Mekke döneminde inmiştir. 44 âyettir. Sûre, adını üçüncü âyetteki “el-Me’âric” kelimesinden almıştır. Me’âric, yükselme yolları demektir.


لِّلْكَافِرينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴿٢﴾


MEÂRİC SURESİ 2. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

li el kâfirîne leyse lehu dâfiun
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
li el kâfirîne kâfirler için
leyse yoktur
lehu onu
dâfiun def edecek kimse, bertaraf edecek, geri çevirecek

Kâfirler için, onu geri çevirecek kimse yoktur.

MEÂRİC SURESİ 2. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(1-3) Soran birisi, yükselme yollarının sahibi Allah tarafından kâfirlere kesinlikle inecek olan ve hiç kimsenin uzaklaştıramayacağı azabı sordu.

Diyanet İşleri

O azâbı ki kâfirlerin başından defedecek yok.

Abdulbaki Gölpınarlı

İnkârcılar için; ki onu savacak yoktur,

Adem Uğur

Hakikat bilgisini inkâr edenler içindir (azap olan ölüm)! Onu savacak yoktur.

Ahmed Hulusi

Kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirler, nankörler için, kimsenin geri çeviremeyeceği bir azap istedi.

Ahmet Tekin

Kâfirler için, onu engelleyecek yoktur.

Ahmet Varol

Kafirler için olan bu (azabı) geri çevirecek yoktur.

Ali Bulaç

Kâfirler için öyle bir azab ki, yoktur onu bir engelleyen.

Ali Fikri Yavuz

(1-3) Birisi, yuksek derecelere sahip olan Allah katindan, inkarcilara gelecek ve savunulmasi imkansiz olacak azabi soruyor.

Bekir Sadak

(1-2-3) Bir soran, yükselme yollarının ve basamaklarının sahibi Allah'tan kâfirlerin başına gelecek ve hiçbir kimsenin savamayacağı azabı soruyor.

Celal Yıldırım

(1-3) Birisi, yüksek derecelere sahip olan Allah katından, inkarcılara gelecek ve savunulması imkansız olacak azabı soruyor.

Diyanet İşleri (eski)

(1-3) Birisi, yükselme derecelerinin sahibi olan Allah katından inkârcılara gelecek olan ve hiç kimsenin savamayacağı azabı istedi!

Diyanet Vakfi

Onu inkarcılardan savacak kimse yoktur.

Edip Yüksel

Kâfirler için yok onu defi' edecek

Elmalılı Hamdi Yazır

Kafirler için yok onu engelleyecek.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Kâfirler için onu savacak yok.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Kafirlerin başına; ki onu savacak yoktur.

Seyyid Kutub

Kafirler için olan bu (azabı) geri çevirecek yoktur.

Gültekin Onan

(O) kâfirlere mahsusdur ki onu (kendilerinden) hiçbir önleyecek (defedebilecek) yokdur.

Hasan Basri Çantay

(O azab) kâfirler içindir ki onu (kendilerinden) def' edecek kimse yoktur.

Hayrat Neşriyat

O; kafirler içindir ve onu engelleyecek yoktur.

İbni Kesir

hakikati inkar edenlerin (başına). (Öyleyse, bil ki) hiçbir şey ona mani olamaz;

Muhammed Esed

(1-2) Bir talip, vaki olacak azabı taleb etti. Kâfirler için onu bertaraf edecek yoktur.

Ömer Nasuhi Bilmen

O, kâfirler içindir ve onu menedecek hiç kimse yoktur.

Ömer Öngüt

Kafirler için.. Onu önleyecek hiç kimse yoktur.

Şaban Piriş

O azap ki onu, kâfirlerden uzaklaştıracak hiçbir kuvvet yoktur.

Suat Yıldırım

Kâfirler için, ki onu savacak yoktur,

Süleyman Ateş

Kafirler için olan, bu (azabı) geri çevirecek kimse yoktur.

Tefhim-ul Kuran

Kâfirler için bir azap ki, onu önleyecek yoktur.

Ümit Şimşek

Küfre sapanlar içindir o. Yoktur onu savacak.

Yaşar Nuri Öztürk

Gerçekleri örtbas eden kâfirlerin başına. Öyleyse bil ki, hiçbir şey o azabı onlardan engelleyemez.

Abdullah Parlıyan

(1-3) Birisi, yükselme derecelerinin sahibi olan Allah'tan kâfirlere gelecek olan ve hiç kimsenin savaşamayacağı azabı sordu. [673][674]

Bayraktar Bayraklı

İnkârcılar için olan bu (azabı) geri çevirecek yoktur.

Cemal Külünkoğlu

Küfre sapanlar için olan bu (azabı), geri çevirecek kimse yoktur.

Kadri Çelik

O azap ki, onu kâfirlerden savacak hiçbir kuvvet yoktur.

Ali Ünal

Kâfirler için; onu önleyebilecek yoktur,

Harun Yıldırım

(ki o azap) inkar edenlere hastır, kimsenin ona (karşı) kendini savunmaya mecali yoktur.

Mustafa İslamoğlu

Inkârcılar içindir, onu önleyecek yoktur.

Sadık Türkmen

Gerçekleri inkâr edenler için meydana gelecek o azaba mani olacak hiçbir kimse yoktur.

İlyas Yorulmaz

Kâfirler için, onu geri çevirecek kimse yoktur.

İmam İskender Ali Mihr