Mekke döneminde inmiştir. 98 âyettir. Bazı tefsir bilginlerine göre 58 ve 71. âyetler Medine döneminde inmiştir. Sûre, Meryem’in, oğlu İsa’yı nasıl dünyaya getirdiğini anlattığı için bu adla anılmıştır.


ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٣٤﴾


MERYEM SURESİ 34. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

zâlike isâbnu meryeme kavle el hakkı ellezî fî-hi yemterûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
zâlike işte bu
isâbnu meryeme Meryemoğlu İsa
kavle el hakkı Hakk'ın sözü
ellezî ki o
fî-hi onun hakkında
yemterûne şüphe ediyorlar

İşte bu Meryemoğlu İsa. (O), Hakk’ın sözü’dür ki; O’nun hakkında şüphe ediyorlar.

MERYEM SURESİ 34. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Hakkında şüpheye düştükleri hak söze göre Meryem oğlu İsa işte budur.

Diyanet İşleri

İşte budur Meryemoğlu İsâ. Onların şüpheye düştükleri şey hakkında gerçek söz, budur.

Abdulbaki Gölpınarlı

İşte, hakkında şüphe ettikleri Meryem oğlu İsa -hak söz olarak- budur.

Adem Uğur

İşte İsa, Meryemoğlu. . . Hakkında şüpheye düştükleri gerçek!

Ahmed Hulusi

İşte hakkında, yahudilerin ve hristiyanların şüpheye düşerek boş yere tartıştıkları, Meryem oğlu Îsâ’ya dair hak söz, Allah’ın sözü budur.

Ahmet Tekin

İşte hakkında şüpheye düştükleri Meryem oğlu İsa hak söze göre budur.

Ahmet Varol

İşte Meryem oğlu İsa; hakkında kuşkuya düştükleri "Hak Söz".

Ali Bulaç

İşte hakkında (Yahudilerle Hristiyanların) ihtilâf edip durdukları Meryem oğlu İsâ’ya dair Allah sözü budur.

Ali Fikri Yavuz

ste hakkinda supheye dustukleri Meryem oglu sa gercek soze gore budur.

Bekir Sadak

İşte hakkında şüpheye düştükleri Meryem oğlu İsâ, gerçek (yanıyla ve yönüyle) budur. (Veya O, hakkın kelimesidir, kün emriyle vücut bulmuştur).

Celal Yıldırım

İşte hakkında şüpheye düştükleri Meryem oğlu İsa gerçek söze göre budur.

Diyanet İşleri (eski)

İşte, hakkında şüphe ettikleri Meryem oğlu İsa -hak söz olarak- budur.

Diyanet Vakfi

İşte, Meryem oğlu İsa böyleydi. Hakkında kuşkuya düştükleri konunun gerçeği budur.

Edip Yüksel

İşte hakkında niza edip durdukları İsâ ibn Meryem hak sözü olarak budur

Elmalılı Hamdi Yazır

İşte hakkında tartışıp durdukları Meryem oğlu İsa. Hak sözü olarak budur!

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

İşte hakkında (yahudilerle hıristiyanların) ihtilaf edip durdukları Meryemoğlu İsa'ya dair Allah'ın sözü budur.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

İşte «gerçek söz» e göre Meryemoğlu İsa budur, oysa insanlar bu gerçek sözü kuşku ile karşılıyorlar.

Seyyid Kutub

İşte Meryem oğlu İsa; hakkında kuşkuya düştükleri "Hak Söz".

Gültekin Onan

İşte hakkında şek (ve ihtilâf) etmekde oldukları Meryem oğlu îsâ Hak kavlince budur.

Hasan Basri Çantay

(Ey Resûlüm!) (Ehl-i kitâbın,) hakkında şübhe edegeldikleri Meryemoğlu Îsâ, gerçek söz olarak işte budur!

Hayrat Neşriyat

İşte hakkında şüpheye düştükleri Meryem oğlu İsa, hak söze göre budur.

İbni Kesir

Meryem oğlu İsa hakkında, üzerinde öylesine derin bir anlaşmazlığa düştükleri doğru açıklama işte budur.

Muhammed Esed

(34-35) İşte hak olan kavle göre bu, kendisinde ihtilâfta bulundukları Meryem'in oğlu İsâ'dır. Allah için asla tasavvur olunamaz ki, kendisi için bir çocuk edinmiş olsun. O münezzehtir, hangi bir şeyi (vücûda getirmek) dileyince ona ancak «Ol!» der, o da hemen oluverir.

Ömer Nasuhi Bilmen

İşte hakkında şüpheye düştükleri Meryem oğlu İsa, gerçek söze göre budur.

Ömer Öngüt

İşte Meryemoğlu İsa! Hakkında şüphe ettikleri kimsenin gerçek sözü.

Şaban Piriş

İşte hakkında şüphe ve tartışmalara girdikleri Meryem oğlu Îsa konusunda gerçeğin ta kendisi olan Allah’ın sözü budur.

Suat Yıldırım

İşte Meryem oğlu Îsâ. Şüphe edip ayrılığa düştükleri şey, "gerçek söz"e göre budur.

Süleyman Ateş

İşte Meryem oğlu İsa; hakkında kuşkuya düştükleri «Hak Söz».

Tefhim-ul Kuran

İşte Meryem oğlu İsa budur. Hakkında anlaşmazlığa düştükleri sözün doğrusu da böyledir.

Ümit Şimşek

İşte Meryem'in oğlu İsa budur! Hakkında kuşku ve çelişmeye düştükleri şeyin doğrusu bu sözdür.

Yaşar Nuri Öztürk

İşte budur Meryem oğlu İsa, onların şüpheye düştükleri şey hakkında, gerçek söz budur.

Abdullah Parlıyan

İşte, hakkında şüphe ettikleri Meryem oğlu Îsâ, hak söz olarak budur.

Bayraktar Bayraklı

İşte hakkında şüphe ve tartışmalara girdikleri Meryem oğlu İsa konusunda (Allah'ın) gerçek olan sözü budur.

Cemal Külünkoğlu

İşte Meryem oğlu İsa! Hakkında kuşkuya düştükleri hak söz!

Kadri Çelik

İşte, hakkında (Yahudilerin ve Hıristiyanların) şüpheye düşüp tartışageldikleri Meryem oğlu İsa ile ilgili hak söz budur.

Ali Ünal

İşte, hakkında şüphe ettikleri Meryem oğlu İsa hak söz olarak budur.

Harun Yıldırım

İşte budur Meryem oğlu İsa; çekişip durdukları konuda söylenecek tek gerçek söz de (budur)!

Mustafa İslamoğlu

Işte, meryem OĞLU İsa! Hakkında ayrılığa düştükleri konunun gerçeği budur!

Sadık Türkmen

Meryem'in oğlu İsa hakkında şüphe duyanlar için, gerçek doğru olan sözler işte budur.

İlyas Yorulmaz

İşte bu Meryemoğlu İsa. (O), Hakk’ın sözü’dür ki; O’nun hakkında şüphe ediyorlar.

İmam İskender Ali Mihr