Mekke döneminde inmiştir. 44 âyettir. Sûre, adını üçüncü âyetteki “el-Me’âric” kelimesinden almıştır. Me’âric, yükselme yolları demektir.


عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ﴿٣٧﴾


MEÂRİC SURESİ 37. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

an el yemîni ve an eş şimâli ızîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
an el yemîni sağ yandan
ve an eş şimâli ve sol yandan
ızîne dağınık topluluklar, bölükler, gruplar

Sağdan ve soldan dağınık gruplar halinde.

MEÂRİC SURESİ 37. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(36-37) Şimdi, inkâr edenlere ne oluyor ki, boyunlarını uzatarak (alay etmek için) sağdan soldan gruplar hâlinde sana doğru koşuyorlar?

Diyanet İşleri

Sağdan ve soldan parça parça ve bölük bölük.

Abdulbaki Gölpınarlı

Bölük bölük sağından ve solundan (gelip etrafını sarıyorlar).

Adem Uğur

Sağdan ve soldan bölük bölük!

Ahmed Hulusi

Sureti haktan görünerek, zayıf taraflarını araştırarak, ekipler halinde koşuşturuyorlar.

Ahmet Tekin

Sağdan ve soldan bölük bölük.

Ahmet Varol

Sağ yandan ve sol yandan bölükler halinde.

Ali Bulaç

Sağdan ve soldan bölük bölük...

Ali Fikri Yavuz

(36-37) Inkar edenlere ne oluyor, sana dogru sagdan soldan topluluklar halinde kosusuyorlar?

Bekir Sadak

(36-37) O inkâr edenlere ne oluyor ki, sağdan soldan bölük bölük boyunlarını uzatarak sana doğru koşuyorlar ?

Celal Yıldırım

(36-37) İnkar edenlere ne oluyor, sana doğru sağdan soldan topluluklar halinde koşuşuyorlar?

Diyanet İşleri (eski)

(36-37) (Resûlüm!) O kâfirlere ne oluyor ki, bölük bölük sağından ve solundan sana doğru koşuyorlar.

Diyanet Vakfi

Sağdan, soldan gruplar halinde...

Edip Yüksel

Sağdan ve soldan fırka fırka

Elmalılı Hamdi Yazır

Sağdan ve soldan bölük bölük.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Sağdan ve soldan bölük bölük.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Sağdan, soldan, ayrı ayrı gruplar halinde gelip etrafını sarıyorlar.

Seyyid Kutub

Sağ yandan ve sol yandan bölükler halinde.

Gültekin Onan

(36-37) Şimdi, o küfredenlere ne oluyor ki senin sağ (ın) dan, sol (un) dan halka halka hep gözlerini sana doğru dikib bakmakdadırlar.

Hasan Basri Çantay

(36-37) Öyle ise o inkâr edenlere ne oluyor ki, (onlar alay etmek üzere) ayrı ayrı fırkalar hâlinde, sağdan ve soldan sana doğru koşan kimselerdir.

Hayrat Neşriyat

Sağdan ve soldan halka halka olarak.

İbni Kesir

sağdan ve soldan kalabalıklar halinde (sana gelerek)?

Muhammed Esed

(36-37) Artık ne var o kâfir olanlara ki senin cihetine koşarlar. Dağınık fırkalar olarak sağdan ve soldan.

Ömer Nasuhi Bilmen

Sağdan ve soldan, ayrı ayrı gruplar halinde.

Ömer Öngüt

(36-37) Kafir olanlara ne oluyor ki; sağdan soldan, bölük pörçük uzaklaşıyorlar?

Şaban Piriş

(36-37) O kâfirlere ne oluyor ki, seninle alay etmek maksadıyla sağdan soldan dağınık gruplar halinde, boyunlarını uzatarak sana doğru koşuyorlar.

Suat Yıldırım

Sağdan, soldan, ayrı ayrı gruplar halinde (gelip etrafını sarıyorlar)?

Süleyman Ateş

Sağ yandan ve sol yandan bölükler halinde.

Tefhim-ul Kuran

Sağında, solunda bölük bölük oluyorlar?

Ümit Şimşek

Sağdan ve soldan parçalar halinde.

Yaşar Nuri Öztürk

Sağ yandan ve sol yandan bölükler halinde.

Abdullah Parlıyan

(36-37) O kâfirlere ne oluyor ki, grup grup sağından ve solundan sana doğru koşuyorlar!

Bayraktar Bayraklı

(36-37) Şimdi bu inkârcılara ne oluyor ki sağdan, soldan bölükler halinde sana doğru boyunlarını uzatarak koşuyorlar?

Cemal Külünkoğlu

Sağ yandan ve sol yandan gruplar halinde.

Kadri Çelik

Sağdan soldan gruplar halinde!

Ali Ünal

Sağdan ve soldan bölük bölük.

Harun Yıldırım

dağınık gruplar halinde bir sağa bir sola gezinip duruyorlar?

Mustafa İslamoğlu

Sağdan ve soldan bölük bölük!

Sadık Türkmen

Sağa sola koşturup duruyorlar.

İlyas Yorulmaz

Sağdan ve soldan dağınık gruplar halinde.

İmam İskender Ali Mihr