Mekke döneminde inmiştir. 21 âyettir. Leyl, gece demektir.


وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴿٨﴾


LEYL SURESİ 8. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve emmâ men bahıle ve istagnâ
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve emmâ ve fakat
men kim
bahıle cimrilik etti
ve istagnâ ve kendini müstağni gördü, hiçbir şeye muhtaç olmayan, zengin ve kendi kendine yeterli

Ve fakat kim cimrilik etti ve kendini müstağni (hiçbir şeye muhtaç olmayan, zengin ve kendi kendine yeterli) gördü ise.

LEYL SURESİ 8. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(8-10) Fakat, kim cimrilik eder, kendini Allah’a muhtaç görmez ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz.

Diyanet İşleri

Ve ama kim nekeslik etti ve zenginleşmeyi dilediyse.

Abdulbaki Gölpınarlı

Kim cimrilik eder, kendini müstağni sayar,

Adem Uğur

Ama kim de cimrilik eder ve müstağni olursa (arınmaya, korunmaya ihtiyaç duymazsa);

Ahmed Hulusi

Ama cimrilik edene, mâlî mükellefiyetleri yerine getirmeyene; kelime-i tevhide ve Allah yolunda karşılıksız harcamanın mükâfat ve sevabına, vahyin, Kur’ân’ın rehberliğine ihtiyacı olmadığını, gücü, imkânları ve kabiliyetleriyle yeterli donanıma sahip olduğunu ileri sürene de kolaylaştıracağız.

Ahmet Tekin

Ama kim cimrilik eder ve kendini (Allah'ın vereceği karşılıktan) müstağni görürse,

Ahmet Varol

Kim de cimrilik eder, kendini müstağni görürse,

Ali Bulaç

Fakat kim cimrilik eder (dünya malına razı olur, Allah’ına) ihtiyaç göstermez,

Ali Fikri Yavuz

(8-10) Ama, cimrilik eden, kendini Allah'tan mustagni sayan, en guzel sozu yalanlayan kimsenin gucluge ugramasini kolaylastiririz.

Bekir Sadak

(8-9-10) Kim de cimrilik edip kendini (Allah'a) muhtaç saymaz ve en güzel olanı yalanlarsa, ona da güçlüğe (uzanan yolu çekici kılıp) kolaylaştırırız.

Celal Yıldırım

(8-10) Ama, cimrilik eden, kendini Allah'tan müstağni sayan, en güzel sözü yalanlayan kimsenin güçlüğe uğramasını kolaylaştırırız.

Diyanet İşleri (eski)

(8-11) Kim cimrilik eder, kendini müstağni sayar, en güzeli de yalanlarsa, biz de onu en zora hazırlarız. Düştüğü zaman da malı kendisine hiç fayda vermez.

Diyanet Vakfi

Fakat, kim cimrilik edip zenginlik taslar,

Edip Yüksel

Ve amma her kim bahıllik eder ve istiğna gösterir

Elmalılı Hamdi Yazır

Her kim de cimrilik eder, kendisini müstağni sayar

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Kim de cimrilik eder ve kendini hiçbir şeye ihtiyacı kalmamış görür.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Fakat kim cimrilik eder, kendini zengin görüp kendisini Allah'tan müstağni sayarsa,

Seyyid Kutub

Kim de cimrilik eder, kendini müstağni görürse,

Gültekin Onan

Amma kim cimrilik eder, kendisini müstağnî görür,

Hasan Basri Çantay

(8-10) Ama kim cimrilik eder ve kendini (Allah’ın sevâbına) muhtaç görmezse, ve o en güzel olanı yalanlarsa, onu da en zor olana (Cehenneme) muvaffak kılarız!

Hayrat Neşriyat

Ama kim de cimrilik eder ve kendini müstağni sayarsa;

İbni Kesir

Cimrilik yapana ve kendi kendine yeterli olduğunu zannedene,

Muhammed Esed

Amma kim cimrilikte bulundu ve istiğna gösterdi ise,

Ömer Nasuhi Bilmen

Fakat kim de cimrilik edip, inâyet-i ilâhîden kendisini müstağnî görürse,

Ömer Öngüt

Kim de cimrilik eder ve kendini ihtiyaçsız görürse..

Şaban Piriş

Cimri davranan, bir de kendini güçlü sanıp Allah’tan müstağni gören,

Suat Yıldırım

Kim de cimrilik eder, kendini zengin (ve kendine yeterli) görürse,

Süleyman Ateş

Kim de cimrilik eder, kendini müstağni görürse,

Tefhim-ul Kuran

Kim cimrilik eder ve kendisini Allah'a muhtaç görmezse,

Ümit Şimşek

Ama kim cimriliğe sapar ve kendisini tüm ihtiyaçların üstünde görür,

Yaşar Nuri Öztürk

Sizden her kim de malını başkaları için harcamayıp cimrilik eder ve kendi kendine yeterli olduğunu zannedip Allah'a ibadet ve sığınma ihtiyacı duymazsa,

Abdullah Parlıyan

(8-11) Ama cimrilik edip kendini ihtiyaçsız, yeterli gören ve güzeli yalanlayana da, zorluklara uğramasını kolaylaştırırız. Cehenneme yuvarlandığı zaman malı ona hiçbir yarar sağlamaz.[768]

Bayraktar Bayraklı

(8-10) Fakat kim cimrilik eder, kendini zengin görüp Allah'a muhtaç görmezse ve en güzel olanı (“Lâ ilahe İllallah” sözünü) yalanlarsa, onun için de zorluğa ve sıkıntıya giden yolu kolaylaştırırız.

Cemal Külünkoğlu

Kim de cimrilik eder, kendini müstağni görürse.

Kadri Çelik

(Allah’ın kendisine verdiği servette) cimrilik yapan ve kendisini kendine yeterli görüp, Allah’a ihtiyacı yokmuş gibi davranan;

Ali Ünal

Kim de cimrilik eder ve kendini yeterli görürse,

Harun Yıldırım

Sözgelimi; kim de cimrilik yapar ve kendi kendine yettiğini zanneder,

Mustafa İslamoğlu

Her kim de cimrilik eder kendisini yeterli görürse

Sadık Türkmen

Cimrilik edip fakir fukaraya vermeyene, kendini yeterli derecede ihtiyaçsız görene ve

İlyas Yorulmaz

Ve fakat kim cimrilik etti ve kendini müstağni (hiçbir şeye muhtaç olmayan, zengin ve kendi kendine yeterli) gördü ise.

İmam İskender Ali Mihr