Mekke döneminde inmiştir. 34 âyettir. Sûre, adını 12. ve 13. âyetlerde anılan Hz. Lokmân’dan almıştır.


إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴿٨﴾


LOKMÂN SURESİ 8. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

inne ellezîne âmenû ve amilû es sâlihâti lehum cennâtun naîmi
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
inne muhakkak ki
ellezîne o kimseler, onlar
âmenû âmenû oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler
ve amilû es sâlihâti ve salih amel (nefs tezkiyesi) yaptılar
lehum onlar için
cennâtun cennetler
naîmi naîm (ni'metleri bol olan)

Muhakkak ki âmenû olanlar (Allah’a ulaşmayı dileyenler) ve salih amel (nefs tezkiyesi) yapanlar için naîm cennetleri vardır.

LOKMÂN SURESİ 8. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(8-9) Şüphesiz, iman edip salih amel işleyenler için içlerinde ebedî kalacakları Naîm cennetleri vardır. Allah, (bu konuda) gerçek bir vaadde bulunmuştur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Diyanet İşleri

Şüphe yok ki inananlarındır ve iyi işlerde bulunanlarındır Naîm cennetleri.

Abdulbaki Gölpınarlı

Şüphesiz, iman edip de güzel davranışlarda bulunanlar için, nimetleri bol cennetler vardır.

Adem Uğur

İman edip imanın gereğini uygulayanlara gelince, onlara Naîm cennetleri (Esmâ kuvvelerinin Rahıymî özellikleriyle yaşam) vardır.

Ahmed Hulusi

İman ederek, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçirenler, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak nimetin-ürünün bollaşmasını sağlayanlar, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olanlar, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işleyenler için nimetleri bol Cennetler vardır.

Ahmet Tekin

İman edip salih ameller işleyenler için ise nimetlerle dolu cennetler vardır.

Ahmet Varol

(Ancak) Gerçekten iman edip salih amellerde bulunanlar ise; onlar için nimetlerle donatılmış cennetler vardır.

Ali Bulaç

Fakat iman edip de salih ameller işliyenler, şüphesiz ki onlara, Na’îm cennetleri (nimetleri tükenmez cennetler) var.

Ali Fikri Yavuz

(8-9) Inanip yararli is isleyenler icin, Allah'in vadi geregince temelli kalacaklari nimet cennetleri vardir. O; gucludur, hakim'dir.

Bekir Sadak

Onlar ki, imân edip iyi-yararlı amellerde bulundular, şüphesiz onlar için nîmet cennetleri vardır.

Celal Yıldırım

(8-9) İnanıp yararlı iş işleyenler için, Allah'ın vadi gereğince temelli kalacakları nimet cennetleri vardır. O; güçlüdür, hakim'dir.

Diyanet İşleri (eski)

(8-9) Şüphesiz, iman edip de güzel davranışlarda bulunanlar için, içinde devamlı kalacakları ve nimetleri bol cennetler vardır. Bu, Allah'ın verdiği gerçek sözdür. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir.

Diyanet Vakfi

İnanıp erdemli davrananlar için nimet cennetleri vardır.

Edip Yüksel

Fakat iyman edib de iyi işler yapanlar, şübhesiz ki onlara naîm Cennetleri var

Elmalılı Hamdi Yazır

Fakat, iman edip de iyi işler yapanlar, şüphesiz onlara Naim cennetleri vardır,

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Fakat iman edip de salih amel işleyenlere gelince, onlar için nimet cennetleri vardır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

İnanıp yararlı iyi işler yapanlar için nimeti bol cennetler vardır.

Seyyid Kutub

(Ancak) Gerçekten inanıp salih amellerde bulunanlar ise; onlar için nimetlerle donatılmış cennetler vardır.

Gültekin Onan

(8-9) Hakıykat, îman edib de güzel güzel amel (ve hareket) lerde bulunanlar (yok mu?) Naıym cennetleri — kendileri içlerinde ebedî kalıcı olmak üzere — onlarındır. Bu, Allahın gerçek va'didir. O, yegâne gaalib, yegâne hüküm ve hikmet saahibidir.

Hasan Basri Çantay

Muhakkak ki îmân edip sâlih ameller işleyenler var ya, onlar için Naîm Cennetleri vardır.

Hayrat Neşriyat

İman edip salih amel işleyenlere; muhakkak ki Naim cennetleri vardır.

İbni Kesir

(Buna karşılık) iman edip doğru ve yararlı işler yapanlar mutluluk bahçelerine kavuşacaklar,

Muhammed Esed

Muhakkak o kimseler ki, imân ettiler ve sâlih sâlih amellerde bulundular, onlar için de Nimet cennetleri vardır.

Ömer Nasuhi Bilmen

İman edip de sâlih ameller işleyenlere Naîm cennetleri vardır.

Ömer Öngüt

İman edenler ve doğruları yapanlara gelince, onlar için de nimet cennetleri vardır.

Şaban Piriş

İman edip, güzel ve makbul işler yapanlara naim cennetleri vardır.

Suat Yıldırım

İnanan ve iyi işler yapanlara ni'meti bol cennetler vardır.

Süleyman Ateş

(Ancak) Gerçekten iman edip salih amellerde bulunanlar ise; onlar için de nimetlerle donatılmış cennetler vardır.

Tefhim-ul Kuran

İman eden ve güzel işler yapanlar için ise, nimetlerle dolu Cennetler vardır.

Ümit Şimşek

İman edip hayra ve barışa yönelik fiiller sergileyenlere gelince, onlar için nimetlerle dolu cennetler vardır.

Yaşar Nuri Öztürk

İnanan ve doğru dürüst işler yapanlara, nimeti bol cennetler vardır.

Abdullah Parlıyan

(8-9) İnanıp yararlı iş yapanları ise nimetlerle dolu, süreli olarak kalacakları cennetler bekliyor. Bu, Allah'ın gerçek bir vaadidir. O'nun gücü her şeye yeter; her işinde hikmet vardır.

Bayraktar Bayraklı

(Buna karşılık) inandıktan sonra doğru ve yararlı işler yapanlar nimetlerle dolu cennetlere kavuşacaklardır.

Cemal Külünkoğlu

(Ancak) Gerçekten iman edip salih amellerde bulunanlar (var ya), onlar için de nimetlerle donatılmış cennetler vardır.

Kadri Çelik

İman edip, imanları istikametinde doğru, sağlam, yerinde ve ıslaha yönelik işler yapanlara ise içlerinde nimetlerin kaynadığı cennetler vardır.

Ali Ünal

Şüphesiz, iman edip de güzel davranışlarda bulunanlar için, nimetleri bol cennetler vardır.

Harun Yıldırım

Bir de iman eden ve imanına uygun eylemler ortaya koyan kimseler var ki, her tür nimetle dolu olan cennetler onların olacak:

Mustafa İslamoğlu

Şüphesiz iman edenlere ve faydalı bir işi en iyi şekilde yapanlara nimet cennetleri vardır.

Sadık Türkmen

İman edip salih amel işleyenler için, nimet bahçeleri var.

İlyas Yorulmaz

Muhakkak ki âmenû olanlar (Allah’a ulaşmayı dileyenler) ve salih amel (nefs tezkiyesi) yapanlar için naîm cennetleri vardır.

İmam İskender Ali Mihr