Medine döneminde inmiştir. 120 âyettir. Sûre, adını 112. ve 114. âyetlerde yer alan “mâide” (sofra) kelimesinden almıştır.


قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَافِرِينَ ﴿١٠٢﴾


MÂİDE SURESİ 102. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

kad seele-hâ kavmun min kabli-kum summe asbahû bi- hâ kâfirîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
kad seele-hâ onu sormuştu
kavmun bir kavim, topluluk
min kabli-kum sizden önce
summe asbahû sonra oldular
bi- hâ onunla
kâfirîne kâfirler

Sizden önce de bir kavim onu sormuştu. Sonra onunla kâfir oldular.

MÂİDE SURESİ 102. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Sizden önceki bir millet o tür şeyleri sordu da sonra o yüzden kâfir oldu.

Diyanet İşleri

Sizden önce de bir kavim onları sordu da sonra kâfir oluverdi.

Abdulbaki Gölpınarlı

Sizden önce de bir toplum onları sormuş, sonra da bunları inkâr eder olmuştu.

Adem Uğur

Sizden önce de bir topluluk bunu sordu; (aldıkları cevapları hazmedememeleri yüzünden) hakikat bilgisini inkâr edenlerden oldular.

Ahmed Hulusi

Sizden öncekikavimler böyle şeyleri sordular da, verilen cevapların, vahyedilen hükümlerin gereğini yerine getirmeyip terk ederek kâfir durumuna düştüler.

Ahmet Tekin

Sizden önceki bir topluluk bunları sormuş sonra da onları inkar etmişlerdi.

Ahmet Varol

Sizden önce bir topluluk onu sormuştu da sonra kafirler olmuşlardı.

Ali Bulaç

Doğrusu, sizden önce bir kavim, öyle (lüzumsuz) şeyleri sordu da, sonra o yüzden kâfir oldular.

Ali Fikri Yavuz

Sizden once bir millet onlari sormustu, sonra da onlari inkar etmislerdi.

Bekir Sadak

Sizden önce bir millet de onları sormuştu, sonra da o yüzden kâfir olmuşlardı.

Celal Yıldırım

Sizden önce bir millet onları sormuştu, sonra da onları inkar etmişlerdi.

Diyanet İşleri (eski)

Sizden önce de bir toplum onları sormuş, sonra da bunları inkâr eder olmuştu.

Diyanet Vakfi

Sizden önce bir topluluk o tip soruları sordu da, o sorularından dolayı inkarcı oldular.

Edip Yüksel

Filvakı' öyle mes'eleleri sizden evvel bir kavm sordu da sonra o yüzden kâfir oldular

Elmalılı Hamdi Yazır

Nitekim, böyle meseleleri sizden evvel bir topluluk sordu da sonra bu yüzden kafir oldular.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Sizden önce gelen bir kavim bunları sormuştu da sonra inkâr etmişti.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Sizden önceki bir ümmet böyle konuları sordu, fakat sonra bunlar yüzünden kafir oldular.

Seyyid Kutub

Sizden önce bir topluluk onu sormuştu da sonra kafir olmuşlardı.

Gültekin Onan

Sizden evvel de bir kavm onları sordu da sonra o yüzden kâfirler oldular.

Hasan Basri Çantay

Doğrusu sizden önce bir kavim onları sormuştu (da), sonra (kendilerine verilen hükümleri kabûl etmeyip) o yüzden kâfir kimseler olmuşlardı.

Hayrat Neşriyat

Sizden önce bir kavim onları sormuştu da, sonra o sebeple kafirler olmuştu.

İbni Kesir

Sizden önceki insanlar da böyle sorular sormuş ve sonuçta hakikati inkara varmışlardı.

Muhammed Esed

Filvaki öyle şeyleri sizden evvel bir kavim sordu da sonra o sebeple kâfir oldular.

Ömer Nasuhi Bilmen

Sizden önce bir kavim de onları sormuştu, sonra da bu sebeple kâfir olmuşlardı.

Ömer Öngüt

Sizden önce gelen bir toplum onu sordu sonra da onu inkar ettiler.

Şaban Piriş

Sizden önce bir topluluk o kabîl şeyleri sormuş, sonra da onlar sebebiyle kâfir olmuşlardı.

Suat Yıldırım

Sizden önce gelen bir toplum da onları sormuştu da sonra onları tanımaz olmuşlardı.

Süleyman Ateş

Sizden önce bir topluluk onu sormuştu da sonra kâfirler olmuşlardı.

Tefhim-ul Kuran

Sizden önce bir topluluk böyle şeyleri sormuş, sonra da sordukları şeyler yüzünden kâfir olmuştu.

Ümit Şimşek

Sizden önceki bir toplum da onları sormuştu; sonra tutup hepsini inkâr ettiler.

Yaşar Nuri Öztürk

Sizden önceki insanlar da, böyle sorular sormuş ve sonuçta Allah'tan gelen gerçekleri, örtbas etmişlerdi.

Abdullah Parlıyan

Sizden önceki insanlar da böyle sorular sormuş ve sonuçta onları inkâr etmişlerdi.

Bayraktar Bayraklı

(Ey inananlar!) Sizden önceki bir toplum da böyle sorular sormuş ve sonuçta hakikati inkâr etmişti.

Cemal Külünkoğlu

Sizden önce gelen bir topluluk, onları sormuştu da sonra da onları inkâr ediciler olmuşlardı.

Kadri Çelik

Sizden önce bir topluluk o kabil şeyleri sorup durur ve peygamberlerinden olmadık isteklerde bulunurlardı da, sonra o sordukları meseleler kendilerine açıklanınca veya isteklerine cevap verilince yine de inanmamış, söylenilenleri yapmamış ve kâfir olmuşlardı.

Ali Ünal

Muhakkak ki sizden önce bir toplum onları sordu da sonra o yüzden onları inkâr eden kimseler oldular.

Harun Yıldırım

Sizden önceki insanlar da bu türden sorular sormuşlar, en sonunda hakkı inkara kadar varmışlardı.

Mustafa İslamoğlu

Sizden önceki bir millet o tür şeyleri sordu da, sonra (inanmadılar) o yüzden kâfir oldular. Allah (cahiliyet devrindeki âdet üzere) kulağı yarılıp salıverilen ve putlara adak yapılan develerle, putlar için kesilen erkek koyunların ve sırtı yüke haram kılınan develerin hiçbirini, meşru kılmamıştır. Fakat küfredenler, Allah’a yalan uydururlar. Onların çoğunun akılları ermez.

Sadık Türkmen

Sizden önceki topluluklarda bu şekilde sorular sormuş, sonra da inkarcı olmuşlardı.

İlyas Yorulmaz

Sizden önce de bir kavim onu sormuştu. Sonra onunla kâfir oldular.

İmam İskender Ali Mihr