Mekke döneminde inmiştir. 98 âyettir. Bazı tefsir bilginlerine göre 58 ve 71. âyetler Medine döneminde inmiştir. Sûre, Meryem’in, oğlu İsa’yı nasıl dünyaya getirdiğini anlattığı için bu adla anılmıştır.


أَاطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿٧٨﴾


MERYEM SURESİ 78. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ettalaa (e ıttalaa) el gaybe emittehaze (em ittehaze) inde er rahmâni ahden
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ettalaa (e ıttalaa) muttali mi oldu, görüp bildi mi
el gaybe gayba, bilinmeyene
emittehaze (em ittehaze) veya, yoksa ... mı edindi (yaptı, aldı)?
inde er rahmâni Rahmân'ın katında
ahden ahd

O, gayba muttali mi oldu (o, gaybı görüp bildi mi, vakıf mı oldu)? Yoksa Rahmân’ın indinde (huzurunda) bir ahd mi aldı?

MERYEM SURESİ 78. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Gaybı mı görüp bilmiş, yoksa Rahmân’dan bir söz mü almış?

Diyanet İşleri

Gizli olan bir şeyi mi anlamış, yoksa rahmandan bir söz mü almış?

Abdulbaki Gölpınarlı

O, gaybı mı bildi, yoksa Allah'ın katından bir söz mü aldı?

Adem Uğur

Gayba ait bilgisi mi oldu yoksa Rahman'ın indînde bir söz mü edindi?

Ahmed Hulusi

O, bilgi alanı ötesine, gayba mı vâkıf oldu, yoksa Rahmet sahibi Rahman olan Allah katından bir söz, bir taahhüt mü aldı?

Ahmet Tekin

Gaybden haberdar mı oldu yoksa Rahman'ın katından bir ahid mi aldı?

Ahmet Varol

O, gayba mı tanık oldu, yoksa Rahman (olan Allah)ın katında(n) bir ahid mi aldı?

Ali Bulaç

O, gayba muttali mi olmuş, yoksa Rahman’ın huzurunda bir söz mü almış?

Ali Fikri Yavuz

O gorulmeyeni mi biliyor, yoksa Rahman katindan bir soz mu almistir?

Bekir Sadak

Gaybı mı biliyor, yoksa Rahmân'ın katından bir söz mü almıştır?

Celal Yıldırım

O görülmeyeni mi biliyor, yoksa Rahman katından bir söz mü almıştır?

Diyanet İşleri (eski)

O, gaybı mı bildi, yoksa Allah'ın katından bir söz mü aldı?

Diyanet Vakfi

Geleceğin bilgisine mi sahip oldu? Yoksa Rahman'dan bir söz mü aldı?

Edip Yüksel

Gaybe muttali' mi olmuş? Yoksa rahmanın huzurunda bir ahid mi almış?

Elmalılı Hamdi Yazır

O, gayba vakıf mı olmuş yoksa esirgemesi çok olan Allah'ın katında bir söz mü almış?

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

O (kâfir), gaybı mı bildi? Yoksa Rahmân (olan Allah) katından bir söz mü aldı?

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Gaybın bilgisi mi önüne açıldı, yoksa rahmeti bol olan Allah'dan kesin söz mü aldı?

Seyyid Kutub

O, gayba mı tanık oldu, yoksa Rahmanın katında(n) bir ahid mi aldı?

Gültekin Onan

O, gayba mı vaakıf, yoksa çok esirgeyici (Allah) nezdinde bir ahid mi edinmiş?

Hasan Basri Çantay

(O,) gayba mı muttali' oldu (onu bildi), yoksa Rahmân’ın katından bir söz mü aldı?

Hayrat Neşriyat

O, görülmeyeni mi biliyor yoksa Rahman katından bir söz mü almış?

İbni Kesir

Yoksa o beşeri algı ve tasavvurların ulaşamayacağı bir görüş alanına mı erişti; yahut sınırsız rahmet Sahibi'yle bir sözleşme mi yaptı?

Muhammed Esed

Gayba vakıf mı olmuş, yoksa Rahmân'ın nezdinde bir ahd mi edinmiş?

Ömer Nasuhi Bilmen

O gaybı mı biliyor, yoksa Rahman'ın katından bir söz mü almıştır?

Ömer Öngüt

O gaybı mı biliyor, yoksa Rahman’dan bir söz mü almış?

Şaban Piriş

Ne o, bu adam gaybı öğrenmenin yolunu mu buldu, yoksa Rahman’dan kesin bir söz mü aldı?

Suat Yıldırım

Gaybe mi çık(ıp bak)tı, yoksa Rahmân'ın huzûrunda bir söz mü aldı (Allâh ile bir andlaşma mı yaptı)?

Süleyman Ateş

O, gayba mı tanık oldu, yoksa Rahman (olan Allah) ın katında(n) bir ahid mi aldı?

Tefhim-ul Kuran

O gayba mı ulaştı, yoksa Rahmân'dan bir söz mü aldı?

Ümit Şimşek

Bu adam gaybı mı öğrendi, yoksa Rahman katında bir söz mü aldı?

Yaşar Nuri Öztürk

O gizlediğimiz ve kimsenin bilmediklerini mi biliyor? Yoksa rahmeti sınırsız olan Rahman'la bir sözleşme mi yaptı?

Abdullah Parlıyan

O kişi gaybı mı bildi, yoksa Allah'ın katından bir söz mü aldı?

Bayraktar Bayraklı

Yoksa o beşeri algı ve tasavvurların ulaşamayacağı bir görüş alanına mı girdi? Yahut sınırsız rahmet sahibi (olan Allah) ile bir sözleşme mi yaptı?

Cemal Külünkoğlu

O, gayba mı tanık oldu, yoksa Rahman'ın katından bir ahit mi aldı?

Kadri Çelik

Yoksa o, gaybı öğrenmenin yolunu buldu veya Rahmân’la yapılmış bir sözleşmesi mi var da (böyle diyor)?

Ali Ünal

O, gaybı mı bildi, yoksa Allah'ın katından bir söz mü aldı?

Harun Yıldırım

o, kendisine gaybın sırlarının açıldığını mı düşünüyor; yoksa O rahmet kaynağının katında (muteber olan) bir sözleşme mi yaptı?

Mustafa İslamoğlu

O gayba mı tanık oldu veya Rahmân’ın katından bir söz mü aldı?

Sadık Türkmen

Yoksa o bilinmeyenleri (gaybı) öğrenmenin yollarını mı öğrendi, veya Rahman dan bir söz mü aldı?

İlyas Yorulmaz

O, gayba muttali mi oldu (o, gaybı görüp bildi mi, vakıf mı oldu)? Yoksa Rahmân’ın indinde (huzurunda) bir ahd mi aldı?

İmam İskender Ali Mihr