Mekke döneminde inmiştir. 44 âyettir. Sûre, adını üçüncü âyetteki “el-Me’âric” kelimesinden almıştır. Me’âric, yükselme yolları demektir.


تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿٤﴾


MEÂRİC SURESİ 4. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ta'rucu el melâiketu ve er rûhu ileyhi fî yevmin kâne mikdâru-hu hamsîne elfe senetin
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ta'rucu uruc eder, yükselir
el melâiketu melekler
ve er rûhu ve ruh
ileyhi ona
fî yevmin günde, gün içinde
kâne ... oldu, ...'dır
mikdâru-hu onun miktarı, süresi
hamsîne elli (50)
elfe bin (1000)
senetin sene

Melekler ve ruh, O’na, süresi elli bin yıl olan bir günde yükselir.

MEÂRİC SURESİ 4. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Melekler ve Ruh (Cebrail) ona süresi elli bin yıl olan bir günde yükselir.

Diyanet İşleri

Melekler ve Rûh, kendilerine emredilen yere çıkarlar bir günde ki miktarı elli bin yıldır.

Abdulbaki Gölpınarlı

Melekler ve Rûh (Cebrail), oraya, miktarı (dünya senesi ile) ellibin yıl olan bir günde yükselip çıkar.

Adem Uğur

Melekler ve ruh, miktarı (size) elli bin sene gibi olan bir süreç içinde urûc ederler (hakikatlerindeki Allâh'a ermek için yöneliş süreci) O'na.

Ahmed Hulusi

Melekler, ruh, büyük melekler, dünya ölçüsüyle, sizin hesaplarınıza göre elli bin yıl tutan bir günde O’nun huzuruna yükselerek çıkar.

Ahmet Tekin

Melekler ve Ruh (Cibril), süresi elli bin yıl olan bir günde O'na yükselir.

Ahmet Varol

Melekler ve Ruh (Cebrail), ona, süresi elli bin yıl olan bir günde çıkabilmektedir.

Ali Bulaç

(Bu makamların) her birine, melekler ve cebrâil, miktarı elli bin yıl olan, bir günde çıkar.

Ali Fikri Yavuz

Melekler ve Cebrail mikdari ellibin yil olan o derecelere bir gunde yukselirler.

Bekir Sadak

Melekler ve Ruh (Melek Cebrail veya çok büyük bir melek olan Ruh), miktarı elli bin yıl olan bir günde ona (o derecelere) yükselirler.

Celal Yıldırım

Melekler ve Cebrail o derecelere, miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselirler.

Diyanet İşleri (eski)

Melekler ve Rûh (Cebrail), oraya, miktarı (dünya senesi ile) ellibin yıl olan bir günde yükselip çıkar.

Diyanet Vakfi

Melekler ve ruh (vahiy/komutlar/Cebrail), elli bin yıla eşit bir gün içinde O'na yükselir.

Edip Yüksel

Ki ona Melâike ve Ruh uruc eder, bir günde ki mikdarı elli bin sene tutar

Elmalılı Hamdi Yazır

Melekler ve Ruh (Cebrail), süresi elli bin yıl tutan bir günde ona yükselip çıkarlar.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Melekler ve Ruh miktarı ellibin yıl süren bir gün içinde ona çıkar.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Melekler ve ruh, miktarı elli bin yıl süren bir gün içinde O'na yükselir.

Seyyid Kutub

Melekler ve Ruh (Cebrail), ona, süresi elli bin yıl olan bir günde çıkabilmektedir.

Gültekin Onan

Melekler de, Ruuh da oraya bir günde yükselib çıkar ki mesafesi (dünyâ seneleriyle) elli bin yıldır.

Hasan Basri Çantay

Melekler ve Rûh (Cebrâîl), mikdârı (sizce) elli bin sene olan bir günde O’na (arşına)çıkarlar.

Hayrat Neşriyat

Melekler de, ruh da miktarı ellibin yıl olan bir günde ona yükselip çıkarlar.

İbni Kesir

bütün melekler ve (insana bahşedilmiş olan) ilham O'na (bir günde) yükselir, uzunluğu elli bin yıl (gibi) süren bir günde.

Muhammed Esed

Melekler ve Rûh oraya bir günde çıkarlar ki, oranın mesafesi ellibin yıldır.

Ömer Nasuhi Bilmen

Melekler ve Ruh (Cebrail) oraya miktarı (dünya senesi ile) elli bin yıl olan bir günde yükselip çıkarlar.

Ömer Öngüt

Melekler ve Ruh (Cebrail) süresi elli bin yıl olan bir günde ona yükselirler.

Şaban Piriş

Melekler ve Rûh, O’nun Arş’ına; miktarı ellibin sene olan bir günde yükselirler.

Suat Yıldırım

Melekler ve Rûh, miktarı elli bin yıl süren bir gün içinde O'na çıkar.

Süleyman Ateş

Melekler ve ruh (Cebrail) O'nun huzuruna bir günde çıkarlar ki onun miktarı elli bin yıldır.

Tefhim-ul Kuran

Melekler ve Ruh elli bin sene uzunluğundaki bir günde Ona yükselir.

Ümit Şimşek

Melekler ve Rûh, miktarı ellibin yıl olan bir günde yükselirler O'na.

Yaşar Nuri Öztürk

Melekler ve Rûh adı da verilen Cibrîl yüce Allah'a ölçüsü dünya hesabıyla ellibin yıl olan bir günde yükselip çıkarlar.

Abdullah Parlıyan

Melekler ve Rûh ona miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselip çıkarlar.

Bayraktar Bayraklı

(Bu makamların) her birine, melekler ve Ruh (Cebrail), miktarı elli bin yıl olan bir günde çıkar.

Cemal Külünkoğlu

Melekler ve ruh, miktarı elli bin yıl süren bir gün içinde O'na yükselir.

Kadri Çelik

Ki, (bu basamaklar boyunca) melekler ve Ruh, elli bin yıl tutan bir günde O’na yükselirler.

Ali Ünal

Melekler ve Ruh, ona miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselir.

Harun Yıldırım

Bütün melaike, ruh ile birlikte, süresi (dünyaya göre) elli bin yıl olan bir günde O'na yükselir.

Mustafa İslamoğlu

Melekler ve Ruh, O’nun huzuruna miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselirler!

Sadık Türkmen

Melekler ve Ruh (vahiy meleği Cibril) miktarı elli bin yıl kadar olan bir günde, O'nun makamına çıkarlar.

İlyas Yorulmaz

Melekler ve ruh, O’na, süresi elli bin yıl olan bir günde yükselir.

İmam İskender Ali Mihr