Mekke döneminde inmiştir. 98 âyettir. Bazı tefsir bilginlerine göre 58 ve 71. âyetler Medine döneminde inmiştir. Sûre, Meryem’in, oğlu İsa’yı nasıl dünyaya getirdiğini anlattığı için bu adla anılmıştır.


وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا ﴿٧٤﴾


MERYEM SURESİ 74. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve kem ehleknâ kable-hum min karnin hum ahsenu esâsen ve ri'yen
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve kem ve nice, ne kadar, ne çok
ehleknâ helâk ettik
kable-hum onlardan önce
min karnin asırlar, nesiller
hum onlar
ahsenu en güzel, daha güzel
esâsen çok mal
ve ri'yen ve gösteriş, görünüş

Onlardan önce, mal ve görünüş bakımından daha güzel nice nesiller helâk ettik.

MERYEM SURESİ 74. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Biz onlardan önce, mal mülk ve görünümü daha güzel olan nice nesilleri helâk ettik.

Diyanet İşleri

Onlardan önce nice ümmetler helâk ettik ki mal bakımından da daha güzel mallara sahipti onlar, gösteriş bakımından da.

Abdulbaki Gölpınarlı

Onlardan önce de, eşya ve görünüş bakımından daha güzel olan nice nesiller helâk ettik.

Adem Uğur

Onlardan önce, nice nesilleri helâk ettik ki, onlar zenginlik ve görünüş itibarıyla daha iyiydiler.

Ahmed Hulusi

Onlardan önce de, daha varlıklı, daha gösterişli nice nesilleri helâk ettik.

Ahmet Tekin

Onlardan önce nice nesilleri helâk ettik ki, onlar eşya ve gösterişce daha güzeldiler!

Ahmet Varol

Onlardan önce nice insan nesillerini yıkıma uğrattık, onlar mal (giyim, kuşam ve tefriş) bakımından da, gösteriş bakımından da daha güzeldiler.

Ali Bulaç

Halbuki biz, kendilerinden evvel, mal ve gösterişçe daha güzel nice asırlar halkını helâk etmişiz.

Ali Fikri Yavuz

Onlardan once nice nesilleri yok ettik ki, onlar varlikca ve gosterisce bunlardan daha ustunduler.

Bekir Sadak

Oysa onlardan önce nice nesilleri yok ettik ki malca da, gösterişçe de daha (güçlü ve) güzel idiler.

Celal Yıldırım

Onlardan önce nice nesilleri yok ettik ki, onlar varlıkça ve gösterişçe bunlardan daha üstündüler.

Diyanet İşleri (eski)

Onlardan önce de, eşya ve görünüş bakımından daha güzel olan nice nesiller helâk ettik.

Diyanet Vakfi

Onlardan önce, daha varlıklı ve daha gösterişli nice nesilleri yok ettik.

Edip Yüksel

Halbuki biz kendilerinden evvel meta' ve manzaraca daha güzel nice karınlar helâk etmişiz

Elmalılı Hamdi Yazır

Oysa Biz, kendilerinden önce mal ve görünüm bakımından daha güzel nice kuşakları helak etmişiz.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Halbuki biz, kendilerinden evvel, mal ve gösterişce daha güzel nice asırlar halkını helak etmişizdir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Oysa biz eski dönemlerde onlardan daha varlıklı ve daha gösterişli nice kuşakları yokettik.

Seyyid Kutub

Onlardan önce nice insan nesillerini yıkıma uğrattık, onlar mal (giyim kuşam ve tefriş) bakımından da, gösteriş bakımından da daha güzeldiler.

Gültekin Onan

Biz onlardan evvel nice asır (lar halkını) helak etdik ki onlar mal ve metâ'ca da, gösterişce de daha güzeldiler.

Hasan Basri Çantay

Hâlbuki onlardan önce nice nesilleri helâk etmişizdir ki, onlar eşyâca ve gösterişçe daha güzeldiler.

Hayrat Neşriyat

Onlardan önce nice nesilleri yok ettik ki, varlıkça ve gösterişçe bunlardan çok daha üstündüler.

İbni Kesir

Oysa, Biz onlardan önce gelip geçen nice kuşakları helak ettik; öyle ki, onlar dünyevi güç ve dış görünüş olarak berikilerden daha üstündüler!

Muhammed Esed

Halbuki, Biz onlardan evvel nice asırlar (ahalisini) helâk ettik ki, onlar eşyaca ve manzara itibariyle daha güzel idiler.

Ömer Nasuhi Bilmen

Halbuki biz bunlardan önce, malca ve gösteriş bakımından güzel olan nice nesiller helâk ettik.

Ömer Öngüt

Onlardan önce nice nesilleri helak etmiştik, onların malları ve görünüşleri daha güzeldi.

Şaban Piriş

Halbuki Biz onlardan önce, gerek mal ve eşyaları, gerek gösterişleri daha güzel durumda olan öyle nesiller helâk ettik ki saymaya gelmez.

Suat Yıldırım

Onlardan önce nice nesiller helâk ettik ki onlar eşyaca ve gösterişce daha güzeldi.

Süleyman Ateş

Onlardan önce nice insan kuşaklarını yıkıma uğrattık, onlar mal (giyim, kuşam ve tefriş) bakımından da, gösteriş bakımından da daha güzeldiler.

Tefhim-ul Kuran

Oysa Biz onlardan önce serveti ve görüntüsü daha güzel nice nesilleri helâk ettik.

Ümit Şimşek

Onlardan önce nice kuşaklar helak ettik ki, malca ve manzaraca daha alımlıydılar.

Yaşar Nuri Öztürk

Onlardan önce gelip geçen nice toplulukları helak ettik. Öyle ki, onlar dünyevi güç ve gösterişce, sonrakilerden daha üstün idiler.

Abdullah Parlıyan

Oysa, biz onlardan önce gelip geçen, onlardan daha güçlü ve dış görünüş olarak onlardan daha üstün olan nice nesilleri helâk ettik.

Bayraktar Bayraklı

Onlardan önce serveti ve görüntüsü daha güzel nice nesilleri helâk ettik.

Cemal Külünkoğlu

Onlardan önce de servet ve görünüm bakımından daha güzel olan nice nesiller helâk ettik.

Kadri Çelik

Oysa Biz, onlardan önce eşyası ve malları daha çok, topluluk olarak daha gösterişli nice nesilleri helâk ettik.

Ali Ünal

Onlardan önce de, eşya ve görünüş bakımından daha güzel olan nice nesiller helâk ettik.

Harun Yıldırım

Halbuki Biz onlardan önce de nice uygarlıkları helake uğrattık; onlar varlık ve görkem açısından daha öndeydiler.

Mustafa İslamoğlu

Onlardan önce nice kuşakları helâk ettik. Onlar eşyaca ve gösterişçe daha alımlıydılar!

Sadık Türkmen

Onlardan önce, daha güçlü ve daha üstün nice kasabaları helak etmiştik.

İlyas Yorulmaz

Onlardan önce, mal ve görünüş bakımından daha güzel nice nesiller helâk ettik.

İmam İskender Ali Mihr