Mekke döneminde inmiştir. 98 âyettir. Bazı tefsir bilginlerine göre 58 ve 71. âyetler Medine döneminde inmiştir. Sûre, Meryem’in, oğlu İsa’yı nasıl dünyaya getirdiğini anlattığı için bu adla anılmıştır.


ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ﴿٢﴾


MERYEM SURESİ 2. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

zikru rahmeti rabbi-ke abde-hu zekeriyyâ
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
zikru rahmeti rahmetin zikri
rabbi-ke senin Rabbin
abde-hu onun kulu
zekeriyyâ Zekeriya

(Bu sure), senin Rabbinin, kulu Zekeriya (A.S)’a rahmetinin zikridir (kıssasıdır).

MERYEM SURESİ 2. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Bu, Rabbinin, Zekeriya kuluna olan merhametinin anılmasıdır.

Diyanet İşleri

Bu, kulu Zekeriyya'ya Rabbinin rahmetini anıştır.

Abdulbaki Gölpınarlı

(Bu,) Rabbinin, Zekeriyya kuluna rahmetinin anılmasıdır.

Adem Uğur

Rabbinin, kulu Zekeriyya'ya rahmetini hatırla (zikret).

Ahmed Hulusi

Bu, Rabbini ilâh tanıyan, candan müslüman olarak Rabbine bağlanan, saygılı kulu Zekeriyyâ’yı Rabbinin rahmetine mazhar ettiğinin anlatıldığı bir sûredir.

Ahmet Tekin

Bu, Rabbinin kulu Zekeriya'ya rahmetinin zikridir.

Ahmet Varol

(Bu,) Rabbinin, kulu Zekeriya'ya rahmetinin zikridir.

Ali Bulaç

Bu sana okuyacağımız âyetler, Rabbinin kulu Zekeriyya’ya olan rahmetini bir anıştır.

Ali Fikri Yavuz

Bu, Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan rahmetini anmadir.

Bekir Sadak

Bu, Rabbın rahmetini kulu Zekeriyyâ'ya artmasıdır.

Celal Yıldırım

Bu, Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan rahmetini anmadır.

Diyanet İşleri (eski)

(Bu,) Rabbinin, Zekeriyya kuluna rahmetinin anılmasıdır.

Diyanet Vakfi

Bu, Rabbinin, kulu Zekeriyya'ya olan rahmetini anıştır.

Edip Yüksel

Rabbının rahmetini bir anış Zekerriya kuluna

Elmalılı Hamdi Yazır

Bu, Rabbinin Zekeriyya kuluna olan rahmetini, bir anıştır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Bu, Rabbinin, kulu Zekeriyya'ya olan rahmetini anmadır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Bu ayetlerde Rabbinin, kulu Zekeriyya'ya yönelik rahmeti anlatılıyor.

Seyyid Kutub

(Bu,) rabbinin, kulu Zekeriya'ya rahmetinin zikridir.

Gültekin Onan

(Bu), kulu Zekeriyyâye Rabbinin rahmetini anışdır.

Hasan Basri Çantay

(Bu okunacak olan âyetler) Rabbinin, kulu Zekeriyyâ’ya olan rahmetinin anılmasıdır.

Hayrat Neşriyat

Rabbının, kulu Zekeriyya'ya rahmetinin zikri.

İbni Kesir

Kulu Zekeriya'ya Rabbinin bahşettiği rahmeti dile getiren bir anma(dır), bu:

Muhammed Esed

(Bu) Rabbin rahmetiyle kulu Zekeriya'yı anmasıdır.

Ömer Nasuhi Bilmen

Bu, Zekeriyâ kuluna Rabbinin rahmetini bir anıştır.

Ömer Öngüt

Rabbinin, kulu Zekeriyya’ya rahmetinin zikridir.

Şaban Piriş

Bu, Senin Rabbinin, kulu Zekeriyya’ya olan lütuf ve ihsanının anlatımıdır.

Suat Yıldırım

Bu, Rabbinin, kulu Zekeriyyâ'ya rahmetini anıştır.

Süleyman Ateş

(Bu,) Rabbinin kulu Zekeriya'ya rahmetinin zikridir.

Tefhim-ul Kuran

Rabbinin, kulu Zekeriya'ya rahmetinin yâdıdır.

Ümit Şimşek

Rabbinin rahmetinin, Zekeriyya kuluna anılışıdır bu...

Yaşar Nuri Öztürk

Bu anlatılacak olaylar, kulu Zekeriyya'ya Rabbinin bahşettiği rahmeti, dile getiren bir hatırlatmadır.

Abdullah Parlıyan

Bu, Rabbinin, kulu Zekeriyyâ'ya olan rahmetini hatırlatmadır.[306]

Bayraktar Bayraklı

Bu (ayetlerde) Rabbinin, kulu Zekeriya'ya yönelik rahmeti anlatılıyor.

Cemal Külünkoğlu

(Bu,) Rabbinin, kulu Zekeriya'ya rahmetinin zikridir.

Kadri Çelik

Bu, senin Rabbinin, kulu Zekeriya’ya olan lütf u ihsanına dair bir bahistir:

Ali Ünal

Rabbinin, kulu Zekeriyya’yı rahmetle anışıdır.

Harun Yıldırım

Kulu Zekeriyya'ya, Rabbinin rahmetinin anısına...

Mustafa İslamoğlu

(bu); rabbinin, kulu Zekeriya’ya rahmetini anıştır.

Sadık Türkmen

(Bu kıssa) Rabbinin kulu Zekeriya yı rahmetiyle anmasıdır.

İlyas Yorulmaz

(Bu sure), senin Rabbinin, kulu Zekeriya (A.S)’a rahmetinin zikridir (kıssasıdır).

İmam İskender Ali Mihr