

Suat Yıldırım

Onları kış ve yaz yolculuğuna alıştırdığı için,

Süleyman Ateş

Yaz ve kış yolculuğunda onları (güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla) ısındırıp yakınlaştırdığı için,

Tefhim-ul Kuran

Kış ve yaz seferlerinde eriştikleri güvenlik ve kolaylıklar için,

Ümit Şimşek

Onları kış ve yaz yolculuğuna alıştırdığı için,

Yaşar Nuri Öztürk

onları yaz ve kış yolculuklarına alıştırıp, her türlü nimet ve rahatlığa ısındırdığı için,

Abdullah Parlıyan

Onları kış ve yaz yolculuklarına alıştırdığı için.[811]

Bayraktar Bayraklı

Kışın (Yemen) ve yazın (Şam) seferine (Allah'ın) kendilerini alıştırdığı (ve başkalarıyla uzlaştırdığı) için,

Cemal Külünkoğlu

Yaz ve kış yolculuğunda onları bir araya getirip ısındırdığından.

Kadri Çelik

Kış ve yaz seferlerinde kendilerine bahşedilen emniyet ve uzlaşma hakkı için,

Ali Ünal

Kış ve yaz yolculuklarındaki güvenlikleri için;

Harun Yıldırım

onların yaz ve kış yaptıkları ticari sefer güvenliği hakkı için:

Mustafa İslamoğlu

Kış ve yaz yolculuklarının emniyet ve dokunulmazlığı için;

Sadık Türkmen

Kış ve yaz yaptıkları göçlerin emniyetli, güvenli olması için.

İlyas Yorulmaz

Onları, yaz ve kış yolculuklarında (göçlerinde) ülfet ettirdiği (emin ve rahat olmalarını sağladığı için).

İmam İskender Ali Mihr