Mekke döneminde inmiştir. 98 âyettir. Bazı tefsir bilginlerine göre 58 ve 71. âyetler Medine döneminde inmiştir. Sûre, Meryem’in, oğlu İsa’yı nasıl dünyaya getirdiğini anlattığı için bu adla anılmıştır.


إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾


MERYEM SURESİ 93. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

in ..... illâ kullu men fî es semâvâti ve el ardı illâ âti er rahmâni abden
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
in ..... illâ ise, ancak, mutlaka olur
kullu hepsi
men kim, kimse
fî es semâvâti semalarda
ve el ardı ve arzda, yeryüzünde
illâ ancak, illâ, mutlaka
âti er rahmâni Rahmân'a gelecek
abden kul olarak

Semalarda ve yeryüzünde olan kimselerin hepsi, mutlaka Rahmân’a kul olarak gelecek.

MERYEM SURESİ 93. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Göklerdeki ve yerdeki herkes Rahman’a kul olarak gelecektir.

Diyanet İşleri

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi de rahmânın tapısına kul olarak gelir.

Abdulbaki Gölpınarlı

Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız, kul olarak Rahmân'a gelecektir.

Adem Uğur

Semâlar ve arzda kim var ise Rahman'a kulluk eder!

Ahmed Hulusi

Göklerdeki ve yerdeki akıllı ve sorumlu varlıkların hepsi istisnasız, Rahmet sahibi Rahmanın huzuruna O’nu ilâh tanıyan, O’na teslim olan kul olarak gelecektir.

Ahmet Tekin

Göklerde ve yerde bulunanların hiçbiri müstesna olmaksızın hepsi Rahman'a kul olarak gelir.

Ahmet Varol

Göklerde ve yerde olan (herkesin ve her şeyin) tümü Rahman (olan Allah)a, yalnızca kul olarak gelecektir.

Ali Bulaç

Göklerde ve yerde hiç bir kimse yoktur ki, Rahman’a kul olarak gelici olmasın.

Ali Fikri Yavuz

(92-93) Oysa Rahman'a cocuk edinmek yarasmaz, cunku goklerde ve yerde olan her sey Rahman'a bas egmis kul olarak gelecektir.

Bekir Sadak

Göklerde ve yerde her kim ve ne varsa mutlaka Rahmân'a kul olarak gelirler.

Celal Yıldırım

(92-93) Oysa Rahman'a çocuk edinmek yaraşmaz, çünkü göklerde ve yerde olan her şey Rahman'a baş eğmiş kul olarak gelecektir.

Diyanet İşleri (eski)

Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız, kul olarak Rahmân'a gelecektir.

Diyanet Vakfi

Göklerde ve yerde kim varsa, Rahman'a kul olarak gelecektir.

Edip Yüksel

Göklerde ve Yerde hiç bir kimse yoktur ki o rahmana kul olarak gelecek olmasın

Elmalılı Hamdi Yazır

Göklerde ve yerde Rahman'a kul olarak gelmeyecek hiçbir kimse yoktur.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Göklerde ve yerde bulunan hiçbir kimse yoktur ki (kıyamet günü) Rahmân'ın huzuruna kul olarak çıkmasın.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Göktekilerin ve yerdekilerin tümü rahmeti bol olan Allah'ın huzuruna kul olarak geleceklerdir.

Seyyid Kutub

Göklerde ve yerde olan (herkesin ve her şeyin) tümü Rahmana, yalnızca kul olarak gelecektir.

Gültekin Onan

Göklerde ve yerde olan herkes, müstesna olmamak üzere, O çok esirgeyici (Allaha) mutlakaa kul olarak gelecekdir.

Hasan Basri Çantay

Göklerde ve yerde bulunan hiçbir kimse yoktur ki, Rahmân’a kul olarak gelecekbiri olmasın!

Hayrat Neşriyat

Çünkü göklerde ve yerlerde olan her şey, Rahman'a kul olarak gelecektir.

İbni Kesir

Oysa, göklerde ve yerde var olan her şey sınırsız rahmet Sahibi'nin huzuruna ancak ve ancak birer kul olarak çıkmaktadırlar;

Muhammed Esed

Göklerde ve yerde olan şeylerin hepsi de Rahmân'a kul olarak vücûda gelmiş şeylerden başka değildir.

Ömer Nasuhi Bilmen

Göklerde ve yerde olan herkes Rahman'a birer kul olarak gelirler.

Ömer Öngüt

Çünkü göklerde ve yerde bulunan her şey ancak Rahman’a kul olarak gelir.

Şaban Piriş

Göklerde ve yerde kim varsa, Rahman’ın ancak kulu olabilir.

Suat Yıldırım

Göklerde ve yerde bulunan herkes Rahmân'a kul olarak gelecektir.

Süleyman Ateş

Göklerde ve yerde olan (herkesin her şeyin) tümü Rahman (olan Allah)a, yalnızca kul olarak gelecektir.

Tefhim-ul Kuran

Göklerde ve yerde kim varsa, hepsi Rahmân'ın huzuruna kul olarak gelir.

Ümit Şimşek

Göklerde ve yerde bulunan herkes, Rahman'a kul olarak gelecektir.

Yaşar Nuri Öztürk

Göklerde ve yerde olan herkes, sınırsız rahmet sahibi Rahman'ın huzuruna birer kul olarak çıkacaktır.

Abdullah Parlıyan

Göklerde ve yerde olan herkes, istisnasız birer kul olarak Rahmân'a gelecektir.

Bayraktar Bayraklı

Göklerde ve yerde olan herkes Rahman (olan Allah'ın) huzuruna birer kul olarak gelecektir.

Cemal Külünkoğlu

Göklerde ve yerde olan her şey Rahman'a, yalnızca kul olarak gelecektir.

Kadri Çelik

Göklerde ve yerde kim varsa, (yaratılışları, hayatları, vücutları ve kendilerini kuşatan cebrî şartlar itibariyle) ancak Rahmân’ın kudret ve iradesi altında ve (kendi adlarına hayır, şer, fayda, zarar, hayat, ölüm hiçbir şeye malik olmayıp,) her bakımdan O’na muhtaç birer kuldur.

Ali Ünal

Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız, kul olarak Rahmân'a gelecektir.

Harun Yıldırım

Hem göklerde ve yerde olan herkes, O rahmet kaynağının huzuruna sadece ve sadece bir kul olarak çıkacaklardır.

Mustafa İslamoğlu

Göklerde ve yeryüzünde bulunanların hepsi, Rahmân’a yalnızca ‘bir kul’ olarak gelecektir.

Sadık Türkmen

Şüphe yok ki, göklerde ve yerde olanların hepsi, Rahmana yalnızca kul olarak gelecektir.

İlyas Yorulmaz

Semalarda ve yeryüzünde olan kimselerin hepsi, mutlaka Rahmân’a kul olarak gelecek.

İmam İskender Ali Mihr