Mekke döneminde inmiştir. 98 âyettir. Bazı tefsir bilginlerine göre 58 ve 71. âyetler Medine döneminde inmiştir. Sûre, Meryem’in, oğlu İsa’yı nasıl dünyaya getirdiğini anlattığı için bu adla anılmıştır.


لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿٨٧﴾


MERYEM SURESİ 87. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

lâ yemlikûne eş şefâate illâ men ittehaze inde er rahmâni ahden
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
lâ yemlikûne malik olmayacaklar, olamazlar, güçleri yetmeyecek
eş şefâate şefaat
illâ men ...'den başka, ancak kim, kişi, kimse
ittehaze edindi, yaptı
inde er rahmâni Rahmân'ın indinde (katında)
ahden ahd yaptı, ahd aldı

Rahmân’ın indinde, ahd ittihaz edenlerden (Allah’tan ahd alanlardan) başkası şefaate malik olamaz.

MERYEM SURESİ 87. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Rahmân’ın katında söz almış olanlardan başkaları şefaat hakkına sahip olmayacaklardır.

Diyanet İşleri

Rahmandan ahd almış olanlardan başkaları şefaat de edemez.

Abdulbaki Gölpınarlı

O gün Rahmân (olan Allah)'ın nezdinde söz ve izin alandan başkalarının şefâata güçleri yetmeyecektir.

Adem Uğur

Rahman'ın indînde ahd edinmiş (hakikati olan bir kısım Esmâ kuvveleri kendinden açığa çıkmış) olandan başkası, şefaat edemeyecek!

Ahmed Hulusi

Rahmet sahibi Rahman olan Allah katında imanları ile, İslâm’daki sadakatleri ile, rızâyı ilâhîye mazhar olan amelleri ile taahhüt alanların, söz alanların dışında kimse şefaatten nasiplenemiyecek.

Ahmet Tekin

Rahman'ın katında bir ahid almış olanların dışındakiler şefaat hakkına sahip olamazlar.

Ahmet Varol

Rahmanın katında ahid almışların dışında (onlar) şefaate malik olmayacaklardır.

Ali Bulaç

Rahman’ın katında bir ahd (iman edip söz ve izin) almış olan kimseden başkaları şefaat etmeye sahip olamıyacaklardır.

Ali Fikri Yavuz

Rahman'in katinda bir ahd almis olandan baskasi asla sefaatte bulunamiyacaktir.

Bekir Sadak

Rahmân'ın yanında bir söz almış olandan başkası şefaate yetkili olmayacak..

Celal Yıldırım

Rahman'ın katında bir ahd almış olandan başkası asla şefaatte bulunamıyacaktır.

Diyanet İşleri (eski)

(85-87) Takvâ sahiplerini heyet halinde çok merhametli olan Allah'ın huzurunda topladığımız, günahkârları da susuz olarak cehenneme sürdüğümüz gün, Rahmân nezdinde söz ve izin alandan başkalarının şefâata güçleri yetmeyecektir.

Diyanet Vakfi

Rahman'ın yanında söz almış olanlardan başkası şefaat (aracılık) edemez.

Edip Yüksel

Rahmanın nezdinde bir ahd almış olan kimseden başkaları şefaate malik olamıyacaklar

Elmalılı Hamdi Yazır

Rahman'ın katında bir söz almış olan kimseden başkaları şefaat etme hakkına sahip olamayacaklardır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

(O gün) Rahmân (olan Allah)'ın katında bir ahd almış olan kimseden başkaları şefaat etme hakkına sahip olamayacaklardır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Allah'ın bu yolda yetki verdiği kimseler dışında hiç kimse bir başkasına aracılık, şefaat edemez.

Seyyid Kutub

Rahmanın katında ahid almışların dışında (onlar) şefaate malik olmayacaklardır.

Gültekin Onan

Çok esirgeyici (Allahın) nezdinde ahd edinmiş olanlardan başkaları şefaat (hakkına) mâlik olmayacaklardır.

Hasan Basri Çantay

(O gün,) Rahmân’ın katında söz (izin) almış olanlardan başkası şefâat (hakkın)a sâhib olmayacaktır.

Hayrat Neşriyat

Rahman'ın katında, ahid almış olanlardan başkası asla şefaatta bulunamayacaktır.

İbni Kesir

(bu Günde, hayattayken) O sınırsız rahmet Sahibi'yle bir bağ, bir bağlantı içine girmiş olmadıkça kimse şefaatten pay alamayacaktır.

Muhammed Esed

Şefaate mâlik olamayacaklardır, ancak Rahmân'ın nezdinde bir ahd alan müstesna.

Ömer Nasuhi Bilmen

Rahman'ın huzurunda söz ve izin alandan başkasının şefaata gücü yetmez (izin verilmez).

Ömer Öngüt

Rahman’ın katında bir söz almış olandan başka hiç bir kimse şefaat edemez.

Şaban Piriş

Rahman’ın huzurunda, söz almış olanlar dışında hiç kimse şefaat edemeyecek.

Suat Yıldırım

Yalnız Rahmân'ın huzûrunda söz almış olanlardan başkaları şefâ'at edemezler.

Süleyman Ateş

Rahmanın katında ahid almışların dışında (onlar) şefaate malik olamayacaklardır.

Tefhim-ul Kuran

Rahmân'dan bir söz almış olanlar dışında hiç kimsenin o gün şefaat yetkisi olmaz.

Ümit Şimşek

Rahman katında söz almış olandan başkaları şefaat imkânı bulamazlar.

Yaşar Nuri Öztürk

Sınırsız rahmet sahibi Rahman olan Allah katında söz ve izin alandan başkasının şefaate gücü yetmez.

Abdullah Parlıyan

O gün, Rahmân'ın katında bir söz almamış olandan başkası asla şefaatte bulunamayacaktır.

Bayraktar Bayraklı

Rahman'ın huzurunda, söz almış olanlar dışında hiç kimse şefaat edemeyecek.

Cemal Külünkoğlu

Rahmanın katında ahit almışların dışında, (onlar) şefaate malik olamayacaklardır.

Kadri Çelik

(Kendilerine şefaatçi, işlerinin görülmesi için aracı olsunlar diye Allah’tan başka ilâhlar edinenler bilmelidirler ki,) Rahmân’ın katında (O’na iman, ibadet ve yakınlıkla) kendilerine şefaat hakkı tanınmış olanların dışında kimsenin şefaat etme hakkı ve yetkisi olmayacaktır.

Ali Ünal

O gün Rahmân (olan Allah)'ın nezdinde söz ve izin alandan başkalarının şefâata güçleri yetmeyecektir.

Harun Yıldırım

(İşte o gün) O Rahmet kaynağıyla yaptığı (iman) sözleşmesine sadık kalanlar dışında, hiç kimse şefaate nail olamayacaktır.

Mustafa İslamoğlu

Rahmân’ın katında bir ahit edinen kimseden başkaları, şefaate malik/sahip olamazlar.

Sadık Türkmen

Ancak o gün yalnızca Rahman dan ahit alanlar şefaate (yardıma) kavuşurlar.

İlyas Yorulmaz

Rahmân’ın indinde, ahd ittihaz edenlerden (Allah’tan ahd alanlardan) başkası şefaate malik olamaz.

İmam İskender Ali Mihr